Σε περίπτωση κινδύνου
eCitaro

Σε περίπτωση κινδύνου

Πριν από επικείμενο ατύχημα, ο οδηγός πρέπει να αντιδράσει γρήγορα, ώστε να αποτρέψει τον κίνδυνο. Το σταθερό σύστημα ανάρτηση και το ομαλής λειτουργίας σύστημα διεύθυνσης προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια και υποστηρίζουν τον οδηγό. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών στον μπροστινό άξονα.

Στο eCitaro δόθηκε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του οδηγού. Ο κανονισμός UNECE αρ. 29 για επαγγελματικά οχήματα, ο οποίος έχει ορίσει από το 1975 το χώρο επιβίωσης του οδηγού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, χρησιμοποιήθηκε οικειοθελώς ως προδιαγραφή για το eCitaro. Η τήρηση του κανονισμού UNECE αρ. 29 ελέγχθηκε με τη δοκιµή κρούσης εκκρεµούς.

Ένα σύστημα προστασίας από μετωπική σύγκρουση, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο UNECE-R 29 και υλοποιείται για πρώτη φορά σε αστικά λεωφορεία, καθώς η ακόμη πιο άκαμπτη δομή του κελύφους, αυξάνουν την παθητική ασφάλεια.

Το eCitaro περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό του ένα σύστημα πυρανίχνευσης στο χώρο κινητήρα, το οποίο παρακολουθεί τις θερμοκρασίες που επικρατούν. Εάν η θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο όριο των 160°C, σπάει ο υπό πίεση αγωγός ανίχνευσης και ειδοποιεί τον οδηγό με ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα και ένα οπτικό μήνυμα στην οθόνη οδηγού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο χώρο του κινητήρα.

Εάν το σύστημα παρουσιάσει βλάβη στη λειτουργία του ή ενεργοποιηθεί π.χ. ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο χωρίς επιτήρηση, ο οδηγός ενημερώνεται με ένα σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη. 

Εάν θερμοκρασία υπερβεί τη θερμοκρασία των περ. 160°C, ο οδηγός λαμβάνει στην οθόνη του ένα μήνυμα που τον ειδοποιεί για φωτιά στο χώρο του κινητήρα. Επίσης, εκπέμπεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία πυρόσβεσης. 

Σε περίπτωση φωτιάς, σπάει ο υπό πίεση αγωγός ανίχνευσης (Fire trace) και ψεκάζεται ένα πυροσβεστικό μείγμα νερού, ψυκτικού μέσου ψυγείου και ενός ειδικού πρόσθετου μέσω των καταιονιστήρων (ακροφυσίων) σε ολόκληρο το χώρο του κινητήρα. Τα ψεκαζόμενα σταγονίδια νερού εξατμίζονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και εκτοπίζουν το οξυγόνο. Ο χώρος του κινητήρα ψύχεται αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο, σβήνει αμέσως η φωτιά και αποτρέπεται η εκ νέου ανάφλεξη.  

Τα πλεονεκτήματα.

  • Μικρότερο εύρος αποκατάστασης μετά την ενεργοποίηση του συστήματος
  • Τα λεπτά σταγονίδια νερού μειώνουν τη θερμοκρασία και σβήνουν αμέσως τη φωτιά
  • Η χρήση υλικών που σχηματίζουν φιλμ δυσχεραίνει την ανάφλεξη
  • Αβλαβές για τον άνθρωπο, τον κινητήρα και τα άλλα συστήματα
  • Φιλικό προς το περιβάλλον υγρό πυρόσβεσης με αντιπηκτική προστασία μέχρι τους -35°C
  • Αυτόματη ενεργοποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 160°C ή φωτιά)
  • Η λειτουργία του συστήματος είναι εγγυημένη σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης

* Προαιρετικός εξοπλισμός (μόνο σε συνδυασμό με το πρόσθετο σύστημα καλοριφέρ με ορυκτά καύσιμα)
 * μόνο σε συνδυασμό με το πρόσθετο σύστημα καλοριφέρ με ορυκτά καύσιμα