OMNIplus service
eCitaro

OMNIplus service

Skräddarsytt servicekoncept.
Icon

Rätt service för alla behov.

Med hjälp av OMNIplus, EvoBus servicemärke för märkena Mercedes-Benz och Setra, hjälper vi eCitaros kunder under fordonets utplacering. Det övergripande servicekonceptet från samordnade enskilda komponenter möjliggör bästa möjliga stöd. Konceptet omfattar både klassisk hjälp från kundens verkstad och verkstadstjänster i OMNIplus kompetenscenter i samband med serviceavtal och sträcker sig till BusDepot Management med servicetjänster från OMNIplus-anställda i kundens egen verkstad. Det beprövade erbjudandet har anpassats till kraven på elektromobilitet, t.ex. med nya eService-avtal. När du köper en eCitaro ingår som standard 5 års garanti för högvoltsbatteriet samt underhåll och reparation eller byte av komponenter i högvoltssystemet. Med serviceavtalet eBasic eller serviceavtalet ePremium har du också möjlighet att utvidga tjänsternas omfattning till rimliga kostnader. Dessutom har OMNIplus en egen prototypverkstad i Dortmund, som är ansluten till ett utbildningscenter för elektromobilitet. OMNIplus högvoltskvalificering omfattar dessutom ett brett utbud av kurser, från allmän undervisning i högvoltssäkerhet för alla medarbetare till en övergripande utbildning för kvalificerade elektriker och en ämnesmodul för instruktörer.

OMNIplus-service, en överblick

  • Klassisk hjälp från kundens verkstad
  • Verkstadstjänster i egna kompetenscenter
  • Servicetjänster i kundens verkstad
  • Serviceavtalet eBasic och serviceavtalet ePremium
  • Prototypverkstad och utbildningscenter för elektromobilitet i Dortmund
Icon

Morgondagens säkerhet.

I Dortmund har OMNIplus öppnat upp en unik prototypverkstad med en central utbildningsenhet just för elektromobilitet.

Helhetssystemet eMobility erbjuder information om verkstadsutrustning och nödvändiga medarbetarutbildningar såväl som ett komplett utbildningskoncept, för transportföretag som själva önskar ta över underhåll och reparation i den egna verkstaden.

I Dortmund har OMNIplus upprättat en unik prototypverkstad med en central utbildningsort för e-mobilitet. Här utbildas de egna anställda och kundverkstäders servicetekniker. Högvoltskvalificeringarna omfattar hela spannet från sensibiliseringskurser för rengöringspersonal, undervisning i högvoltssäkerhet och utbildningar för kvalificerad arbetskraft inom elektronik till grundkurser för instruktörer. Dessutom kan kunder besöka Dortmund för att få reda på vilka krav som ställs på att upprätta en bussverkstad för e-mobilitet. I sin prototypverkstad kan Mercedes-Benz förlita sig på sin mångåriga erfarenhet av hybrid- och bränslecellsbussar.

Man har även tänkt på framtiden för eCitaro – med OMNIplus-serviceerbjudanden anpassade till kraven på e-mobilitet, enhetligt strukturerade och skräddarsydda efter transportföretagets önskningar. Då kan du vara säker på att kunna köra dina eldrivna bussar säkert, tillförlitligt och planerbart under lång tid framöver.