Poradenstvo a kontakt
Poradenstvo a kúpa

Poradenstvo a kontakt

Váš predajný poradca pre oblasť autobusov vo vašom regióne.

Podporujeme našich kolegov z oblasti predaja v európskych krajinách pri spracovávaní verejných súťaží a odovzdávaní ponúk ohľadom všetkých služieb týkajúcich sa autobusov.

Medzinárodne aktívnym zákazníkom pomáhame pri nadväzovaní kontaktov v jednotlivých krajinách a na jednotlivých kontinentoch a vypracúvame koncepcie ohľadom našej ponuky služieb týkajúcich sa autobusov.

Okrem toho sme k dispozícii pre ponuky týkajúce sa poradenstva v oblasti koncepcií dopravy, medzi ktoré patrí napríklad BRT.