Kör säkert
eCitaro

Kör säkert

Mercedes-Benz har i flera år strävat efter att förverkliga visionen om en olycksfri trafik. Det integrerade säkerhetskonceptet täcker alla faser inom fordonssäkerhet – säkerhet vid körning och i risksituationer, skydd i händelse av olycka och för att minska konsekvenserna av olyckor. Säkerhet finns även integrerat i Citaros stadsbussar som standard. Karossen utgör bara den ett skydd för passagerarna vid en påkörning från sidan. Vid en kollision minskar det förstärkta frontpartiet konsekvenserna av en olycka och skyddar föraren bättre.

* Extrautrustning