eConsulting
eCitaro

eConsulting

Kompetens inom urban e-mobilitet.

Experterna på eMobility Consulting hjälper transportföretag att genomföra elektromobilitetskonceptet i urbana miljöer. Kundens önskemål och förväntningar följs exakt och ett skräddarsytt koncept utvecklas för implementering tillsammans med kunderna.

eMobility Consulting, en översikt

  • Enhetlig rådgivningsprocess för e-mobilitetssystem
  • Unikt kunnande om busstransportsystem genom expertnätverket av förvaltning, teknik och utveckling
  • Rådgivning på plats
  • Ytterligare råd om infrastrukturen för elbussar

eMobilitets konsultation från Daimler Buses är en omfattande rådgivnings/konsultationstjänst där erfaren personal först och främst presenterar fördelarna med eCitaron för bussföretagen och därefter lyssnar in för att förstå kundens idéer, tankar, förväntningar och önskemål. I nästa steg, analyseras varje del var för sig och en omfattande datainsamling görs, alltifrån hur linjenätverket ser ut till hur passagerarvolymen och den genomsnittliga hastigheten ligger på. Även utomhustemperaturen spelar en viktig roll här. Ett speciellt utvecklat simuleringsverktyg räknar ut hur eCitaron beteer sig under verkliga förhållanden, kalkylerar fram energikraven och simulerar olika uppladdningsscenarior.

Våra experter utvärderar de olika delarna och sammankopplar dem. Detta resulterar i olika varianter, alltifrån grundstenarna som gäller beräkningar avseende räckvidd till teman som berör laddningsstyrning och placering av ladd-depåer. Fördelen här är experternas stora kunskap om sina egna bussar, direktkontakten med utvecklingsingenjörerna samt den professionella relationen och förtroendet med bussföretaget - vilket givetvis resulterar i ett unikt know-how för bussbranschen.

Utöver råd om hur eCitaro kan integreras i kundens fordonsflotta innehåller slutresultatet också rekommendationer och beräkningar för laddningsinfrastrukturen, energiförbrukningen, strömförbrukning för depåns anslutna energiförsörjning och utvecklingen av optimerad laddnings- och lasthantering.