Ökonoomsus
eCitaro

Ökonoomsus

Bussi koguökonoomsus sõltub paljudest teguritest, see kehtib ka täiselektrilise eCitaro puhul. Jätkuvalt on elektribusside hankimine kallim kui sisepõlemismootoriga busside hankimine. Sellele vastupidiselt on olemas võimalikud rahalised toetused, madalam energiakulu nagu ka väiksem remondivajadus tulenevalt kuluvosade eemaldamisest. Daimler Buses eMobility Consulting toetab liiklusettevõtteid planeerimisel ja arvutuste tegemisel ning eCitaro busside liitmisel sõidukipargiga.

*Sobivad tingimused: keskmised nõuded kiirusele, maastikule ja laadimisele ning lihtsad kliimatingimused.

Linnaliinibusside argipäeva iseloomustavad mitmed ettearvamatud olukorrad. Seepärast lähtub Mercedes-Benz oma läbisõidu spetsifikatsioonis tüüpilisest linnaliinibussi kasutuspraktikast, mis põhineb SORT2-l. eCitaro praegu saavutatava sõiduulatuse juures saab alamvõrke kasutada linnaliinibussi igapäevase töökoormusega ilma vahelaadimiseta.

Üksiksõiduki energikulu vastavalt linnasõidutsüklile (kWh/km).