Bij gevaar
eCitaro

Bij gevaar

Wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet, moet de chauffeur snel reageren om een ongeval te voorkomen. Daarbij biedt het rijwerk van de eCitaro door een uitstekende rechtuitstabiliteit en rustige besturing meer veiligheid. Daarvoor verantwoordelijk is de onafhankelijke wielophanging bij de vooras.

Bij de eCitaro is bijzondere aandacht aan de veiligheid van de chauffeur besteed. Tijdens het ontwerp van de eCitaro heeft Mercedes-Benz vrijwillig de voor vrachtwagens geldende richtlijn UNECE-R 29 aangehouden. In deze uit 1975 afkomstige richtlijn is de overlevingsruimte van vrachtwagenchauffeurs bij een frontale botsing vastgelegd. Door middel van een pendelslagtest is gecontroleerd of de eCitaro aan de UNECE-R 29 -richtlijn voldoet.

De voor stadsbussen unieke bescherming bij frontale botsingen, getest conform richtlijn UNECE-R 29, en de stijvere constructie van het frame verhogen de passieve veiligheid.

De eCitaro is standaard met een brandmelder in het motorcompartiment uitgerust, die de daar heersende temperaturen bewaakt. Bij overschrijding van de ingesteld waarde van 160°C breekt de onder druk staande detectiedraad en waarschuwt de chauffeur via een akoestisch alarmsignaal en een optische melding op het chauffeurdisplay met de aanwijzing „Brandmelding motorruimte” voor dreigend gevaar.

De chauffeur wordt eveneens op het display geïnformeerd over een storing van de gereedheid alsmede een plaatsgevonden activering van het systeem bijv. tijdens een ongepland stilzetting van de bus, via de melding „Uitval brandmelder”.

Bij overschrijding van een temperatuur van ca. 160°C ontvangt de chauffeur via het chauffeurdisplay een alarm met de melding „Brand motorruimte”. Bovendien wordt een akoestisch waarschuwingssignaal gegeven en wordt het blussen automatisch geactiveerd.

In geval van brand breekt de onder druk staande detectiedraad (firetrace) en spuit een oplosmiddelmengsel van water, beschermmiddel voor koelers en een speciale additief via de zogenoemde nozzles (sproeiers) in het gehele motorruimte. De waternevel verdampt door de hoge temperaturen en verdringt de zuurstof. De motorruimte wordt zo duidelijk afgekoeld, de brand wordt onmiddellijk geblust en het weer opvlammen wordt voorkomen. 

De voordelen.

  • Geringe kosten voor reparatie na in werking stellen van het systeem
  • Fijne waternevel doet de temperaturen dalen en blust de brand onmiddellijk
  • Filmvormende stoffen voorkomen een opnieuw opvlammen
  • Filmvormende stoffen voorkomen een opnieuw opvlammen
  • Milieuvriendelijke, antivries oplossing tot -35°C
  • Automatische activering bij te hoge temperaturen (boven 160°C of brand)
  • Werking van het systeem is in iedere inbouwpositie gewaarborgd

* optie (alleen in combinatie met fossiele extra verwarming)
** alleen in combinatie met fossiele extra verwarming