Batteriteknologi
eCitaro

Batteriteknologi

Det være seg enkeltbuss eller leddbuss, begge modellene av eCitaro har identisk drift med en effekt på 125 kW. I likhet med driften er også batterioppsettet moduloppbygd, og det benyttes litium-ion-batterier. På taket av en enkeltbuss benyttes det enten to, fire eller seks batterimoduler. De suppleres som standard med fire batterimoduler til i hekken. Hver av disse modulene er sammensatt av 15 celleblokker samt en styreenhet. De enkelte celleblokkene består av tolv battericeller. Batterienes samlede kapasitet er på 24 kWh.

Enten depot- eller høyytelseslading: De moderne nikkel-mangan-koboltcellene (NMC) som brukes av Mercedes-Benz, er like velegnet for begge deler. Eventuelt kan for tiden seks, åtte, ti eller tolv batterimoduler integreres, fordelt over taket og baksiden av eCitaro. Med maksimalt antall batterier har solobussen (total kapasitet 292 kWh, på NMC versjon 1) en rekkevidde på opptil 200 kilometer og leddbussen (total kapasitet 396 kWh, på NMC versjon 2) opptil 180 kilometer*.

Med færre batterimoduler øker passasjerkapasiteten. Hvis man ønsker lengere rekkevidde, kan det oppnås med 300 kW hurtiglading via pantograf om nødvendig. I fremtiden vil det også være mulig å øke rekkevidden ved å lade via ladeskinner. Med neste generasjon NMC-batterier (versjon 2) vil rekkevidden for eCitaro solobusser øke igjen. En valgfri batterioppdatering for eCitaro er også mulig.

Fordelene ved NMC-batterier:

  • Lang, praktisk rekkevidde.
  • Modulbasert kapasitet.
  • Høy ladeeffekt.
  • Høyeffektslading er mulig med pantograf.

En annen fremtidsrettet batteriteknologi er allerede i sikte hos Mercedes-Benz: Solid-state-batterier, eller mer presist litium-metall-polymer-solid-state-batterier. De kjennetegnes av en spesielt lang levetid og høy energitetthet. Inntil syv moduler kan installeres. Noe som gir en maksimal batterikapasitet på ca. 441 kWh. Med det maksimale antall solid-state-batterier oppnår eCitaro solobuss en systemrelevant rekkevidde på inntil 320 kilometer og eCitaro leddbuss på inntil 220 kilometer.* Bybusser med solid-state-batterier dekker andre bruksprofiler der de teknologiske fordelene med systemet kommer til sin rett.

Fordelene ved faststoffbatterier:

  • Høy energitetthet for lengre rekkevidde.
  • Lang levetid.
  • Det er ikke behov for batterikjøling.
  • Fremtidsrettet teknologi.

* Gunstige forhold: Gjennomsnittlige krav når det gjelder hastighet, topografi og belastning, enkle klimatiske forhold.