Elektromobilność z systemem.
eMobility

Elektromobilność z systemem.

Kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich wymagań z zakresu elektromobilności.
7-12.10.2023 Bruksela, Belgia
Busworld Europe
Zapraszamy do hali 5/503
Szczegółowe informacje

Mercedes-Benz eCitaro jest centralnym elementem w procesie elektryfikacji floty autobusów miejskich, jednak swój pełny potencjał może rozwinąć tylko wtedy, gdy jest kompleksowo zintegrowany z całym systemem. Od etapu planowania i budowy infrastruktury aż po rozwiązania z zakresu oprogramowania i usług cyfrowych: System eMobility od Mercedes-Benz wyznacza standardy dla lokalnie bezemisyjnego transportu publicznego z eCitaro, wnosząc swój wkład w rozwój miast oferujących jak najlepsze warunki do życia.

Przyszłość mobilności jest elektryczna. Operatorzy mają zatem jeszcze wiele do zrobienia: muszą zmodyfikować układ swojej zajezdni, dostosować kursy do zasięgów, zaprojektować i zainstalować infrastrukturę ładowania, zaprojektować procesy ładowania i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym, zapewnić obsługę warsztatową, wykorzystać dane pojazdów... A Mercedes-Benz będzie Ci towarzyszył niezawodnie i kompleksowo na drodze ku elektromobilności. Wspólnie z Tobą i profesjonalnymi partnerami nasi doświadczeni konsultanci do spraw elektromobilności opracują i wdrożą indywidualną, kompleksową koncepcję także dla Twojej firmy. Odkryj moduły naszego systemu eMobility, które zapewnią Ci sukces już teraz.

Rozwój w kierunku mobilności elektrycznej stanowi programową zmianę dla wielu operatorów komunikacji miejskiej. Przy czym pojazdy zasilane bateriami stanowią tu tylko jeden z wielu elementów.

Warunkiem ku temu, by system eMobility mógł ujawnić w pełni wszystkie swoje zalety, jest całościowe podejście planistyczne uwzględniające wszystkie istotne aspekty elektromobilności. Skutecznie działający system eMobility musi składać się zatem z doskonale zazębiających się ze sobą komponentów. Czy to jako oferta pod klucz, czy też jako wyselekcjonowany zakres usług: Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom zrównoważonego i zoptymalizowanego kosztowo rozwiązania dla floty autobusów elektrycznych w każdym module z osobna.

Po skalkulowaniu całkowitego zapotrzebowania na energię tworzymy optymalny projekt systemu dla Twojej zajezdni.

Wszystko zaczyna się od gruntownie przemyślanej koncepcji. Opracowany przez nas projekt systemu musi stanowić bowiem solidny fundament, który zapewni jak najlepsze warunki do optymalnej eksploatacji Twojej floty autobusów elektrycznych. W zakres projektu systemu wchodzi opracowanie układu zajezdni jako całości, łącznie z infrastrukturą ładowania. Obejmuje to obliczenie wymaganej mocy elektrycznej lub ilości energii. Ponadto opracowywane są systemy ładowania, a optymalizacja mocy ładowania odbywa się poprzez system zarządzania zajezdnią.

Na podstawie komputerowej analizy wykonalności tworzymy projekt obiegu energii, dzięki któremu możliwe jest niezawodne planowanie w elektrycznym transporcie publicznym.

W ramach analizy wykonalności nasi eksperci sprawdzają zapotrzebowanie na energię wszystkich istniejących na dany moment linii i tras w modelu symulacyjnym dostosowanym specjalnie do pojazdów Mercedes-Benz eCitaro. Określany jest tu stan naładowania w trakcie całego dnia eksploatacji i sugerowane są wszelkie niezbędne przerwy na ładowanie. Odpowiednie linie autobusowe są optymalizowane pod kątem autobusów elektrycznych. W kalkulacjach uwzględniane są istotne parametry, takie jak odległość, topografia terenu i warunki klimatyczne.

Wspieramy Cię indywidualnymi rozwiązaniami dla infrastruktury systemu ładowania opracowanymi przez renomowanych europejskich producentów.

Optymalna koncepcja eksploatacji autobusu z napędem elektrycznym zależy w dużej mierze od istniejących warunków eksploatacyjnych. Nasi eksperci do spraw elektromobilności ustalają w oparciu o dane na temat lokalnych uwarunkowań, jaka infrastruktura ładowania będzie najbardziej odpowiednia: Ładowanie plug-in w zajezdni lub kombinacja z ładowaniem pantografowym na trasie. Dodatkowo otrzymujesz też zalecenia dotyczące odpowiedniej techniki ładowania opracowane na podstawie ustalonego profilu eksploatacji.

Doradzimy Ci w indywidualnym doborze właściwego transformatora dla Twojej zajezdni.

Aby zapewnić wystarczające zasilanie w energię floty autobusów o napędzie elektrycznym, energia z sieci średniego napięcia musi zostać zredukowana do poziomu 400V AC. W zależności od wymagań i dostępnego miejsca w zajezdni cel ten można osiągnąć z zastosowaniem transformatora kompaktowego lub, w przypadku dużych flot, za pomocą stacji transformatorowej typu walk-in. Eksperci systemu eMobility doradzą Ci przy doborze i zakupie komponentów.

Dajemy drugie życie używanym bateriom autobusowym - razem z Mercedes-Benz Energy.

Przekształcając używane baterie do autobusów elektrycznych w stacjonarne magazyny energii, można znacznie wydłużyć ich cykl życia i jeszcze bardziej zwiększyć zrównoważony rozwój Twojej floty autobusów elektrycznych. Mogą one również zmniejszyć obciążenia szczytowe, a tym samym obniżyć koszty energii elektrycznej. Kolejny potencjał optymalizacji pojawia się w przypadku połączenia używanych baterii z systemem fotowoltaicznym, który w ciągu dnia wytwarza energię odnawialną mogącą posłużyć później w nocy do ładowania autobusów elektrycznych.

Oferujemy Ci zintegrowane projektowanie i realizację w pełni funkcjonalnego systemu zasilania w energię dla Twojej zajezdni.

Wykorzystaj nasze doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Nasi eksperci zaplanują dla Ciebie wszystkie konieczne prace budowlane związane z zasilaniem ładowarek. Rozwiązania w zakresie infrastruktury ładowania są konfigurowane i instalowane przez naszych wykwalifikowanych partnerów. Po zakończeniu prac budowlanych stacje ładowania są podłączane do systemu elektronicznego Twojej sieci i testowane pod kątem bezpieczeństwa działania. Koordynacja i realizacja spoczywa w rękach centralnego kierownictwa projektu.

Dzięki umowom e-serwisowym OMNIplus dla autobusów elektrycznych oferujemy Ci profesjonalny serwis po przewidywalnych kosztach.

Umowy e-serwisowe OMNIplus są perfekcyjnie dostosowane do wymagań elektromobilności. Możesz skonfigurować optymalny zakres usług dla swojej floty autobusów elektrycznych, zestawiając go pod kątem swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Na przykład umowa e-serwisowa ePremium obejmuje wszystkie przeglądy zgodnie ze zaleceniami producenta, naprawy podzespołów instalacji wysokiego napięcia oraz całego pojazdu, w tym wszystkie niezbędne części zamienne.

Dzięki firmie IVU, będącej twórcą systemu zarządzania ładowaniem i zajezdnią, mamy u boku silnego partnera, który wie, jak zoptymalizować efektywność ładowania poszczególnych pojazdów.

Profesjonalny system ładowania i zarządzania zajezdnią firmy IVU gwarantuje, że Twoje autobusy będą zawsze na czas naładowane i wstępnie skondycjonowane z zachowaniem kontroli nad całkowitym zużyciem mocy. W ten sposób redukowane są kosztowne obciążenia szczytowe sieci. W przypadku małych flot istnieje możliwość monitorowania i kontroli stacji ładowania. Dla dużych flot możliwe będzie m.in. samodzielne opracowanie planów ładowania lub automatyczne przydzielanie miejsc postojowych i punktów ładowania w momencie wjazdu do zajezdni.

Oferujemy Ci cyfrowy świat usług OMNIplus ON dla Twojego Mercedesa eCitaro.

OMNIplus ON oferuje Ci szeroki zakres usług cyfrowych w czasie rzeczywistym - dla zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności pojazdu i jego możliwie jak najbardziej ekonomicznej eksploatacji. Funkcjonalność ta daje na przykład możliwość monitorowania stanu technicznego Twoich pojazdów i optymalizacji planowania serwisu. Ponadto, korzystając z usług OMNIplus ON możeszz sprawdzić stan naładowania i pozostały zasięg pojazdów oraz przeanalizować ich zużycie energii.

Proces elektryfikacji systemów komunikacji autobusowej stanowi istotny wkład w realizację celów klimatycznych miast i gmin. Dzięki naszym wszechstronnym usługom eMobility możemy zapewnić Ci profesjonalne wsparcie podczas przechodzenia na autobus elektryczny Mercedes-Benz eCitaro.

Czy masz pytania dotyczące niezbędnej infrastruktury ładowania, sposobu funkcjonowania specjalistycznych warsztatów lub wymaganej infrastruktury informatycznej? Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyselekcjonowanej oferty na konkretne usługi, czy też interesuje Cię realizacja pod klucz z jednego źródła, nasi konsultanci do spraw elektromobilności wesprą Cię swoim doświadczeniem oraz narzędziami do planowania i optymalizacji, sprawiając, że niezawodne planowanie w elektrycznym transporcie publicznym stanie się możliwe.

Alexander Skrzypczak

System eMobility

Alexander Skrzypczak

Telefon komórkowy: +48 692 475208

alexander.skrzypczak@daimlertruck.com