Vid fara
eCitaro

Vid fara

För att undvika en olycka måste föraren kunna reagera snabbt. Det spårsäkra chassit och den lugna styrningen i kombination med den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

För eCitaro har extra fokus lagts på förarsäkerhet. För lastbilar finns sedan 1975 riktlinjen UNECE-R 29, som definierar ett visst överlevnadsrum som konstruktionen måste garantera i händelse av en frontalkrock. Denna riktlinje har för eCitaro använts som en frivillig standard. Med ett pendelslagstest testades hållfastheten enligt UNECE-R 29.

Ett frontkollisionsskydd som uppfyller UNECE-R 29-riktlinjen, vilket är unikt för en stadsbuss, samt den styvare karossen höjer den passiva säkerheten.

eCitaro är utrustad med en brandvarnare i motorrummet som standard, som övervakar rådande temperaturer där. Om det inställda värdet på 160°C överskrids, går detektionsledningen som står under tryck sönder och varnar föraren om hotande fara med en akustisk larmsignal och ett optiskt meddelande i förarens display som säger ”Brandvarning motorrum”.

Vid fel i driftberedskapen eller utlösning av systemet t.ex. när bussen är parkerad och obevakad, visas också meddelandet "Brandvarnarfel" på skärmen. 

Om en temperatur på ca 160°C överskrids larmas föraren via förardisplayen med meddelandet ”Motorrumsbrand”. Dessutom skickas en akustisk varningssignal och släckningsprocessen utlöses automatiskt. 

I händelse av en brand går detektionsledningen (Firetrace) som står under tryck sönder och sprutar en blandning av släckmedel som består av vatten, kylvätska och en speciell tillsats över munstyckena i hela motorrummet. Vattendimman avdunstar på grund av de höga temperaturerna och tränger bort syret. Motorrummet kyls ner, branden släcks genast och återuppflamning förhindras.        

Fördelarna.

  • Litet reparationsomfång efter utlösning av systemet
  • Fin vattendimma sänker temperaturen och släcker branden omedelbart
  • Filmbildande ämnen försvårar återuppflamning
  • Ofarligt för människor, motorer och utrustning
  • Miljövänligt, frostskyddad släckningsvätska ner till -35°C
  • Automatisk utlösning vid för höga temperaturer (över 160°C eller brand)
  • Systemets funktion garanteras i alla monteringslägen

* Extrautrustning (bara i kombination med bränsledriven extravärmare)
** bara i kombination med bränsledriven extravärmare