Driftsøkonomi
eCitaro

Driftsøkonomi

Den totale driftsøkonomien til en buss avhenger av mange faktorer. Det gjelder også for den helelektriske eCitaro. Nå som før er det dyrere å anskaffe el-busser enn busser med forbrenningsmotor. En motvekt til dette danner imidlertid eventuelle økonomiske støtteordninger, lavere energiforbruk samt mindre behov for reparasjoner som følge av færre slitedeler. eMobility Consulting hos Daimler Buses støtter transportbedrifter ved planlegging, beregning og integrering av eCitaro busser i egen flåte.

* Gunstige forhold: Gjennomsnittlige krav til hastighet, topografi og belastning, enkle klimatiske forhold.

Den daglige rutinen til en bybuss er preget av mange uforutsigbare oppgaver. Dette er grunnen til at Mercedes-Benz baserer sin rekkevidde på en bybusstypisk bruk basert på SORT2. Med den rekkevidden som nå er oppnåelig med eCitaro, kan delnettverk i den daglige arbeidsmengden til en bybuss allerede betjenes uten hurtiglading.

Energiforbruk enkeltkjøretøy etter bysyklus SORT2 (i kWh/km).