W razie niebezpieczeństwa
eCitaro

W razie niebezpieczeństwa

Przed wypadkiem kierowca musi szybko reagować, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Tutaj zwiększone bezpieczeństwo zapewnia stabilne podwozie Citaro oraz spokojne kierowanie pojazdem. Elementem odpowiedzialnym za takie zachowanie pojazdu jest niezależne zawieszenie kół na osi przedniej.

Test wahadłowo-zderzeniowy zgodnie z UNECE-R 29. W eCitaro wyjątkowo dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu kierowcy. Obowiązująca dla samochodów ciężarowych dyrektywa UNECE-R 29, która od roku 1975 definiuje przestrzeń przeżycia kierowcy samochodu ciężarowego w przypadku zderzenia czołowego, została zastosowana w eCitaro jako standard z własnej inicjatywy firmy Mercedes-Benz. Zachowanie wymogów UNECE-R 29 sprawdzono na podstawie testów wahadłowo-zderzeniowych.

Ochrona przed zderzeniem czołowym skonstruowana w oparciu o normę UNECE-R 29, niespotykana w innych autobusach miejskich, i jeszcze sztywniejsza struktura szkieletu zwiększają poziom bezpieczeństwa biernego.

eCitaro jest standardowo wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru w komorze silnika, która monitoruje panujące tam temperatury. W przypadku przekroczenia ustawionej wartości 160°C przewód detekcyjny będący pod ciśnieniem przerywa pracę i ostrzega kierowcę o zbliżającym się niebezpieczeństwie za pomocą alarmu dźwiękowego oraz optycznego komunikatu na wyświetlaczu kierowcy z komunikatem „Alarm pożarowy w komorze silnika”.

Na wyświetlaczu pojawia się również komunikat „Awaria instalacji sygnalizacji pożarowej”, który informuje kierowcę o awarii w gotowości do pracy oraz o zadziałaniu instalacji, np. podczas bezobsługowej fazy wyłączania autobusu.

Przy przekroczeniu temperatury ok. 160°C uruchamia się alarm na wyświetlaczu z komunikatem „Pożar w komorze silnika”. Dodatkowo emitowany jest akustyczny sygnał ostrzegawczy i automatycznie uruchamiany proces gaszenia.

W przypadku pożaru przewód detekcyjny (Firetrace) pod ciśnieniem przerywa działanie i rozpyla mieszaninę środka gaśniczego z wodą, chłodziwem i specjalnym dodatkiem przez dysze w całej komorze silnika. Mgła wodna odparowuje dzięki wysokim temperaturom i wypiera tlen. Dzięki temu komora silnika zostaje znacznie schłodzona, a ogień natychmiast ugaszony, co zapobiega jego ponownemu rozpaleniu.

W instalacji gaśniczej stosowany jest najczystszy rodzaj środka gaśniczego: woda. Woda, wysokie ciśnienie i dodatek piany neutralizują wszystkie trzy czynniki reakcji łańcuchowej, które powodują pożar: wysoką temperaturę, tlen i paliwo. System chłodzi ogień - ze znajdującej się pod wysokim ciśnieniem mgły wodnej wytwarzana jest para wodna, która pochłania energię. Ponadto dusi ona ogień - poprzez generowanie pary wodnej, która wypiera tlen. A dzięki dodatkowi piany, która tworzy warstwę ochronną nad materiałem palnym, zapobiega ponownemu zaprószeniu ognia. Instalacja gaśnicza posiada certyfikat TÜV i spełnia wymagania prawne oraz przepisy dotyczące badań określone w regulaminie R 107/06 EKG ONZ.

* Wyposażenie opcjonalne (tylko w połączeniu z ogrzewaniem dodatkowym zasilanym paliwem)
** Tylko w połączeniu z ogrzewaniem dodatkowym zasilanym paliwem