Ved farlige situationer
eCitaro

Ved farlige situationer

Mercedes-Benz har investeret meget i passiv sikkerhed i eCitaro. Således er rammekonstruktionen udført i en ringrammekonstruktion. Derudover er sidevæggene forstærket som ekstra beskyttelse i tilfælde af en sidekollision. Karrosseriet opfylder selvfølgelig de høje stabilitetskrav i UN ECE R29.3-direktivet for at beskytte føreren og passagererne omfattende, selv i tilfælde af at bussen vælter eller vælter. Hop ombord og føl dig helt sikker!

Batterimoduler, der er monteret kollisionssikkert, brandbestandige batterier, beskyttede højspændingskabler - eCitaros højspændingsteknologi giver dig omfattende sikkerhed både under opladning og drift samt under vedligeholdelse. Stol på Mercedes-Benz' testproces, hvor celle, cellemodul, batteripakke og batterigruppe omhyggeligt testes og certificeres. Og for at din værksted også kan arbejde uden berøringsangst, findes der OMNIplus' højspændingskvalifikationsprogram.

eCitaro er som standard udstyret med et brandmeldesystem i motorrummet, der overvåger temperaturerne der. Hvis den indstillede værdi på 160°C overskrides, knækker detektionsrøret, der står under tryk, og advarer føreren om en truende fare med en akustisk alarm og en optisk meddelelse i førerdisplayet med anvisningen "Brandmeddelelse motorrum".

Føreren får besked om en fejl i driftsberedskabet samt en udløsning af systemet, fx under en uovervåget parkering af bussen, via meddelelsen "Fejl brandmeldesystem" i displayet.

Ved overskridelse af en temperatur på ca. 160°C modtager føreren en alarm med meddelelsen "Brand motorrum" via førerdisplayet. Derudover udsendes der en akustisk advarsel, og slukningsforløbet startes automatisk.

I tilfælde af en brand knækker detektionsrøret (firetrace), der står under tryk, og sprøjter en brandslukkeblanding bestående af vand, kølerbeskyttelsesmiddel og et specielt tilsætningsmiddel ud i hele motorrummet via de såkaldte nozzles (dyser). Vandtågen fordamper som følge af de høje temperaturer og fortrænger ilten. Motorrummet nedkøles så markant, så branden straks slukkes, og det forhindres, at den flammer op igen.

Brandslukningsanlægget anvender den reneste type slukningsmiddel: vand. Vandet, det høje tryk og et skumadditiv angriber alle tre betingelser for kædereaktionen, der forårsager en brand: varme, ilt og brændsel. Systemet køler branden – ved at danne vanddamp fra en højtryksvandtåge, hvorved energien absorberes. Desuden kvæler den branden – ved dannelse af vanddamp, som fortrænger ilten. Med et skumadditiv, der lægger sig som beskyttelsesfilm over brændbart materiale, forhindrer den gendannelse af branden. Brandslukningsanlægget er certificeret af TÜV og opfylder lovkravene og kontrolbestemmelserne i UN R107/06.

* Specielt udstyr (kun i forbindelse med fossil hjælpevarme)
** kun i forbindelse med fossil hjælpevarme