Komfort pre vodiča
eCitaro

Komfort pre vodiča

Kokpit namiesto pracoviska vodiča.

Aj ten najmodernejší mestský autobus potrebuje vodiča, ktorý ho riadi. Kokpit autobusu eCitaro sa preto iba nepatrne odlišuje od zvyčajného pracoviska vodiča. Koncept ovládania v maximálnej miere zodpovedá ovládaniu konvenčného autobusu Citaro.

Výber smeru jazdy sa ako zvyčajne vykonáva pomocou tlačidiel D–N–R. Došlo však k prispôsobeniu prístrojového vybavenia: Na mieste otáčkomera sa nachádza tzv. Powermeter s indikáciou aktuálne požadovaného výkonu. Zobrazuje sa aj stav nabitia batérie. Na centrálnom displeji si môže vodič pozrieť dojazd, dostupnosť výkonu a ukazovateľ nabitia.

Autobus eCitaro hovorí nielen výrazným dizajnovým jazykom, rovnakým spôsobom presviedča aj väčším komfortom pre vodiča, ako aj vyspelými bezpečnostnými technológiami. Sideguard Assist tak pomáha v prvom rade pri odbočovaní doprava v rámci cestnej premávky. V podobe asistenta preventívneho brzdenia zavádza Mercedes-Benz prvého aktívneho asistenta brzdenia pre mestské autobusy na svete.

Pracovisko vodiča.

Kokpit elektrického autobusu eCitaro sa odlišuje iba nepatrne od zvyčajného pracoviska vodiča. Koncept obsluhy maximálne nasleduje koncept obsluhy konvenčného autobusu Citaro. Tlačidlovým prepínačom sa navolí smer jazdy, prispôsobené je naproti tomu vybavenie prístrojmi. Namiesto otáčkomera sa v autobuse eCitaro používa zobrazenie dostupnosti výkonu, ktoré zobrazuje aktuálne požiadavky na výkon. Centrálny displej poskytuje vodičovi informáciu o dojazde a stave nabitia akumulátorov. Okrem toho si vodič môže vyvolať ukazovateľ stavu nabíjania. Ak je nainštalované prídavné kúrenie prevádzkované na palivo, pridáva sa ukazovateľ stavu naplnenia nádrže na vykurovací olej.

Okná a klíma.

Veľkorysé plochy okien predstavujú výzvu pre inžinierov mestských autobusov: Tieto patria popri veľkom vnútornom priestore a častom otváraní a zatváraní dverí k faktorom, ktoré zvyšujú výdavky za temperovanie. Pri elektrickom autobuse je tento náklad dokonca ešte podstatne vyšší – z dôvodu vysokej účinnosti elektromotora počas prevádzky vzniká iba veľmi malé množstvo využiteľného odpadového tepla. Elektrický autobus eCitaro preto využíva teplotný manažment na riadenie teploty interiéru v kabíne vodiča.

Odkladacie priečinky.

Do najmenšieho detailu sú premyslené aj priečinky v okolí kokpitu: začínajúc háčikom na šaty cez veľký úložný priečinok vo dverách kabíny vodiča až po priečinok na potrebné pomôcky. Elektricky chladený, izolovaný priečinok sa nachádza vľavo od vodiča pod vyklápateľnou lakťovou opierkou. Do priečinku je možné odložiť 1,5 litrovú fľašu s nápojom, resp. viacero plechoviek s nápojmi. Uzatvorený priečinok vpredu vpravo v prístrojovej doske zabezpečuje nájdené predmety. Neďaleko od neho je po ruke namontovaný hasiaci prístroj. Vybavenie pre prípad núdze, ako lekárničky, majú svoje miesto dobre viditeľné a dostupné.

Spínače a tlačidlá.

Smer jazdy sa ako zvyčajne volí tlačidlami D-N-R, prispôsobené bolo vybavenie prístrojmi.

Prístrojová doska a volant.

Pri eCitaro je otáčkomer nahradený zobrazením dostupnosti výkonu. Na centrálnom displeji si môže vodič vyvolať stav nabitia akumulátorov, dojazd a ukazovateľ stavu nabíjania. Multitalentom je aj volant. Na navigáciu v ponuke jednoducho slúžia tlačidlá priamo na volante. Hlásenie o stave alebo prevádzkové ukazovatele – všetko sa prehľadne a jasne zobrazuje na farebnom displeji.

Ochranné dvere vodiča.

Ochranné dvere vodiča zvyšujú bezpečnosť pre vodiča. Vďaka tvaru kabíny sa dobre udržiava aj vodičom zvolená teplota.

  • Pracovisko vodiča
  • Okná a klíma
  • Odkladacie priečinky
  • Spínače a tlačidlá
  • Prístrojová doska a volant
  • Ochranné dvere vodiča

Osvedčená technika: Autobus Citaro určil v linkovej doprave nové štandardy nezávislým zavesením kolies na prednej náprave. Väčšie dráhy pruženia a novo naladená kinematika vzduchových pružín a elastokinematika zvyšujú komfort jazdy, veľký uhol natočenia kolies vyžaduje malý polomer otáčania (53°/46°).

Regulácia klopenia a náklonu vplyvom odklonu kolies (WNR*) tlmí pohyby klopenia a nakláňania vozidla. Toto sa dosahuje zmenou tlmiacej sily tlmičov pruženia. Zmena sa realizuje v závislosti od jazdnej situácie: Pri brzdení a pri dynamickej jazde je tlmenie tvrdé a bezpečné, v nekritických jazdných situáciách je mäkké a komfortné. Stabilný chod v priamom smere a vynikajúce riadenie v kombinácii s pohodlným pružením sa u eCitaro starajú o pokojné a komfortné jazdné vlastnosti podobné autokaru.

* Doplnková výbava