Komfort för passageraren
eCitaro

Komfort för passageraren

Kom fram helt avslappnad.

eCitaro är inget färdigpaketerat fordon, utan anpassas individuellt efter transportföretagets önskemål och krav. Det gäller även interiören: Passagerarsäten, golvinklädnad, räcken, kommunikationssystem och osynliga detaljer som styrsystemet för dörrarna – allt kan anpassas individuellt.

Dessutom drar passagerarna fördel av elbussens intelligenta värmestyrning, som håller innertemperaturen på en behaglig nivå under alla årstider.

Passagerarutrymme.

Passagerarutrymmet rymmer upp till 88 passagerare i enkelbussen, även med omfattande utrustning. Generösa fönsterrutor gör färden genom staden till en riktig durch sightseeing-tur.

Lågt insteg.

Det låga insteget ger också passagerare med nedsatt rörlighet en hög passagerarkomfort. Även med barnvagn är det bekvämt och säkert att stiga in och ur.

Bagagehyllor.

Säkra förvaringsmöjligheter mellan stolarna.

Stolsvarianter.

eCitaron visar upp samma välkända interiör som de övriga medlemmarna i Citaro-familjen, så att passagerarna känner igen sig. Det här betyder att varken bussföretagarna eller passagerna behöver anpassa sig utan man får en igenkänningsfaktor så fort man kliver ombord.

Laddstation.

Laddningsmöjligheteter för smartphones och surfplattor.

Nattbelysning.

Genom att kunna justera ljuset i taket skapar man en ombonad miljö under körning nattetid.

  • Passagerarutrymme
  • Lågt insteg
  • Bagagehyllor
  • Stolsvarianter
  • Laddstation
  • Nattbelysning

Under årets kalla månader används takklimatanläggningen som värmepump vilket säkerställer en effektiv klimatisering av passagerarutrymmet. Och genom att använda CO2 som köldmedium vinner man ytterligare fördelar. Detta köldmedium imponerar genom att vara särskilt effektivt i värmepumpen, även vid mycket låga temperaturer som -10°C.

Ytterligare en fördel: Passagerarutrymmet kan redan vid laddningen på bussdepån värmas upp eller kylas ner till önskad temperatur, t.o.m. med viss marginal om så önskas. På så sätt kan temperaturen i bussen vara perfekt anpassad efter årstiden då den tas i trafik. Värme- och klimatsystemen är konfigurerade i enlighet med de föreskrifter som föreningen för de tyska kollektivtransportföretagen (Vorgaben des Verbands Öffentlicher Verkehrsbetriebe (VDV)) gett ut. Vid extrema utomhustemperaturer frångås gränsvärdena något i båda ändarna av komfortnivåskalan för att minska energiförbrukningen och därigenom öka räckvidden.

Istället för att ha samma temperatur ombord året runt, anpassas den efter den aktuella situationen så att komforten för passagerarna alltid blir optimal. Eftersom passagerarna oftast bara vistas en kortare tid ombord på bussen och har en klädsel som är anpassad efter årstiden, är kupétemperaturen inställd något högre varma sommardagar och något lägre kalla vinterdagar utan att detta på något sätt inverkar negativt på passagerarnas upplevda komfort.