Rentabilitet
eCitaro

Rentabilitet

Den samlede rentabilitet af en passagerbus afhænger af mange faktorer. Det gælder også for den fuldt elektriske eCitaro. El-busser er stadig væk dyrere i anskaffelse end busser med forbrændingsmotor. Det imødegås imidlertid muligvis af finansiel støtte, det lavere energiforbrug samt mindre reparationsbehov på grund af færre sliddele. eMobility Consulting fra Daimler Buses støtter trafikselskaber ved planlægning, beregning og integrering af eCitaro-busser i deres flåder.

* Modtagerbetingelser: Gennemsnitlige krav til hastighed, topografi og indlæsning, enkle klimatiske forhold.

Den daglige rutine for en bybus er præget af mange uforudsigelige hændelser. Dette er grunden til, at Mercedes-Benz baserer sin rækkevidde på en typisk bybus-implementering baseret på SORT2. Med den nuværende rækkevidde af eCitaron kan daglige operationer udføres uden behov for mellemliggende opladninger.

Energiforbrug solokøretøj ifølge bykørselscyklus SORT2 (i kWh/km).