Vid fara
eCitaro

Vid fara

För att undvika en olycka måste föraren kunna reagera snabbt. Det spårsäkra chassit och den lugna styrningen hos Citaro bidrar till ökad säkerhet. den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

Pendelslagstest enligt UNECE-R 29. För eCitaro har extra fokus lagts på förarsäkerhet. För lastbilar finns sedan 1975 riktlinjen UNECE-R 29, som definierar ett visst överlevnadsrum som konstruktionen måste garantera i händelse av en frontalkrock. Denna riktlinje har för eCitaro använts som en frivillig standard. Med ett pendelslagstest testades hållfastheten enligt UNECE-R 29.

Ett frontkollisionsskydd som uppfyller UNECE-R 29-riktlinjen, vilket är unikt för en stadsbuss, samt den styvare karossen höjer den passiva säkerheten.

eCitaro är utrustad med en brandvarnare i motorrummet som standard, som övervakar rådande temperaturer där. Om det inställda värdet på 160°C överskrids, går detektionsledningen som står under tryck sönder och varnar föraren om hotande fara med en akustisk larmsignal och ett optiskt meddelande i förarens display som säger ”Brandvarning motorrum”.

Vid fel i driftberedskapen eller utlösning av systemet t.ex. när bussen är parkerad och obevakad, visas också meddelandet "Brandvarnarfel" på skärmen.

Om en temperatur på ca 160°C överskrids larmas föraren via förardisplayen med meddelandet ”Motorrumsbrand”. Dessutom skickas en akustisk varningssignal och släckningsprocessen utlöses automatiskt.

I händelse av en brand går detektionsledningen (Firetrace) som står under tryck sönder och sprutar en blandning av släckmedel som består av vatten, kylvätska och en speciell tillsats över munstyckena i hela motorrummet. Vattendimman avdunstar på grund av de höga temperaturerna och tränger bort syret. Motorrummet kyls ner, branden släcks genast och återuppflamning förhindras.

Brandsläckningssystemet använder den renaste typen av släckningsmedel: vatten. Vattnet, det höga trycket och skumtillsatsen angriper alla tre kedjereaktionsförhållandena som orsakar en brand: värme, syre och bränsle. Systemet kyler branden genom att bilda vattenånga från en högtrycksvattendimma som absorberar energi. Dessutom kvävs elden av den – genom att bilda vattenånga som tränger undan syret. Med en skumtillsats som bildar en skyddsfilm över brännbart material förhindrar den branden från att återantända. Brandsläckningssystemet är certifierat av TÜV och uppfyller de lagstadgade kraven och testbestämmelserna i UN R107/06.

* Extrautrustning (bara i kombination med bränsledriven extravärmare)
** bara i kombination med bränsledriven extravärmare