Ob nevarnosti
eCitaro

Ob nevarnosti

Pred nezgodo se mora voznik hitro odzvati, da prepreči nevarnost. Za večjo varnost pri tem poskrbita stabilno podvozje avtobusa Citaro in mirno krmiljenje, ki ga zagotavljajo posamične obese koles na sprednji premi.

Udarni test v skladu z UNECE-R 29. V avtobusu eCitaro je posebna pozornost namenjena varnosti voznika. Pravilnik UNECE-R 29, ki velja za tovorna vozila in že od leta 1975 opredeljuje prostor za preživetje voznika pri čelnem trku tovornega vozila, je bil pri avtobusu eCitaro prostovoljno uporabljen kot standard. Skladnost s pravilnikom UNECE-R 29 je bila preverjena z udarnim testom.

Pasivno varnost povečujeta še trdnejša struktura ogrodja in sprednja zaščita ob trku, zasnovana v skladu s standardom UNECE-R 29 in namenjena izključno za mestne linijske avtobuse.

Avtobus eCitaro ima v motornem prostoru serijsko vgrajeno napravo za javljanje požara, ki nadzoruje temperaturo v njem. Ob prekoračitvi nastavljene vrednosti 160 °C napeljava za zaznavanje, ki je pod tlakom, poči in opozori voznika na pretečo nevarnost z zvočnim alarmom in s prikazom sporočila »Javljen požar v motornem prostoru« na voznikovem zaslonu.

Motnja v delovanju in aktiviranje naprave, npr. med nenadzorovano fazo mirovanja avtobusa, se vozniku prav tako prikažeta na zaslonu v obliki sporočila »Izpad naprave za javljanje požara«.

Ob prekoračitvi temperature pribl. 160 °C se vozniku na zaslonu prikaže alarm s sporočilom »Ogenj v motornem prostoru«. Poleg tega se oglasi zvočno opozorilo in samodejno se aktivira gašenje.

V primeru požara napeljava za zaznavanje (Firetrace), ki je pod tlakom, poči in prek šob po celotnem motornem prostoru razprši mešanico gasilnega sredstva iz vode, zaščitnega sredstva za hladilnik in posebnega dodatka. Vodna meglica zaradi visoke temperature izpari in izpodrine kisik. Motorni prostor se močno ohladi, požar se takoj pogasi in ponoven vžig ni mogoč.

Protipožarna naprava uporablja najčistejšo vrsto gasilnega sredstva: vodo. Z vodo, visokim tlakom in penastim dodatkom se onemogočijo vsi trije pogoji za verižno reakcijo, ki povzročijo požar: toplota, kisik in gorivo. Naprava ohladi požar – s tvorjenjem vodne pare iz visokotlačne vodne meglice, s čimer se absorbira energija. Poleg tega požar zaduši – s tvorjenjem vodne pare, ki izpodrine kisik. S penastim dodatkom, ki kot zaščitni film prekrije gorljiv material, prepreči ponoven vžig ognja. Protipožarna naprava je certificirana s strani TÜV in izpolnjuje zakonske predpise ter določila v zvezi s preskusi iz Uredbe UN R107/06.

* Dodatna oprema (samo v povezavi s fosilnim dodatnim ogrevanjem)
** samo v povezavi s fosilnim dodatnim ogrevanjem