Säker körning
eCitaro

Säker körning

eCitaro sätter nya standarder för den aktiva säkerheten i helt eldrivna stadsbussar. Innovativa hjälpsystem avlastar föraren – för ett alltid suveränt och säkert körsätt. Med dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2, Frontguard Assist och den aktiva bromsassistenten Preventive Brake Assist 2 (tillval) skyddar Mercedes-Benz trafikanterna och hjälper på så sätt till att undvika olyckor. Ta reda på hur mycket säkerhet som finns i varje eCitaro!

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Traffic Sign Assist (TSA). eCitaro

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt. ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.

ASR förhindrar att drivhjulen snurrar på två sätt. Å ena sidan minimerar ASR spinnandet av hjulen genom en väl avvägd bromsning. Å andra sidan regleras motorns vridmoment via den "elektroniska gaspedalen".

Även vid full gas ger motorn inte mer effekt i kritiska situationer än drivhjulen klarar av att överföra – en stor fördel för körsäkerhet och körstabilitet. Vid start övervakas vridmoment och varvtal från hjulen som verkar på drivhjulen. Vridmomentsfördelningen styrs på ett sådant sätt att hjulen förhindras från att spinna. På så sätt säkerställs konsekvent ett optimalt kraftflöde.

ASR hjälper föraren att minimera risken för att drivhjulen snurrar och därmed att fordonets bakre del (bakhjulsdrift) driver ut i sidled vid acceleration. Särskilt för motorer med högt vridmoment ger ASR således ökad komfort och ökad säkerhet vid undanrullning - särskilt på vägar med varierande grepp.

ABS-systemet (låsningsfria bromsar) stöder körstabiliteten vid kritiska inbromsningar och ser till att fordonet förblir styrbart. De bromskrafter som verkar på de enskilda hjulen fördelas av ABS-systemet så att inga hjul blockeras under någon längre tid ens i en panikbromssituation, och bussens styrförmåga till största delen bibehålls.

Bromselektronikens styrenhet registrerar den aktuella hjulhastigheten via polhjulen och hjulgivarna. Vid inbromsning reglerar systemet bromstrycket i de enskilda hjulbromscylindrarna via reglerventilerna. Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Sideguard Assist 2. eCitaro

Med Preventive Brake Assist 2 erbjuder Daimler Buses den andra generationen av Active Brake Assist för stadsbussar. Systemet varnar för kollisioner med fotgängare och cyklister i rörelse samt stillastående och rörliga objekt. Om det finns risk för kollision varnas föraren med ljud- och ljussignaler och en lätt inbromsning inleds automatiskt.

Varningskaskaden och bromsingreppet är exakt anpassade för användning i stadstrafik. Vid risk för kollision med fotgängare eller cyklister samt med rörliga eller stillastående objekt varnar Preventive Brake Assist 2. Föraren varnas både visuellt med en blinkande röd triangel på mittdisplayen och akustiskt och inleder samtidigt en lätt inbromsning. Detta bromsingrepp upprätthålls antingen tills föraren ingriper, situationen inte längre är kritisk eller bussen stannar.

Tack vare samspelet mellan frontradar, närradar och frontkamera övervakas hela tiden området upp till 250 meter framför bussen. Detta stöd säkerställs upp till en hastighet på 60 km/h. Vid snö, regn, dimma, kraftig vattenrök, bländning, direkt solljus eller ständigt växlande ljusförhållanden kan systemets räckvidd och identifiering av fordon och personer försämras.

AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) är en ljudgenerator som genererar ett ljud som liknar ljudet från en förbränningsmotor i hastigheter upp till 30 km/h vid körning framåt och upp till 6 km/h vid backning. Ett behagligt ljud varnar de som befinner sig i närheten av den helt eldrivna bussen.

Systemet ökar volymen upp till en hastighet på 20 km/h och minskar volymen igen upp till 30 km/h. På så sätt förmedlar den hastighet och eventuell acceleration. Från och med ca 15 km/h överröstas systemet av däckens rullningsljud. Systemet avger inga ljudemissioner när fordonet står stilla och kan inte stängas av av föraren.

Ljudgeneratorn är monterad bakom frontluckan på fordonets vänstra sida. Med AVAS är ljudnivån i elbussen ca 5-6 dB över nödvändig minimibullernivå enligt UNECE-R 138,01.

Kurvljuset ökar säkerheten avsevärt på grund av förbättrad sikt nattetid vid svängar i korsningar och rondeller och vid manövrering framåt och bakåt.

Funktionen aktiveras automatiskt upp till en hastighet på ca 35 km/h om huvudstrålkastarna är tända, blinkersspaken är aktiverad eller ratten vrids. Då tänds ett av de båda dimljusen för att belysa ett område vid sidan om fordonet som inte belyses av huvudstrålkastarna.

Den intelligenta elektroniken tänder och släcker kurvljuset med dimmerfunktion. På så sätt har ögat möjlighet att anpassa sig till ändrade ljussituationer.

Stabil och smidig. Det unika vikskyddet ATC (Articulation Turntable Controller) för ledbussar som utvecklats av Mercedes-Benz är förträffligt. Denna vridled och dess styrsystem utgör en av fordonets huvudkomponenter.

På grund av den höga grunddämpningen av en bussled uppstår en kraftig lutning för understyrning i kurvor och ett ökat däckslitage på framaxeln. Detta löser den kördynamiska styrningen Articulation Turntable Controller (ATC).

Den reglerar snabbt och framför allt behovsanpassat ledens hydrauliska dämpning, beroende på bland annat styrvinkel, knäckvinkel, hastighet och last. ATC använder data från CAN-databussen för detta ändamål.

Effekten: Om den annars vanliga höga grunddämpningen av leden ger kraftig lutning för understyrning i kurvor och ett ökat däckslitage på framaxeln, så löper fordonets led nästan fritt vid normalt stabilt körtillstånd och dämpas enbart genom elementens friktion.

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Däcktrycket registreras både när fordonet står stilla och när det rör sig. Se upp! En plötslig tryckförlust, t.ex. på grund av att ett främmande föremål trängt in i däcket, indikeras inte omedelbart av däcktrycksövervakningssystemet. Skador på däcken som inte leder till akut tryckförlust upptäcks inte heller av övervakningssystemet. Här är och förblir det viktigt att föraren gör en visuell kontroll.

360° kamerasystemet består av fyra kameror som fångar den omedelbara fordonsmiljön och genererar en indirekt allroundvy. Den tillhörande 10-tumsskärmen sitter placerad på A-stolpen ovanför förarplatsen. Detta system gör det möjligt att upptäcka fotgängare, cyklister och hinder även i områden som annars inte är synliga för föraren. På så sätt ökar systemet trafiksäkerheten eftersom kollisionsrisker kan upptäckas och i bästa fall förhindras.

Vyerna från 360°-kameran är tillgängliga upp till en hastighet på ca. 30 km/h (20 mph) vid körning framåt och alltid vid backning. Observera att: Olycksrisk på grund av utstickande föremål i området ovanför kamerorna, t.ex. utskjutande tak, ytterbackspeglar på egna och andra bussar etc. Kamerorna kan inte detektera dessa objekt. Särskilt i 360°-vyn kan intrycket av en fri miljö skapas även om föremål ovanför de monterade kamerorna sticker ut i svängutrymmet.

Installerade övervakningskameror kan övervaka det som händer på bussen. Ett videoövervakningssystem kan inte bara förbättra den upplevda säkerheten för bussförare och passagerare, utan kan också spela in bråkmakare som vandaliserar fordonet eller utövar våld.

Data överförs till bildskärmen på förarplatsen. Bussföraren kan bättre uppfatta och utvärdera situationer och händelser som äger rum i passagerarutrymmet och vid behov reagera på fara. Fordonet är utrustat med piktogram så att passagerarna kan se att det är videoövervakat. Med videoövervakning ökar den upplevda subjektiva säkerheten för förare och passagerare, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Videoövervakningssystemet är en extrautrustning.

För mer information om hur videoövervakningen och datalagringen fungerar, kontakta vår bussförsäljningskonsult.

* Extrautrustning

Rättslig information om aktiva säkerhetsassistanssystem: Nödbromssystem och andra säkerhetsassistanssystem kan hjälpa föraren och under optimala förhållanden mildra följderna av en olycka eller förhindra olyckor i kritiska körsituationer inom systemets gränser. Föraren är dock alltid skyldig att anpassa sitt körsätt och i synnerhet sin hastighet till rådande trafik- och väderleksförhållanden och att alltid vara uppmärksam. Detta gäller särskilt i speciella situationer som t.ex. nedisad eller våt vägbana, regn, sidvind, dålig sikt, snöfall, dimma etc. Följaktligen har föraren som styr bussen alltid ansvaret för hela körningen och får inte enbart förlita sig på säkerhets- och körhjälpssystemen.