Ved farlige situationer
eCitaro

Ved farlige situationer

Inden en ulykke skal føreren reagere hurtigt for at afværge faren. Øget sikkerhed tilbydes i den forbindelse af Citaro stabile undervogn, og det rolige styretøj. Ansvaret for dette ligger hos enkelthjulsophænget på forakslen..

Pendulslagsforsøg i henhold til UNECE-R 29. I eCitaro er der lagt særlig vægt på førerens sikkerhed. Den for lastbiler gældende retningslinje UNECE-R 29, der siden 1975 har defineret førerens overlevelsesrum ved en frontalkollision i lastbiler, er frivilligt blevet anvendt som standard i eCitaro. Med et pendulslagsforsøg er det blevet kontrolleret, om UNECE-R 29 overholdes.

Et beskyttelseselement til frontale kollisioner, der ligger tæt opad normen UNECE-R 29, enestående for bybusser, samt den endnu stivere karrosseristruktur øger den passive sikkerhed.

eCitaro er som standard udstyret med et brandmeldesystem i motorrummet, der overvåger temperaturerne der. Hvis den indstillede værdi på 160°C overskrides, knækker detektionsrøret, der står under tryk, og advarer føreren om en truende fare med en akustisk alarm og en optisk meddelelse i førerdisplayet med anvisningen "Brandmeddelelse motorrum".

Føreren får besked om en fejl i driftsberedskabet samt en udløsning af systemet, fx under en uovervåget parkering af bussen, via meddelelsen "Fejl brandmeldesystem" i displayet.

Ved overskridelse af en temperatur på ca. 160°C modtager føreren en alarm med meddelelsen "Brand motorrum" via førerdisplayet. Derudover udsendes der en akustisk advarsel, og slukningsforløbet startes automatisk.

I tilfælde af en brand knækker detektionsrøret (firetrace), der står under tryk, og sprøjter en brandslukkeblanding bestående af vand, kølerbeskyttelsesmiddel og et specielt tilsætningsmiddel ud i hele motorrummet via de såkaldte nozzles (dyser). Vandtågen fordamper som følge af de høje temperaturer og fortrænger ilten. Motorrummet nedkøles så markant, så branden straks slukkes, og det forhindres, at den flammer op igen.

Brandslukningsanlægget anvender den reneste type slukningsmiddel: vand. Vandet, det høje tryk og et skumadditiv angriber alle tre betingelser for kædereaktionen, der forårsager en brand: varme, ilt og brændsel. Systemet køler branden – ved at danne vanddamp fra en højtryksvandtåge, hvorved energien absorberes. Desuden kvæler den branden – ved dannelse af vanddamp, som fortrænger ilten. Med et skumadditiv, der lægger sig som beskyttelsesfilm over brændbart materiale, forhindrer den gendannelse af branden. Brandslukningsanlægget er certificeret af TÜV og opfylder lovkravene og kontrolbestemmelserne i UN R107/06.

* Specielt udstyr (kun i forbindelse med fossil hjælpevarme)
** kun i forbindelse med fossil hjælpevarme