Komfor za vozača
eCitaro

Komfor za vozača

Kokpit umesto mesta vozača.

I najmodernijem gradskom autobusu je potreban vozač koji njime upravlja. Zbog toga se kokpit u autobusu eCitaro samo neznatno razlikuje u odnosu na uobičajeno radno mesto vozača. Koncept rukovanja najvećim delom odgovara konvencionalnom autobusu Citaro.

Smer vožnje se uobičajeno bira preko tastera na pritisak D-N-R. Za razliku od toga, došlo je do prilagođavanja intrument table: na mestu merača broja obrtaja se nalazi merač potrošnje struje sa prikazom aktuelnog zahteva za snagom. Prikazuje se i stanje napunjenosti baterije. Preko centralnog displeja, vozač može da pozove domet, raspoloživost snage i prikaz punjenja.

eCitaro ne samo što govori izražajnim jezikom dizajna, on na isti način ubeđuje i velikim komforom za vozača, kao i sofisticiranim tehnologijama bezbednosti. Sideguard Assist pruža podršku u gradskom saobraćaju pre svega prilikom skretanja nadesno. Sa pomoćnim sistemom Preventive Brake Assist, Mercedes-Benz uvodi prvi aktivni pomoćni sistem za kočenje za gradske linijske autobuse.

Mesto vozača.

Kokpit eCitaro autobusa razlikuje se u samo maloj meri od uobičajenog mesta vozača. Koncept rukovanja prati u najvećoj meri konvencionalni koncept Citaro modela. Pritiskom na prekidač bira se pravac kretanja, a instrumenti su prilagođeni. Umesto pokazivača broja obrtaja motora, u eCitaro vozilima pokazivač snage prikazuje trenutno potrebnu snagu. Centralni displej daje vozaču informaciju o dometu i napunjenosti baterije. Osim toga, vozač može da pozove prikaz napunjenosti. Ako je instalirano dodatno grejanje sa pogonom na gorivo, uz to dolazi i prikaz nivoa rezervoara lož-ulja.

Prozori i klimatizacija.

Velike površine prozora predstavljaju izazov za konstruktore gradskih autobusa. Pored velike unutrašnjosti i čestog otvaranja i zatvaranja vrata, oni takođe predstavljaju faktore koji temperovanje čine zahtevnim. Kod potpuno električnih autobusa, taj zahtev je znatno viši – usled velikog stepena dejstva elektromotora tokom rada nastaje krajnje mala količina iskoristive otpadne toplote Zbog toga, eCitaro koristi inteligentno upravljanje toplotnim stanjem motora za upravljanje temperaturom u unutrašnjosti prostora vozača.

Mesta za odlaganje.

Pregrade u okruženja kokpita su osmišljene do detalja: počev od kuka za kačenje odeće, preko velike kutije za odlaganje, pa sve do vrata na kabini vozača i pregrade za korisne predmete. Izolovana pregrada sa električnim hlađenjem nalazi se levo od vozača, ispod sklopivog naslona za ruku. U nju može da stane flaša zapremine od 1,5 litar odnosno više limenki. Zatvorena pregrada napred desno na armaturnoj ploči služi za pronađene predmete. Nedaleko od nje i na dohvat ruke postavljen je protivpožarni aparat. Elementi za slučaj opasnosti, kao što su kutije za prvu pomoć, nalaze se na vidljivom i lako dostupnom mestu.

Prekidači i tasteri.

Pravac kretanja se bira na uobičajeni način pomoću tastera na pritisak D-N-R, a instrumenti su prilagođeni.

Instrument tabla i upravljač.

Kod eCitaro autobusa, merač snage zamenjuje brojač obrtaja. Preko centralnog displeja vozač može da pozove informaciju o napunjenosti baterije, dometu i prikaz punjenja. Pravi multitalenat je i upravljač. Kretanje po menijima je krajnje jednostavno, preko funkcionalnih tastera direktno na upravljaču. Bez obzira na to da li se radi o poruci o statusu ili prikazu režima rada – na displeju u boji se sve prikazuje pregledno i potpuno jasno.

Zaštitna vrata vozača.

Zaštitna vrata vozača povećavaju bezbednost vozača. Zahvaljujući obliku kabine dobro se održava i temperatura koju izabere vozač.

  • Mesto vozača
  • Prozori i klimatizacija
  • Mesta za odlaganje
  • Prekidači i tasteri
  • Instrument tabla i upravljač
  • Zaštitna vrata vozača

Dokazana tehnika: Sa nezavisnim vešanjem točkova na prednjoj osovini Citaro je postavio nove standarde u linijskom saobraćaju. Veći hod opruge i usaglašeno vazdušno oslanjanje i elastokinematika povećavaju komfor u vožnji, dok veliki ugao okretanja točkova uslovljava mali radijus skretanja (53°/46°).

Regulacija uzdužnog i poprečnog naginjanja amortizuje pokrete naginajanja vozila. To se postiže promenom opružne sile amortizera. Promena se vrši nezavisno od situacije u vožnji: Prilikom kočenja i dinamične vožnje ona je tvrda i bezbedna, a u nekritičnim situacijama u vožnji meka i komforna. Stabilno održavanje pravca i izvrsna upravljivost u kombinaciji sa udobnim oslanjanjem obezbeđuju mirno i komforno ponašanje pri vožnji tako da eCitaro po tome nalikuje turističkim autobusima.

* Dodatna oprema