Консултация и контакти
Консултация и покупка

Консултация и контакти

Вашият консултант за продажба на автобуси във Вашия регион.

Ние подпомагаме колегите си от отдел Продажби в европейските държави при обработката на обществени поръчки и подаването на оферти за всички услуги, свързани с автобусите.

За клиенти, опериращи в международен план, ние съдействаме за създаване на контакти в отделните страни и континенти и разработваме концепции за нашите оферти за услуги, свързани с автобусите.

Допълнително ние сме на разположение за консултации за разработване на концепции за транспорт, например за бърз автобусен транспорт.