OMNIplus service
eCitaro

OMNIplus service

Skräddarsytt servicekoncept.

Med hjälp av OMNIplus, Daimler Buses servicemärke för Mercedes-Benz och Setra, hjälper vi eCitaros kunder under fordonets användning. Det övergripande servicekonceptet möjliggör bästa möjliga stöd. Konceptet omfattar både klassisk hjälp från kundens verkstad och verkstadstjänster i OMNIplus kompetenscenter i samband med serviceavtal och sträcker sig till BusDepot Management med servicetjänster från OMNIplus-anställda i kundens egen verkstad. Erbjudandet har anpassats till kraven på elektromobilitet, t.ex. med nya eService-avtal. När du köper en eCitaro ingår som standard 5 års garanti för högvoltsbatteriet samt underhåll och reparation eller byte av komponenter i högvoltssystemet. Med serviceavtalet eBasic eller serviceavtalet ePremium har du också möjlighet att utvidga tjänsternas omfattning till rimliga kostnader. Dessutom har OMNIplus en egen prototypverkstad i Dortmund, som är ansluten till ett utbildningscenter för elektromobilitet. OMNIplus högvoltskvalificering omfattar dessutom ett brett utbud av kurser, från allmän undervisning i högvoltssäkerhet för alla medarbetare till en övergripande utbildning för kvalificerade elektriker och en modul för instruktörer.

OMNIplus-service, en överblick

  • Klassisk hjälp från kundens verkstad
  • Verkstadstjänster i egna kompetenscenter
  • Servicetjänster i kundens verkstad
  • Serviceavtal eBasic och serviceavtal ePremium
  • Prototypverkstad och utbildningscenter för elektromobilitet i Dortmund

Service, underhåll och reparationer förändras i takt med elmobiliteten. Därför har Mercedes-Benz tagit fram ett komplett, skräddarsytt servicekoncept för OMNIplus-servicemärket. Vi är fast beslutna att stödja dig på bästa möjliga sätt för att bemästra övergången till elmobilitet. Med introduktionen av den nya batteritekniken kan du lita på vårt urval av OMNIplus-serviceavtal, som vi har anpassat efter elektromobilitetens behov. På så sätt kan du sammanställa den optimala servicen för din eldrivna bussflotta individuellt och i enlighet med dina krav från följande moduler: grundläggande garanti för högvoltsbatteriet, utökad batterigaranti och eService-avtal.

I köpet av en eCitaro ingår en grundgaranti för högvoltsbatteriet och två års garanti för högvoltskomponenter (upp till 200 000 km) som standard. Denna grundgaranti omfattar upp till tio år för halvledarbatterier eller upp till 280 MWh energigenomströmning per högvoltsbatteriaggregat/batteripack (HVBB) och för NMC-batterier (fas 2) upp till 5 år eller upp till 60 till 80 MWh energigenomströmning per HVBB.* Därefter kan serviceomfattningen (service och reparation) utökas som ett komplement till kalkylerbara kostnader. På så sätt kan du blicka in i framtidens helelektriska körning och räkna med vår hjälp som din pålitliga partner.

Stromtest eCitaro
eBasic

eBasic

eBasic eServicekontrakt erbjuder din nya eCitaro ett förbättrat skydd.

eBasic

eBasic

Tjänsternas omfattning**

Reparationer på högspänningssystemet*** utöver den medföljande grundgarantin, annan försörjning än batteriladdning och allt underhållsarbete på hela fordonet som krävs enligt tillverkarens specifikationer omfattas. Detta gäller för alla komponenter som monterats på fordonet på fabriken i enlighet med designspecifikationerna (med undantag för levererade delar).

ePremium

ePremium

ePremium eServiceContract är ett komplett och bekymmersfritt paket för byte till elbussflotta.

ePremium

ePremium

Tjänsternas omfattning****

Reparationer av hela fordonet inklusive underhåll och slitage omfattas. Dessutom ingår eBasic-tjänsterna.

Tilläggstjänster som ingår i händelse av haveri:

- Tillägg vid 24h SERVICE för arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid

- Alla fordonsrelaterade kostnader i händelse av motorstopp, inklusive: bogseringskostnader, kostnader för inköp av reservdelar, resekostnader och arbetskostnader.

Kontraktskrivning

Kontraktskrivning

Det är möjligt att när som helst ingå ett avtal för båda avtalstyperna.

Kontraktskrivning

Kontraktskrivning

Det är möjligt att när som helst ingå ett avtal för båda avtalstyperna. Varaktighet och körsträcka kan fastställas individuellt. Ytterligare paket som t.ex. för lagstadgade inspektioner finns också tillgängliga.

I Dortmund har OMNIplus öppnat upp en unik prototypverkstad med en central utbildningsenhet just för elektromobilitet.

Helhetssystemet eMobility erbjuder information om verkstadsutrustning och nödvändiga medarbetarutbildningar såväl som ett komplett utbildningskoncept, för transportföretag som själva önskar ta över underhåll och reparation i den egna verkstaden.

I Dortmund har OMNIplus upprättat en unik prototypverkstad med en central utbildningsort för e-mobilitet. Här utbildas de egna anställda och kundverkstäders servicetekniker. Högvoltskvalificeringarna omfattar hela spannet från sensibiliseringskurser för rengöringspersonal, undervisning i högvoltssäkerhet och utbildningar för kvalificerad arbetskraft inom elektronik till grundkurser för instruktörer. Dessutom kan kunder besöka Dortmund för att få reda på vilka krav som ställs på att upprätta en bussverkstad för e-mobilitet. I sin prototypverkstad kan Mercedes-Benz förlita sig på sin mångåriga erfarenhet av hybrid- och bränslecellsbussar.

Man har även tänkt på framtiden för eCitaro – med OMNIplus-serviceerbjudanden anpassade till kraven på e-mobilitet, enhetligt strukturerade och skräddarsydda efter transportföretagets önskningar. Då kan du vara säker på att kunna köra dina eldrivna bussar säkert, tillförlitligt och planerbart under lång tid framöver.

* Gäller för eCitaro solobuss eller ledbuss utan pantograf, beroende på antalet monterade högspänningsbatterienheter/-batteripack (HVBB) i fordonet.

** Följande är undantagna: materiella skador, skador på utrustning som inte är permanent fäst vid fordonet, skötsel- och kosmetiska reparationer, reklamytor, dagliga tester enligt bruksanvisningen och nödvändiga material till följd av reparationer av däck, fälgskador, glasskador, stoppning, sätesklädslar, golvbeläggningar, tilläggskostnader och uppföljningskostnader i samband med 24h SERVICE samt bogseringskostnader. Den exakta omfattningen av tjänsterna framgår av avtalsdokumenten.

*** Högspänningskomponenterna i eCitaro omfattar delar av drivlinan (drivaxlar med hjulnavmotorer, omvandlare och elektrisk drivlinestyrning), trycklufts- och luftkonditioneringskompressorer, växelriktare. Den exakta omfattningen av tjänsterna framgår av avtalsdokumenten.

**** Följande är exkluderade: Materiella skador, skador på utrustning som inte är permanent fäst vid fordonet, skötsel- och kosmetiska reparationer, reklamytor, dagliga tester enligt bruksanvisningen och nödvändigt material till följd av reparationer av däck, fälgskador, glasskador, stoppning, sätesklädslar, golvbeläggningar. Den exakta omfattningen av tjänsterna framgår av avtalsdokumenten.