Bij gevaar
eCitaro

Bij gevaar

Mercedes-Benz heeft bij de eCitaro veel geïnvesteerd in passieve veiligheid. Zo is de framestructuur uitgevoerd in een ringspantconstructie. Bovendien zijn de zijwanden versterkt als extra bescherming bij een aanrijding van opzij. De carrosserie voldoet uiteraard aan de hoge stabiliteitseisen van de richtlijn UN ECE R29.3 om chauffeur en inzittenden ook bij het over de kop slaan of kantelen van de bus uitgebreid te beschermen. Nu instappen en helemaal veilig voelen!

Botsveilig gemonteerde batterijmodules, brandbestendige batterijen, beschermde hoogspanningskabels – de hoogspanningstechniek van de eCitaro biedt u uitgebreide veiligheid zowel bij het opladen als tijdens het gebruik en bij de service. Vertrouw op de Mercedes-Benz testprocedure, waarbij cel, celblok, batterijpack en batterijgroep uitgebreid worden gecontroleerd en gecertificeerd. En om ervoor te zorgen dat ook uw werkplaats zonder aanrakingsangst kan werken, is er het hoogspanningskwalificatieprogramma van OMNIplus.

De eCitaro is standaard met een brandmelder in het motorcompartiment uitgerust, die de daar heersende temperaturen bewaakt. Bij overschrijding van de ingesteld waarde van 160°C breekt de onder druk staande detectiedraad en waarschuwt de chauffeur via een akoestisch alarmsignaal en een optische melding op het chauffeurdisplay met de aanwijzing „Brandmelding motorruimte” voor dreigend gevaar.

De chauffeur wordt eveneens op het display geïnformeerd over een storing van de gereedheid alsmede een plaatsgevonden activering van het systeem bijv. tijdens een ongepland stilzetting van de bus, via de melding „Uitval brandmelder”.

Bij overschrijding van een temperatuur van ca. 160°C ontvangt de chauffeur via het chauffeurdisplay een alarm met de melding "Brand motorruimte". Bovendien wordt een akoestisch waarschuwingssignaal gegeven en wordt het blussen automatisch geactiveerd.

In geval van brand breekt de onder druk staande detectiedraad (firetrace) en spuit een oplosmiddelmengsel van water, beschermmiddel voor koelers en een speciale additief via de zogenoemde nozzles (sproeiers) in het gehele motorruimte. De waternevel verdampt door de hoge temperaturen en verdringt de zuurstof. De motorruimte wordt zo duidelijk afgekoeld, de brand wordt onmiddellijk geblust en het weer opvlammen wordt voorkomen.

De brandblusinstallatie maakt gebruik van het schoonste type blusmiddel: water. Door het water, de hoge druk en een schuimadditief worden alle drie de factoren weggenomen die nodig zijn voor de kettingreactie die een brand veroorzaakt, namelijk hitte, zuurstof en brandstof. Het systeem koelt het vuur af door hogedruk-watermist om te zetten in waterdamp, waarbij energie wordt opgenomen. Verder verstikt het de brand doordat de gevormde waterdamp zuurstof verdringt. Het schuimadditief legt tot slot een beschermende film over ontvlambaar materiaal en voorkomt dat het vuur opnieuw oplaait. De brandblusinstallatie is door de TÜV gecertificeerd en voldoet aan de wettelijke vereisten en testvoorschriften van de verordening UN R107/06.

* optie (alleen in combinatie met fossiele extra verwarming)
** alleen in combinatie met fossiele extra verwarming