Sigurna vožnja
eCitaro

Sigurna vožnja

Mercedes-Benz već dugi niz godina slijedi viziju vožnje bez nesreća. Integralni koncept sigurnosti pokriva sve faze automobilske sigurnosti – sigurnost u vožnji i u opasnim situacijama, zaštitu u slučaju prometne nezgode i u svrhu smanjenja posljedica nezgode. U gradskim autobusima Citaro je sigurnost također serijski integrirana. U slučaju nalijetanja na vozilo pojačani prednji dio svodi posljedice nezgode na najmanju moguću mjeru i bolje štiti vozača.

Elektronički program stabilnosti (ESP®) je sustav za aktivno povećanje sigurnosti i stabilnosti vožnje. Osjetno pridonosi smanjenju opasnosti od proklizavanja pri vožnji u zavojima ili manevrima izbjegavanja. U tu svrhu se u dinamičnim kritičnim situacijama u vožnji na svakom pojedinačnom kotaču ciljano regulira kočna sila, na primjer kada se autobus u vožnji zavojima vozi u graničnom području. Istodobno se smanjuje snaga motora. Moguće skretanje autobusa sa staze na taj se način sprečava fino doziranim kočenjem u sklopu fizikalnih mogućnosti. ESP® usto nadzire lateralno ubrzanje autobusa. Ako autobus dosegne kritično vozno stanje u dugim zavojima – kao što su izlazi s autoceste – ili u slučaju brzih prestrojavanja, brzina vozila se automatski smanjuje dok se ponovo ne uspostavi stabilnost vožnje. ESP® je usporediv sa sustavom koji se koristi u osobnim vozilima, ali nudi proširene funkcije prilagođene primjeni u autobusu.

ASR na dva načina sprječava proklizavanje pogonskih kotača. S jedne strane ASR na najmanju moguću mjeru smanjuje proklizavanje kotača doziranom intervencijom kočenja. S druge se strane pomoću „elektroničke papučice gasa” regulira okretni moment motora.

Motor i pri punom gasu u kritičnim situacijama daje onoliko snage koliko pogonski kotači mogu prenijeti – što je velika prednost za sigurno kretanje i stabilnost u vožnji. Prilikom kretanja nadziru se okretni momenti i brojevi okretaja koji djeluju na pogonske kotače. Raspodjelom okretnog momenta upravlja se tako da se spriječi proklizavanje. Na taj se način neprekidno osigurava optimalni tok sila.

ASR pomaže vozaču u sprječavanju proklizavanja pogonskih kotača prilikom ubrzavanja, čime na najmanju moguću mjeru svodi opasnost od bočnog skretanja stražnje strane vozila (kod stražnjeg pogona). Upravo kod motora s visokim okretnim momentom ASR donosi više komfora i povećanu sigurnost prilikom kretanja – osobito na kolnicima različite kvalitete prianjanja.

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) podržava stabilnost vožnje tijekom kritičnih procesa kočenja i osigurava upravljivost vozila. Sile kočenja koje djeluju na pojedinačne kotače ABS raspoređuje na način da čak i u slučaju kočenja u nuždi niti jedan kotač nije blokiran dulje vrijeme i time upravljivost autobusa u velikoj mjeri ostaje zadržana.

Upravljačka jedinica kočione elektronike bilježi trenutnu brzinu kotača putem magnetnih kotača i senzora kotača. Prilikom kočenja, sustav kontrolira kočioni tlak na pojedinačnim kočionim cilindrima kotača preko upravljačkih ventila. U slučaju kočenja u nuždi i procesa kočenja s blokiranim kotačima, sustav potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile kočionih cilindara kotača u vrlo kratkim intervalima, čime se sprječava blokiranje i vozilo ostaje upravljivo.

U slučaju kočenja u nuždi i procesa kočenja s blokiranim kotačima, sustav potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile kočionih cilindara kotača u vrlo kratkim intervalima, čime se sprječava blokiranje i vozilo ostaje upravljivo.

Sideguard Assist je sigurnosni sustav pomoći koji vozača podržava u kritičnim situacijama skretanja s možebitnom ograničenom vidljivosti. Prilikom skretanja ili promjene voznog traka sustav bi trebao pomoći u izbjegavanju kritičnih situacija ili smanjiti posljedice nesreće unutar ograničenja sustava.

Funkcija sustava i koncept upozorenja izvedeni su iz analize nesreća skretanja u kojima su sudjelovali pješaci i biciklisti. U većini scenarija prometne nezgode, ona se događa zbog kretanja obiju uključenih strana (vozila i pješaka/biciklista). U tim slučajevima sustav (žuta obavijest) rano upozorava o kretanju osoba ili vozila u zoni upozorenja cijelom dužinom vozila i upozorava čim situacija postane kritična (crvena obavijest).

Sustav pomoći pri skretanju pruža podršku u sljedećim situacijama: - Zastoj (npr. za vrijeme čekanja na semaforu, kada putnici ulaze i izlaze, itd.) - Polazak - Vožnja malim brzinama - Skretanje sa statičnim objektima unutar krivulje povlačenja (do 36 km/h) -Promjena trake (cijeli raspon brzine) Ulazna varijabla za prijelaz s obavijesti (žuto) na upozorenje (crveno) je prepoznavanje namjere skretanja. To se događa procjenom signala pokazivača smjera na strani suvozača i otkrivanjem bočnog pomicanja (bez pokazivača smjera). Prilikom vožnje unatrag sustav se automatski deaktivira i nema nadzora. Pri brzinama većim od 36 km/h, Sideguard Assist preuzima funkciju sustava pomoći pri promjene trake. Vozača obavještava o objektu na suvozačevoj strani sve do najveće dopuštene brzine. Kada se pokazivač smjera koristi za promjenu trake, sustav generira vizualno-haptično upozorenje. Na taj način Sideguard Assist pomaže pri promjeni vozne trake, na primjer kada pretječete biciklista izvan grada ili kada mijenjate voznu traku na cestama s više traka.

Sa sustavom preventivnog pojačavanja kočenja Mercedes-Benz nudi prvi sustav aktivne pomoći pri kočenju za gradske linijske autobuse na svijetu. Sustav pomoći upozorava na sudar s pješacima u pokretu i nepomičnim ili pokretnim objektima, a kod akutne opasnosti od sudara automatski pokreće manevar kočenja djelomičnim kočenjem.

Kaskada upozorenja i intervencija kočenja precizno su konfigurirani za primjenu u gradskom prometu. Kod mogućeg sudara s pješacima i pomičnim ili nepokretnim objektima sustav preventivnog pojačavanja kočenja vizualno upozorava vozača upaljenim crvenim trokutom sa znakom vozila u središnjem zaslonu, ali i zvučno, dok istodobno pokreće djelomično kočenje. To kočenje se nastavlja tako dugo dok vozač ne intervenira ili se autobus ne zaustavi.

Temelj sustava preventivnog pojačavanja kočenja je nova generacija radarske tehnologije: radarski sustav neprekidno skenira područje i do 250 metara vozne trake ispred autobusa te i po noći i po nepovoljnim vremenskim uvjetima radi pouzdano.

Akustični sustav upozoravanja vozila (AVAS) je generator zvuka koji pri brzini do 30 km/h u vožnji unaprijed i do 6 km/h u vožnji unatrag stvara zvuk sličan onome motora s unutarnjim izgaranjem. Na taj način su kroz ugodan zvuk upozoreni pješaci i okolni ljudi u neposrednoj blizini na potpuno električni autobus.

Sustav povećava glasnoću do brzine od 20 km/h, a od te brzine ponovno regulira glasnoću do 30 km/h. Time zvukom prenosi brzinu i eventualno ubrzanje. Od otprilike 15 km/h, sustav je zaglušen bukom kotrljanja guma. Sustav ne stvara nikakvu emisiju buke kada vozilo miruje i vozač ga ne može isključiti.

Generator zvuka je montiran iza prednjeg panela na lijevoj strani vozila. Razina buke električnog autobusa s AVAS-om je otprilike 5-6 dB iznad zahtijevane minimalne buke prema UNECE-R 138.01.

Svjetla za skretanje omogućavaju osjetno veću sigurnost zbog poboljšane vidljivosti prilikom noćnog skretanja na križanjima, kružnim tokovima i kod manevriranja u vožnji naprijed i unatrag.

Funkcija se automatski uključuje pri brzini do cca 35 km/h ako su uključena prednja svjetla, ako se aktivira ručica pokazivača smjera ili se zakrene upravljač. Pritom se uključuje jedno od prednjih svjetala za maglu da bi se osvijetlilo područje bočno ispred vozila, a koje prednja svjetla ne osvjetljavaju.

Inteligentna elektronika postupno uključuje i isključuje svjetlo za skretanje. Ljudsko oko na taj način ima priliku prilagoditi se promjeni svjetlosnih uvjeta.

Stabilan i okretan. Jedinstveni uređaj zaštite od savijanja ATC (Articulation Turntable Controller) koji je razvio Mercedes-Benz za zglobne autobuse je genijalan. Ovaj okretni zglob i njegove kontrole čine jedno od srca vozila.

Zbog uobičajene visoke temeljne izolacije zgloba autobusa zglobni autobus naginje podupravljanju u zavojima te je zamjetno povećano trošenje guma na prednjoj osovini. Ovdje je dinamično upravljanje Articulation Turntable Controllera (ATC) od koristi.

Dinamično upravljanje ATC brzo i prije svega prema potrebi regulira hidrauličku amortizaciju zgloba, među ostalim ovisno o kutu upravljača, kutu zgloba, brzini i teretu. ATC u tu svrhu koristi podatke CAN sabirnice.

Učinak: s obzirom na to da osnovna amortizacija, koja je obično visoka, dovodi do jake tendencije podupravljanja u zavojima, kao i do povećanog trošenja guma na prednjoj osovini, zglob vozila kod uobičajenog stabilnog voznog stanja radi gotovo nesmetano i amortizira se samo kroz trenje elemenata.

Bežični sustav nadzora tlaka u gumama s informacijama na višenamjenskom zaslonu je elektronički sigurnosni sustav koji neprestano prati tlak u svim gumama. Gubici tlaka u gumama prikazuju se unutar ograničenja sustava.

Ispravan tlak zraka u gumama pridonosi sigurnosti vožnje i znatno smanjenoj potrošnji goriva. Čak i tlak u gumama podešen za 0,5 bara prenisko može povećati potrošnju goriva do 5%. Elektronika kotača smještena je na unutarnjoj strani naplatka na ventilu. Senzori prikupljaju relevantne podatke za tlak u gumama i prenose ih na instrument ploču.

Tlak u gumama bilježi se kada vozilo miruje i kada je u pokretu. Pozor! Sustav nadzora tlaka u gumama ne pokazuje odmah nagli gubitak tlaka, primjerice zbog ulaska stranog tijela. Sustav nadzora također ne bilježi oštećenja gume koja ne uzrokuju akutni gubitak tlaka. Ovdje je uvijek bila i biti će važna vizualna kontrola od strane vozača.

Ugrađene kamere za video nadzor mogu nadzirati događanja u autobusu. Sustav video nadzora ne samo da može povećati osjećaj sigurnosti kod vozača i putnika nego može snimati i huligane koji u vozilu provode vandalizam, odnosno čine nasilje.

Podaci se prenose na monitor u kokpitu vozača autobusa. Vozač može određene situacije i događanja koja se odvijaju u prostoru za putnike bolje registrirati i ocijeniti te po potrebi reagirati u slučaju opasnosti. Vozilo je opremljeno piktogramima pa putnici mogu prepoznati da se radi o vozilu s video nadzorom. Video nadzorom povećavate subjektivni osjećaj sigurnosti kod svog vozača i putnika, a time i atraktivnost korištenja sredstava javnog prijevoza. Sustav video nadzora dio je dodatne opreme.

Više informacija o funkciji videonadzora i pohrani podataka možete dobiti od našeg prodajnog savjetnika za autobuse.

* Dodatna oprema