Sikkerhet ved ulykke
eCitaro

Sikkerhet ved ulykke

Buss er ett av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i bytrafikken. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. Mercedes-Benz har sørget for at konsekvensene av en ulykke blir minst mulig mulig. For eksempel er bussens sideveggforsterkning en nøkkelfaktor i det høye nivået av passiv sikkerhet. Ved en påkjørsel bakfra reduserer den forsterkede fronten konsekvensene av en ulykke og gir bedre beskyttelse for sjåføren. Dessuten har kjøretøyet skillevegger, holdestenger og spesielle seter som absorberer energien ved en kollisjon eller et rundkast. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Karosseriet er basert på den velprøvde teknikken med gjennomgående stålbøyler. Det er nå likevel enda stivere og beskytter dermed passasjerene bedre ved en eventuell sidekollisjon. Styrken i busskarosseriet er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspanter. Styrken defineres iht. regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen må garantere ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og dermed å redde liv.

Skulle det til tross for alle sikkerhetstiltak skje en ulykke, er det viktig at eventuelle tilskadekomne får førstehjelp raskest mulig. Siden føreren også kan bli skadet i en ulykke og ikke alltid er i stand til å hjelpe passasjerene, er førstehjelpsutstyret lett tilgjengelig for alle og godt merket. Førstehjelpsskrinet er plassert i inngangspartiet ved førerplassen. Både føreren og passasjerene kan derfor raskest mulig ta hånd om eventuelle skadde.