Kjør sikkert
eCitaro

Kjør sikkert

Mercedes-Benz har i mange år hatt en nullvisjon for ulykker. Det integrerte sikkerhetskonseptet dekker alle aspekter av sikkerhet i trafikken – fra sikker kjøring via sikkerhet i farlige situasjoner, både for å avverge ulykker og begrense skader ved en eventuell ulykke. Kjente sikkerhetssystemer er integrert som standard i bybussen Citaro. Karosseriet beskytter passasjerene ved en sidekollisjon. Ved en påkjøring reduserer det forsterkede frontpartiet konsekvensene av ulykken og beskytter sjåføren enda bedre.

* Tilleggsutstyr