Veilig rijden
eCitaro

Veilig rijden

Mercedes-Benz streeft sinds jaren een visie na, waarin ongevalvrij rijden centraal staat. Het integrale veiligheidsconcept dekt alle aspecten van verkeersveiligheid af: rijveiligheid en veiligheid in gevaarlijke situaties, bescherming bij een ongeval en minimalisering van gevolgschade. Veiligheid is ook in de Citaro stadsbussen standaard geïntegreerd. De carrosserie beschermt de passagiers bij aanrijdingen van opzij. In geval van een kop-staartbotsing minimaliseert de versterkte frontpartij de gevolgschade en biedt de chauffeur nog meer bescherming.

Het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP®) is een actief systeem dat de rijveiligheid en -stabiliteit verhoogt. ESP® verlaagt het risico op slingeren bij snel bochtenwerk of plotselinge uitwijkmanoeuvres aanzienlijk. Hiervoor worden in kritieke rijsituaties de remkrachten per wiel gedoseerd, bijvoorbeeld als de bus tijdens het nemen van een bocht in de gevarenzone komt. Tegelijkertijd wordt het motorvermogen gereduceerd. Door de bus gericht af te remmen, wordt binnen de fysiek mogelijke grenzen voorkomen dat deze zijdelings uitbreekt. ESP® controleert onder andere de dwarsacceleratie van autobussen. Wanneer de bus in langgerekte bochten, bijvoorbeeld afritten van autosnelwegen, of bij snel wisselen van rijstrook in een kritieke rijtoestand terechtkomt, wordt de snelheid automatisch verlaagd totdat de rijstabiliteit weer is gewaarborgd. Dit systeem is vergelijkbaar met ESP® voor personenwagens, maar beschikt daarnaast over functies die speciaal voor bussen zijn ontwikkeld.

ASR voorkomt het slippen van aangedreven wielen op twee manieren. Op de eerste plaats minimaliseert ASR het slippen van het wiel door gedoseerde remingrepen. Op de tweede plaats wordt het motorkoppel via het ‘elektronisch gaspedaal’ geregeld.

In kritieke situaties stelt de motor, ook wanneer er vol gas wordt gegeven, niet meer vermogen beschikbaar dan de aangedreven wielen kunnen overdragen. Dit maakt het optrekken veiliger en leidt tot een grotere rijstabiliteit. Bij het optrekken worden de koppels op de aangedreven wielen en de toerentallen van de wielen bewaakt. De koppelverdeling wordt hierbij zodanig geregeld dat slippen wordt voorkomen. Hierdoor is het krachtverloop altijd optimaal.

ASR helpt de chauffeur om het slippen van de aangedreven wielen tijdens het optrekken en het daarmee samenhangende gevaar van het zijdelings uitbreken van de achterkant van het voertuig (achterwielaandrijving) te minimaliseren. Vooral bij motoren met een hoog koppel biedt ASR zo meer comfort en veiligheid bij het optrekken – vooral als het wegdek niet overal evenveel grip biedt.

Het antiblokkeersysteem (ABS) ondersteunt de rijstabiliteit tijdens kritieke remacties en zorgt ervoor dat het voertuig bestuurbaar blijft. De op de afzonderlijke wielen werkende remkrachten worden door het ABS zodanig verdeeld, dat de wielen zelfs in het geval van een noodstop niet blokkeren. Hierdoor blijft de bus in hoge mate bestuurbaar.

Het regelapparaat van de remelektronica controleert de actuele snelheid van de wielen met behulp van poolwielen en wielsensoren. Het systeem regelt de remdruk op de afzonderlijke wielremcilinders via regelkleppen. Gedurende een noodstop en remacties met blokkerende wielen worden de regelkleppen van de wielremcilinders snel achter elkaar geopend en gesloten. Hierdoor wordt het blokkeren van de wielen voorkomen en blijft het voertuig bestuurbaar.

Gedurende een noodstop en remacties met blokkerende wielen worden de regelkleppen van de wielremcilinders snel achter elkaar geopend en gesloten. Hierdoor wordt het blokkeren van de wielen voorkomen en blijft het voertuig bestuurbaar.

De Sideguard Assist is een veiligheidsassistentiesysteem dat de chauffeur ondersteunt in mogelijke dodehoeksituaties. Het systeem helpt binnen de systeemgrenzen kritieke situaties bij het afslaan of bij verandering van rijstrook te voorkomen of de gevolgen van een ongeval te beperken.

De werking van het systeem en het waarschuwingsconcept zijn gebaseerd op de analyse van dodehoekongevallen met voetgangers en fietsers. In het merendeel van de scenario’s blijkt het ongeval het gevolg van de beweging van beide betrokkenen, dus van het voertuig en de voetganger/fietser. In deze gevallen geeft het systeem bijtijds informatie over bewegende personen of voertuigen die zich in een waarschuwingszone over de volledige lengte van het voertuig bevinden (gele indicator) en waarschuwt het zodra de situatie kritiek wordt (rode indicator).

De dodehoekassistent biedt ondersteuning in de volgende situaties: - Stilstand (bijvoorbeeld bij het wachten voor een verkeerslicht, tijdens het in- en uitstappen van passagiers enz.) - Wegrijden - Rijden met lage snelheid - Afslaan met stilstaande objecten binnen de tractrix (tot 36 km per uur) - Verandering van rijstrook (volledig snelheidsbereik) De intentie om af te slaan wordt als inputvariabele voor de overgang van informatie (geel) naar waarschuwing (rood) gebruikt. Deze intentie wordt zowel afgeleid uit het signaal van de rechter richtingaanwijzer als uit de detectie van zijdelingse verplaatsing (zonder richtingaanwijzer). Tijdens het achteruitrijden wordt het systeem automatisch gedeactiveerd en vindt er geen bewaking plaats. Bij snelheden van meer dan 36 km per uur vervult de Sideguard Assist de functie van spoorwisselassistent. Deze informeert de chauffeur tot aan de maximumsnelheid over objecten aan de bijrijderskant. Als de richtingaanwijzer wordt gebruikt om van rijstrook te veranderen, geeft het systeem een zichtbare en voelbare waarschuwing. Hiermee ondersteunt de Sideguard Assist de chauffeur wanneer deze buiten de bebouwde kom een fietser inhaalt of van rijstrook verandert op een meerbaansweg.

Met de Preventive Brake Assist biedt Mercedes-Benz de eerste actieve remassistent voor stadsbussen ter wereld. Het assistentiesysteem waarschuwt voor aanrijdingen met bewegende voetgangers en met stilstaande of rijdende obstakels en remt het voertuig bij acuut gevaar automatisch af.

De waarschuwingsstappen en de remingreep zijn nauwkeurig afgestemd op de inzet in het stadsverkeer. Bij een dreigende aanrijding met voetgangers, bewegende of stilstaande objecten waarschuwt de Preventive Brake Assist de chauffeur zowel akoestisch als visueel met een rood oplichtende driehoek met voertuigsymbool op het centrale display. Het systeem initieert tegelijkertijd een gedeeltelijke remming. Deze wordt pas onderbroken wanneer de chauffeur ingrijpt of de bus tot stilstand komt.

Preventive Brake Assist is gebaseerd op een nieuwe generatie radartechnologie: het radarsysteem tast de rijstrook voor de bus voortdurend af over gebied tot 250 meter en doet ook ’s nachts en bij slechte weersomstandigheden betrouwbaar zijn werk.

Het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) is een soundgenerator die bij een snelheid tot 30 km/u bij het vooruitrijden en tot 6 km/u bij het achteruitrijden een geluid produceert dat vergelijkbaar is met dat van een verbrandingsmotor. Voorbijgangers en omstanders worden zo door een aangenaam geluid op de volledig elektrische bus gewezen.

Het systeem verhoogt het volume tot een snelheid van 20 km/u, vanaf deze snelheid wordt het volume tot 30 km/u weer verlaagd. Zo geeft het systeem de snelheid en een eventuele acceleratie aan. Vanaf ongeveer 15 km/u wordt het systeem door de rolgeluiden van de banden overstemd. Het systeem genereert geen geluidsemissies bij stilstand van het voertuig en kan door de chauffeur niet worden uitgeschakeld.

De soundgenerator is achter de displayafdekking aan de linkerkant van het voertuig gemonteerd. Het geluidsniveau van de elektrische bus ligt met de AVAS ongeveer 5-6 dB boven het vereiste minimale geluidsniveau volgens UNECE-R 138.01.

De statische bochtverlichting zorgt voor aanzienlijk meer veiligheid dankzij het verbeterde zicht tijdens het afslaan op slecht verlichte kruispunten en rotonden, alsmede tijdens het voor- of achteruit manoeuvreren.

De verlichtingsfunctie wordt tot een snelheid van 35 km/h automatisch geactiveerd wanneer de koplampen zijn ingeschakeld en de richtingaanwijzer wordt bediend of het stuurwiel wordt gedraaid. Hierbij wordt een van de twee mistlampen ingeschakeld om het gebied opzij voor de bus te verlichten dat niet door de koplampen wordt verlicht.

De statische bochtverlichting wordt door de intelligente elektronica met toe- of afnemende lichtsterkte in- of uitgeschakeld, zodat de ogen de kans krijgen om zich aan het veranderende licht aan te passen.

Stabiel en wendbaar. De door Mercedes-Benz ontwikkelde, unieke knikbeveiliging ATC (Articulation Turntable Controller) voor gelede voertuigen is een verfijnd stuk techniek. Het vormt een van de kernelementen van het voertuig.

Uit de gebruikelijke hoge basisdemping van een busgewricht resulteert een sterke neiging tot onderstuur in bochten en meer bandenslijtage bij de vooras. Hier biedt de rijdynamiekregeling Articulation Turntable Controller (ATC) uitkomst.

De rijdynamische regeling ATC stemt de hydraulische demping van de geleding steeds af op o.a. de stuurhoek, knikhoek, snelheid en belasting. Hiervoor maakt het systeem gebruik van de gegevens van de CAN-bus.

Het effect: waar de elders gebruikelijke hoge basisdemping van de koppeling tot een sterke neiging tot ondersturen in bochten en tot extra bandenslijtage aan de vooras leidt, loopt de koppeling van het voertuig hier onder normale rijomstandigheden zo goed als vrij en wordt deze alleen door de wrijving van de elementen gedempt.

Het draadloze bandenspanningscontrolesysteem met weergave op het multifunctionele display is een elektronisch veiligheidssysteem dat de spanning van alle banden continu controleert. Het systeem geeft bandenspanningsverlies binnen de grenzen weer.

Een correcte bandenspanning draagt bij aan de rijveiligheid en een lager brandstofverbruik. Het brandstofverbruik kan al met 5% toenemen als de bandenspanning slechts 0,5 bar te laag is. De wielelektronica bevindt zich aan de binnenzijde van elke velg op het ventiel. De sensoren registreren de gegevens die relevant zijn voor de bandenspanning en geven deze door aan het display.

De bandenspanning wordt zowel in stilstand als tijdens het rijden geregistreerd. Let op! Plotseling spanningsverlies, bijvoorbeeld door het binnendringen van een vreemd voorwerp, wordt niet onmiddellijk door het bandendrukcontrolesysteem weergegeven. Bandenschade die niet tot acuut spanningsverlies leidt, wordt ook niet door het bewakingssysteem geregistreerd. Hiervoor blijft de visuele inspectie door de chauffeur noodzakelijk.

Met het videobewakingssysteem kan het passagierscompartiment in de gaten worden gehouden. Het systeem verhoogt niet alleen het gevoel van veiligheid van de chauffeur en de passagiers, maar kan ook worden gebruikt om personen te identificeren die vandalisme of geweldsdelicten plegen in de bus.

De camerabeelden worden op een monitor in de cockpit van de chauffeur weergegeven. De chauffeur kan aan de hand van de beelden situaties en gebeurtenissen die zich in het passagierscompartiment voordoen, beter beoordelen en vervolgens adequaat reageren. Passagiers worden door middel van aanduidingen aan de binnen- en buitenzijde van de bus op de aanwezigheid van camera's gewezen. Dankzij het videobewakingssysteem voelen de chauffeur en passagiers zich veiliger. Dit gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om met de bus te reizen. Het systeem is als optie leverbaar.

Voor meer informatie over de werking van het videobewakingssysteem en het opslaan van camerabeelden kunt u contact opnemen met uw verkoopadviseur voor autobussen.

* Optie