Batteriteknologi
eCitaro

Batteriteknologi

NMC3-betegnelsen står for en ny generasjon høyytelsesbatterier for Mercedes-Benz eCitaro. De nye kraftpakkene kjennetegnes av enormt høy kapasitet – for lengre rekkevidder uten mellomlading. Depot- eller høyytelseslading? Med de nye NMC3-batteriene er begge deler mulig. I tillegg har de også spesielt lang levetid. Stol på en bærekraftig energiforsyning med langsiktig effekt nå!

Avhengig av den nødvendige bruksprofilen kan du velge mellom forskjellige batterikonfigurasjoner. eCitaro kommer med minimum fire og maksimum seks batteripakker med en samlet kapasitet på opptil 588 kWh. eCitaro G har plass til minimum fire og maksimum sju batteripakker med en samlet kapasitet på opptil 686 kWh. NMC3-batteriene garanterer en pålitelig rekkevidde på 280 kilometer for solobuss og 220 kilometer for leddbuss – over hele batteriets levetid. Under gunstige forhold er rekkevidden til eCitaro med NMC3-batterier til og med over 300 kilometer. I praksis betyr dette at en stor del av det ordinære rutetilbudet dekkes av den helelektriske lavgulv bybussen fra Mercedes-Benz i kollektivtrafikken.

Ytelseseksplosjonen til NMC3-batteriet sammenlignet med forrige versjon er imponerende. Den forbedrede høyenergiske cellekjemien, den optimaliserte batteripakken samt den nye batteriholderen fører til en betydelig økning i energitettheten. Energikapasiteten til eCitaro G øker med over 70 prosent og til eCitaro med rundt 50 prosent – med samme vekt på kjøretøynivå. Den optimaliserte ladekompatibiliteten er også imponerende: en ladekapasitet på opptil 150 kW er mulig når du lader med stikkontakten i depotet. Hvis det planlegges enda lengere ruter, kan mellomlading også utføres med pantografer eller ladeskinner med opptil 300 kW ladeeffekt. Levetiden til de moderne NMC3-batteriene er også en stor nyhet: Med skånsom depotlading er de konstruert for rundt 4.000 ladesykluser. Med daglig bruk og ideelle driftsforhold tilsvarer dette en levetid på åtte år eller mer.

NMC3-batterier – fordelene:

NMC3-batterier – fordelene:

  • Lengere rekkevidde for lengere ruter.
  • Modulær kapasitet.
  • Høy ladeeffekt.
  • Lang levetid.
  • Høyytelseslading mulig via pantograf og ladeskinne.