Vaaratilanteessa
eCitaro

Vaaratilanteessa

Onnettomuuden uhatessa kuljettajan on reagoitava nopeasti, jotta vaara voidaan välttää. Tällöin turvallisuutta parantaa Citaro kaistavakaa alusta ja rauhallisesti toimiva ohjaus. Sen varmistaa etuakselin erillispyöräripustus.

UNECE-R 29 -standardin mukainen heiluritesti. eCitarossa kuljettajan turvallisuuteen on panostettu erityisesti. Kuorma-autoja koskeva UNECE-R 29 -standardi on määrittänyt kuljettajan selviytymiseen tarvittavan tilan nokkatörmäyksessä vuodesta 1975 alkaen, ja standardia sovellettiin myös eCitaroon. UNECE-R 29 -standardin vaatimusten noudattaminen varmistettiin heiluritestissä.

Standardin UNECE-R 29 mukainen nokkatörmäyssuoja, joka on ainoa laatuaan kaupunkiliikennebusseissa, sekä aiempaa jäykempi runkorakenne parantavat passiivista turvallisuutta.

eCitarossa on vakiovarusteena moottoritilan palonvaroitusjärjestelmä, joka valvoo lämpötilaa. Jos määritetty 160 asteen lämpötila ylittyy, paineistettu tunnistusputki rikkoutuu ja varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja kuljettajan näyttöön ilmestyvällä visuaalisella ilmoituksella "Moottoritilan palohälytys".

Jos laitteen käytettävyyteen aiheutuu häiriö tai se laukeaa esimerkiksi auton ollessa pysäköitynä ilman valvontaa, kuljettajan näytölle tulee ilmoitus "Palonvaroitusjärjestelmä viallinen".

Jos noin 160 °C:n lämpötila ylittyy, kuljettajan näyttöön tulee hälytys ja viesti "Tulipalo moottoritilassa". Lisäksi kuuluu varoitusääni ja sammutus käynnistyy automaattisesti.

Tulipalon syttyessä paineistettu palontunnistusputki (Firetrace) rikkoutuu ja sumuttaa suutinten kautta koko moottoritilaan vedestä, jäähdytysnesteestä ja erityisestä lisäaineesta sekoitettua sammutusainetta. Korkeissa lämpötiloissa vesisumu höyrystyy ja syrjäyttää hapen. Näin moottoritila jäähtyy huomattavasti, palo sammuu välittömästi ja uudelleensyttyminen estetään.

Sammutusjärjestelmässä käytetään puhtainta mahdollista sammutusainetta eli vettä. Veden, korkean paineen ja vaahdon lisäaineen avulla pystytään torjumaan ketjureaktion kaikki kolme tekijää, jotka aiheuttavat tulipalon: lämpö, happi ja polttoaine. Järjestelmä laskee palon lämpötilaa muodostamalla korkeapainevesisumusta vesihöyryä, mikä sitoo energiaa. Lisäksi se tukahduttaa palon vesihöyryllä, joka syrjäyttää hapen. Vaahdon lisäaine muodostaa suojakalvon palavan materiaalin päälle ja estää paloa syttymästä uudelleen. Sammutusjärjestelmä on TÜV-sertifioitu ja täyttää lakisääteiset vaatimukset ja säännön UN R107/06 testausvaatimukset.

* Lisävaruste (vain polttoainekäyttöisen lisälämmityksen yhteydessä)
** vain polttoainekäyttöisen lisälämmityksen yhteydessä