Vores biler

Den ny eCitaro

Klar til byen af i morgen.

eCitaro udvider porteføljen af den globale bestseller Citaro ikke alene med en bybus med helt elektrisk drev, men løfter e-mobiliteten med den ny eCitaro på et helt nyt niveau. Med dens intelligente samspil af innovativ batteri- og opladningsteknik, netforbindelsen af IT- og kommunikationssystemer og ikke mindst dens futuristisk-markante design gør den til den nye standard blandt elektriske bybusser og er allerede i dag klar til fremtidens by.

Fra anskaffelse til drift og til service – elektromobilitet skaber talrige og helt nye spørgsmål. Totalsystemet eMobility fra Mercedes-Benz giver svarene.

Driftsplan

Driftsplan

Omstilling efter plan: Mercedes-Benz eMobility-Consulting hjælper. For en transportvirksomhed drejer omstillingen til elektromobilitet sig om mere end energiforbrug og rækkevidde. Stikordene er flådestyring, strækningsføring og cirkulationer, topografi og vejrforhold, stoppestedsafstande eller køreplan. Her er Mercedes-Benz' fagfolk på hjemmebane. Vha. simulationssoftware bestemmer de, hvilke strækninger der er egnede til e-mobilitet og udvikler efter ønske forslag til e-buscirkulationer.

Serviceydelser og aftersales

Serviceydelser og aftersales

Godt betjent: eMobility-servicekonceptet fra OMNIplus. E-mobilitet kræver specifikke services. eMobility-servicekonceptet starter med kundeværkstedets service, omfatter de skræddersyede serviceaftaler eBasic og ePremium og udmunder i busdepotstyring. Her overtager medarbejdere fra OMNIplus køretøjsservicen i kundeværkstedet. OMNIplus TrainingCenter i Dortmund informerer f.eks. om et e-busværksteds udstyr og tilbyder et komplet kursusforløb vedrørende e-mobilitet.

Batteriteknik

Batteriteknik

Vejen mod fremtiden: eCitaros batterier. eCitaros litium-ion-batterier er udvalgt, så de egner sig til højeffektopladning og sikrer en stor rækkevidde. Den næste, endnu mere ydedygtige batterigeneration er allerede varslet for 2020. Herunder faststofbatterier med meget lang levetid med henblik på større rækkevidde. De er især egnet til cirkulationer med depotladestrategi.

IT-system og kommunikation

IT-system og kommunikation

Altid forbundet: Integration i telematiksystemer skaber potentiale. eCitaro er kommunikativ, og netforbindes via ISO-15118-protokollen med ladeinfrastrukturen. Mercedes-Benz tilbyder løsninger til integration af køretøjsspecifikke data i styresystemer. Via OMNIplus ON-portalen modtager virksomheder indblik i deres flådes driftsdata. Integrerede systemløsninger til maksimal transparens lige fra cirkulationsplanlægning til flådestyringer tilbydes af Mercedes-Benz sammen med ITS-softwareudbyderen IVU Traffic-teknologien.

Energiforsyning

Energiforsyning

Under strøm: Sådan kommer energien til bussen. Bussens strømforsyning er hjertet i e-mobilitet i byen. Mercedes-Benz eMobility-Consulting hjælper med planlægningen af infrastrukturen, beregner den nødvendige strømforsyning, kender vejen til netudbyder og strømleverandør og anbefaler en passende ladeteknik – frem til organisationen af busgaragen med parkeringspladser og strømtilførsel til bussen.

Strømforsyningsanlæg

Strømforsyningsanlæg

Top-performance: Den skræddersyede ladeinfrastruktur. Som standard satser Mercedes-Benz på ladning via stik i garagen. Efter ønske er Opportunity Charging også muligt, efter eget valg via pantograf, altså strømaftager på taget eller via kombinationen af ladeskinner og lokalt faste strømaftagere.. Fagfolkene hos Mercedes-Benz hat testet forskellige ladeinfrastrukturer, de rådgiver og kommer med anbefalinger. Og: eCitaro leveres efter ønske også som komplet pakke inkl. ladeinfrastruktur.

Bil

Bil

Den fuldt elektrisk drevne Mercedes-Benz eCitaro i centrum for eMobility-systemet. Ønsket er ganske enkelt: Ud med forbrændingsdrift, ind med eldrift, plug and play. Helt så enkelt fungerer det dog ikke, for elektromobilitet betyder nytænkning af urban mobilitet med busser. Derfor er e-mobilitet fra Mercedes-Benz mere end den fuldt elektrisk drevne eCitaro, Det er et totalsystem.

Urban elektromobilitet lever af et godt strømforsyningsanlæg.

Rådgivning og service er en del af eCitaroens koncept.

Når byer vokser, stiger også mobiliteten med befolkningstallet. Det er en udfordring for kommunerne – og samtidig også en mulighed. Ved overgangen til en emissionsfri offentlig nærtrafik støtter vi vores kunder fuldt ud med hensyn til alle spørgsmål omkring det samlede e-mobilitetssystem. Under hensyntagen til de pågældende virksomheders interesser og udfordringer udarbejder vi i fællesskab det passende eCitaro-koncept. 

eMobility Consulting fra Daimler Buses følger trafikselskaber ved køb af køretøjer og deres integrering i eksisterende trafiksystemer. Valg af opladningsinfrastrukturen og den passende batteriteknologi samt opbygningen af det samlede e-mobilitetssystem udarbejdes tidligt i rådgivningsprojektet. Til sikringen af den løbende drift er også spørgsmål som service og værkstedsrådgivning af central betydning. 

eCitaro er ikke en prototype, men en fuldstændigt færdigudviklet e-bus. Den har skulle klare væsentligt flere tests end andre busser med stjerne for at opnå den samme høje tilgængelig som konventionelt drevne bybusser. Derfor har Mercedes-Benz testet eCitaro ved polarcirklen og i sommervarmen i Spanien.

E-mobilitet som standard

E-mobilitet som standard

E-mobilitet er en stor udfordring for trafikselskaberne: Deres fasttømrede og fintmaskede net af linjer, køreplaner, cirkulationer og vagtplaner kræver nye løsninger.

Få mere at vide
Teknologi & sikkerhed

Teknologi & sikkerhed

Imponerer fra drivsystemet over batteriteknikken til sikkerhedsrelevante detaljer: eCitaroen er yderst velegnet som flådekøretøj i trafikselskabernes daglige drift.

Få mere at vide
Komfort & design

Komfort & design

Komfort og design er vigtige piller af det samlede design. eCitaroen forbinder på harmonisk måde det afprøvede, klassiske look af en bybus med futuristiske udtryk.

Få mere at vide
Varianter

Varianter

Med eCitaro G præsenterer vi en fuldt elektrisk drevet ledbus til meget brugte linjer.

Få mere at vide
Alle fakta

Alle fakta

eCitaroen imponerer med design, teknik og praktikalitet. Dele fra den traditionelle Citaro, der har stået deres prøve, er lige så meget en del af konceptet som spektakulære innovationer.

Få mere at vide