Vid fara
eCitaro

Vid fara

Mercedes-Benz har investerat mycket i passiv säkerhet i eCitaro. Till exempel används en ringformad ram. Dessutom är sidoväggarna förstärkta för att ge extra skydd vid en påkörning från sidan. Naturligtvis uppfyller påbyggnationen de höga stabilitetskraven i UN ECE R29,3 för att ge ett omfattande skydd för förare och passagerare även om bussen skulle välta. Kliv ombord och känn dig trygg!

Kollisionssäkert monterade batterimoduler, brandsäkra batterier, skyddade högvoltskablar – högvoltstekniken i eCitaro ger dig omfattande säkerhet både vid laddning och vid drift och service. Förlita dig på Mercedes-Benz testmetod, där cell, cellmodul, batteripaket och batterigrupp kontrolleras och certifieras på ett omfattande sätt. Och för att även din verkstadspersonal ska kunna arbeta utan att behöva oroa sig för kontakt finns det ett högvoltsutbildningsprogram från OMNIplus.

eCitaro är utrustad med en brandvarnare i motorrummet som standard, som övervakar rådande temperaturer där. Om det inställda värdet på 160°C överskrids, går detektionsledningen som står under tryck sönder och varnar föraren om hotande fara med en akustisk larmsignal och ett optiskt meddelande i förarens display som säger ”Brandvarning motorrum”.

Vid fel i driftberedskapen eller utlösning av systemet t.ex. när bussen är parkerad och obevakad, visas också meddelandet "Brandvarnarfel" på skärmen.

Om en temperatur på ca 160°C överskrids larmas föraren via förardisplayen med meddelandet ”Motorrumsbrand”. Dessutom skickas en akustisk varningssignal och släckningsprocessen utlöses automatiskt.

I händelse av en brand går detektionsledningen (Firetrace) som står under tryck sönder och sprutar en blandning av släckmedel som består av vatten, kylvätska och en speciell tillsats över munstyckena i hela motorrummet. Vattendimman avdunstar på grund av de höga temperaturerna och tränger bort syret. Motorrummet kyls ner, branden släcks genast och återuppflamning förhindras.

Brandsläckningssystemet använder den renaste typen av släckningsmedel: vatten. Vattnet, det höga trycket och skumtillsatsen angriper alla tre kedjereaktionsförhållandena som orsakar en brand: värme, syre och bränsle. Systemet kyler branden genom att bilda vattenånga från en högtrycksvattendimma som absorberar energi. Dessutom kvävs elden av den – genom att bilda vattenånga som tränger undan syret. Med en skumtillsats som bildar en skyddsfilm över brännbart material förhindrar den branden från att återantända. Brandsläckningssystemet är certifierat av TÜV och uppfyller de lagstadgade kraven och testbestämmelserna i UN R107/06.

* Extrautrustning (bara i kombination med bränsledriven extravärmare)
** bara i kombination med bränsledriven extravärmare