Elektromobilitet med system.
eMobility

Elektromobilitet med system.

Helhetslösningen för alla behov inom elektromobilitet.
7. - 12.10.2023 | Bryssel, Belgien
Busworld Europe
Besök oss: hall 5/503
Mer information

Mercedes-Benz eCitaro står i centrum för elektrifieringen av stadsbussflottor, men den kan endast nå sin fulla potential när den har integrerats i ett helhetskoncept. Från planering och uppförande av infrastrukturen till programvarulösningar och digitala tjänster: eMobility-systemet från Mercedes-Benz sätter standarden för den lokalt utsläppsfria kollektivtrafiken med eCitaro på väg mot att skapa fler levande städer.

Framtidens mobilitet är elektrisk. Transportföretagen har därför mycket på gång: att skapa layouter för sina depåer, anpassa rutter efter räckvidd, planera och installera laddningsinfrastruktur, planera och schemalägga laddningsoperationer i realtid, säkerställa tillgång till verkstadsservice, utnyttja fordonsdata och mycket mer. Mercedes-Benz ger dig tillförlitlig och omfattande support på vägen mot eldriven mobilitet. Våra erfarna eMobility-konsulter arbetar både med dig och professionella partners för att utveckla och implementera ett skräddarsytt paraplykoncept för din verksamhet. Upptäck våra eMobility System-byggstenar för din framgång.

Utvecklingen mot e-mobilitet innebär en programmatisk förändring för många transportföretag. Batteridrivna fordon är bara en byggsten bland många.

Det är bara med en helhetssyn på planeringen som tar hänsyn till alla relevanta aspekter av elmobilitet som eMobility-systemet kan utnyttja sina fördelar fullt ut. Det framgångsrika eMobility systemet består därför av komponenter som passar perfekt ihop. Oavsett om det handlar om ett nyckelfärdigt erbjudande eller ett skräddarsytt tjänsteutbud är vårt mål att erbjuda dig en hållbar och kostnadseffektiv lösning för alla byggstenar i din elbussflotta.

När vi har beräknat det totala energibehovet skapar vi den optimala systemdesignen för din depå.

Allt börjar med ett genomtänkt koncept. Med systemdesignen lägger vi grunden för bästa möjliga drift av din elbussflotta. Systemdesignen omfattar depåns layout som helhet inklusive laddningsinfrastrukturen. Detta inkluderar beräkning av nödvändig elektrisk effekt resp. energimängd. Dessutom skapas laddningskoncept och en optimering av laddeffekten utförs via depåhanteringen.

Med programvarubaserade genomförbarhetsstudier genomför vi energioptimerad ruttplanering och beräknar på så sätt på ett tillförlitligt sätt den elektriska kollektivtrafiken.

I en genomförbarhetsstudie kontrollerar våra experter energibehovet för alla befintliga linjer och sträckor i en simuleringsmodell som är särskilt anpassad för Mercedes-Benz eCitaro. Då fastställs laddningsnivån under dagen och eventuella nödvändiga laddningspauser föreslås. Lämpliga busslinjer optimeras för elbussar. I beräkningen ingår viktiga parametrar som avstånd, topografi och klimatförhållanden.

Vi hjälper dig med skräddarsydda lösningar för laddningsinfrastruktur från välkända europeiska tillverkare av laddningssystem.

Det optimala driftkonceptet för en eldriven buss beror i hög grad på de aktuella användningsvillkoren. Våra experter på eMobility kan ta reda på vilka laddningsinfrastrukturer som passar bäst utifrån de lokala förutsättningarna: kontaktladdning på depån eller en kombination med pantografer på sträckan. Dessutom får du baserat på användningsprofilen rekommendationer för lämplig laddningsteknik.

Vi ger dig råd om hur du väljer rätt transformator till din depå.

För att kunna förse en flotta av batteridrivna bussar med energi måste strömmen från mellanspänningsnätet trappas ned till en spänning på 400 V AC. Beroende på utrymme och andra krav på fordonsdepån kan detta ske med en kompakttransformator eller, vid större fordonsflottor, med en walk-in transformatorstation. Experter på eMobility-systemet ger dig råd om urval och upphandling.

Vi ger begagnade bussbatterier ett andra liv – tillsammans med Mercedes-Benz Energy.

Med ett stationärt energilager av begagnade elbussbatterier kan livslängden förlängas avsevärt och hållbarheten för din elbussflotta ökas ytterligare. De kan också minska effekttoppar och därmed sänka elkostnaderna. Ytterligare optimeringspotential finns i kombination med en solcellsanläggning som under dagen producerar förnybar energi, som du sedan kan använda för att ladda elbussarna på natten.

Vi erbjuder dig integrerad planering och genomförande av en fungerande energiförsörjning på din depå.

Bygger på vår erfarenhet och expertis. Våra experter tar hand om planeringen av alla nödvändiga byggarbeten för strömförsörjning av laddare. Laddningslösningarna monteras och installeras av kvalificerade fackverkstäder. När byggarbetena är avslutade ansluts laddstolparna elektroniskt till ditt nätverk och testas för säker drift. Samordning och utförande är en central projektledning.

Med OMNIplus eServiceavtal för elbussar erbjuder vi fackmannamässig service till överskådliga kostnader.

OMNIplus eService-avtalen är perfekt anpassade till kraven inom elektromobilitet. Du kan sammanställa den optimala serviceomfattningen för din elbussflotta individuellt och enligt dina krav. I eServiceavtalet ePremium täcks exempelvis allt underhåll enligt tillverkarens föreskrifter, reparationer på högvoltskomponenter samt på hela fordonet inklusive alla nödvändiga reservdelar.

Med IVU:s laddnings- och depåhanteringssystem har vi en stark partner vid vår sida för att optimera de enskilda fordonens laddningsprestanda.

Med det professionella IVU-ladd- och depåhanteringssystemet säkerställer vi att dina bussar är laddade och förkonditionerade i tid med kontrollerad totaleffekt. Därmed reduceras kostsamma nätbelastningstoppar. För små vagnparker kan laddstolparna övervakas och styras. För stora fordonsflottor kan laddningsplaner skapas oberoende av varandra, och parkeringsplatser och laddstationer kan tilldelas automatiskt när bussen kör in i en depå.

Vi erbjuder dig OMNIplus ON:s digitala servicevärld för din Mercedes-Benz eCitaro.

OMNIplus ON erbjuder dig ett brett utbud av digitala tjänster i realtid – vilket säkerställer maximal fordonstillgänglighet och kostnadseffektivitet. Det innebär till exempel att fordonets tekniska skick kan övervakas permanent och att serviceplaneringen kan optimeras. OMNIplus ON kan också användas för att kontrollera laddningsnivån och återstående räckvidd för dina fordon samt för att analysera deras energiförbrukning.

Uppgraderingen till elbussar är ett viktigt bidrag för att nå städernas och kommunernas klimatmål. Med våra mångsidiga eMobility-tjänster kan vi hjälpa dig att ställa om till elbuss Mercedes-Benz eCitaro på ett professionellt sätt.

Har du frågor om den nödvändiga laddningsinfrastrukturen, driften av specialiserade verkstäder eller den nödvändiga IT-infrastrukturen? Oavsett om du endast behöver ett erbjudande för vissa tjänster eller är intresserad av ett nyckelfärdigt utförande från en och samma leverantör. Våra eMobility-konsulter står vid din sida med sin fackkompetens samt planerings- och optimeringsverktyg och gör det möjligt att planera den eldrivna kollektivtrafiken på ett tillförlitligt sätt.

Andreas Petersson

eMobility System

Andreas Petersson

Mobil: +46 383 19600

andreas.petersson@daimlertruck.com