Ved fare
eCitaro

Ved fare

Ved fare for ulykke må føreren reagere raskt. Det sporstabile understellet og den stødige styringen på Citaro gir økt sikkerhet. Hovedæren har det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

Pendelslagtesten iht. UNECE-R 29. I eCitaro er det lagt spesiell vekt på førerens sikkerhet. Direktiv ECE 29 R for lastebil, som siden 1975 har definert førerens overlevelsesplass i en frontkollisjon i lastebil, er frivillig brukt som standard i eCitaro. Ved pendelslagtesten er samsvar med ECE R29 bekreftet.

Frontkollisjonsbeskyttelse iht. ECE R29, unikt for en bybuss, og et enda stivere skjelett, øker den passive sikkerheten.

Som standardutstyr i motorrommet har eCitaro et brannvarslingssystem som overvåker temperaturen der. Dersom den innstilte temperaturen på 160 °C overskrides, brytes en deteksjonsledning som står under trykk, og advarer føreren via en akustisk alarmlyd og en optisk melding i førerdisplayet med opplysningen "Brannmelding motorrom" om at en fare truer.

Dersom anlegget ikke er driftsklart eller har vært utløst, f.eks. mens bussen har vært parkert uten tilsyn, får føreren beskjed via meldingen "Feil på brannvarslingssystem" i displayet.

Overskrides en temperatur på ca. 160°C, mottar sjåføren en alarm med meldingen "Brann motorrom" på førerdisplayet. I tillegg blir sendes en varsellyd, og slokkeprosessen utløses automatisk.

Ved brann brytes deteksjonsledningen (Firetrace), som står under trykk, og en blanding av vann, kjølerbeskyttelsesmiddel og en spesiell tilsetning sprayes ut i hele motorrommet gjennom dysene (nozzles). Vanntåken fordamper på grunn av de høye temperaturene og fortrenger oksygenet. Motorrommet blir betydelig nedkjølt, og brannen slokkes straks og hindres i å blusse opp igjen.

Brannslokkingsanlegget bruker den reneste typen slokkemiddel: vann. Vannet, det høye trykket og tilsetning av skum angriper alle tre forholdene for kjedereaksjonen som forårsaker brann: varme, oksygen og drivstoff. Systemet kjøler ned brannen – ved å danne vanndamp fra en høytrykksvanntåke, som absorberer energi. Videre kveler den brannen – ved å danne vanndamp, som fortrenger oksygenet. Med en skumtilsetning som dekker brennbart materiale som en beskyttende film, forhindrer det brannen i å gjenoppstå. Brannslokkingsanlegget er TÜV-sertifisert og oppfyller de juridiske kravene og testspesifikasjonene i UN R107/06-forskriften.

* Tilleggsutstyr (kun i forbindelse med fossil tilleggsoppvarming)
** kun i forbindelse med fossil tilleggsoppvarming