Technika akumulátorov
eCitaro

Technika akumulátorov

Nezáleží na tom, či ide o obyčajný autobus alebo kĺbový autobus, obidva modely eCitaro disponujú identickým pohonom s 2 x 125 kW. Modulárne skonštruované, ako pohon, je aj osadenie akumulátormi, pričom sa používajú lítium-iónové akumulátory. Na streche autobusu sa používajú voliteľne dva, štyri alebo šesť modulov vysokovoltových akumulátorov. Tieto sa štandardne dopĺňajú o štyri ďalšie moduly vysokovoltových akumulátorov v zadnej časti. Každý z týchto modulov sa skladá z 15 blokov článkov a tiež z riadiacej jednotky. Jednotlivé bloky článkov pozostávajú z dvanástich článkov akumulátora. Celková kapacita akumulátorov je 243 kWh.

Či už nabíjanie vo vozovni, alebo vysokovýkonné nabíjanie pomocou zberača: moderné nikel-mangán-kobaltové články (NMC), ktoré používa Mercedes-Benz, sú rovnako vhodné na oba typy nabíjania. Na želanie možno aktuálne integrovať šesť, osem, desať alebo dvanásť modulov vysokovýkonného akumulátora rozmiestnených po streche a v zadnej časti autobusu eCitaro. Pri osadení všetkými modulmi vysokovoltového akumulátora dosiahne klasický autobus (celková kapacita 292 kWh, pri NMC úroveň 1) dojazd na úrovni 200 kilometrov a kĺbový autobus (celková kapacita 396 kWh, pri NMC úroveň 2) 180 kilometrov*.

S menším počtom modulov vysokovoltového akumulátora sa zvyšuje kapacita cestujúcich. Väčší dojazd možno dosiahnuť nabíjaním s výkonom 300 kW mimo plánovaných časov prostredníctvom zberača prúdu. V budúcnosti bude možné zväčšiť dojazd aj nabíjaním prostredníctvom nabíjacích zberníc. S ďalšou generáciou akumulátorov NMC (úroveň 2) sa dojazd klasického autobusu eCitaro opäť zvýši. eCitaro bude ponúkať aj možnosť aktualizácie akumulátorov.

Batéria NMC – výhody:

  • Dlhé a praktické dojazdy.
  • Modulárne upraviteľná kapacita.
  • Vysoký nabíjací výkon.
  • Možnosť vysokovýkonného nabíjania prostredníctvom pantografu.

Mercedes-Benz má už vo výhľade ďalšiu technológiu akumulátorov zameranú na budúcnosť: akumulátory s tuhými telesami, presnejšie povedané lítium-kovovo-polymérové akumulátory s tuhými telesami. Tuhé akumulátory sa vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou a vysokou energetickou hustotou. Integrovať možno až sedem modulov. Najvyššia možná kapacita akumulátora sa spolu s nimi pohybuje okolo 441 kWh. Pri osadení všetkými akumulátormi s tuhými telesami dosiahne klasický autobus eCitaro systémový dojazd 320 kilometrov a kĺbový autobus eCitaro maximálne 220 kilometrov.* Mestské autobusy s akumulátormi s tuhými telesami pokrývajú iné profily použitia, v rámci ktorých sa využijú technologické výhody systému.

Batéria s pevným elektrolytom – výhody:

  • Vysoká hustota energie pre dlhšie dojazdy.
  • Dlhá životnosť.
  • Nie je potrebné žiadne chladenie akumulátora.
  • Technológia orientovaná na budúcnosť.

* Ideálne podmienky: priemerné požiadavky na rýchlosť, topografiu a zaťaženie, bežné klimatické podmienky.