E-mobilnost kao serijski koncept
eCitaro

E-mobilnost kao serijski koncept

Nova generacija gradskih autobusa.

Elektromobilnost predstavlja izazov, kako za privatne korisnike, tako i za saobraćajna preduzeća, koja funkcionišu po fiksnoj i do detalja razrađenoj kombinaciji mreža linija, redova vožnje, cirkulacije vozila i službenih planova. Vaša želja je da sve gradske autobuse sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem zamenite autobusima sa kompletno električnim pogonom.

Međutim, to nije moguće bez promena i zahteva temeljnu pripremu. Elektromobilnost predstavlja novi način razmišljanja o urbanoj mobilnosti autobusima. Mercedes-Benz prati saobraćajna preduzeća na tom putu i pri tom daje sistematsko rešenje: eCitaro nije samo gradski autobus, on je nešto više od toga. On je deo eMobility ukupnog sistema Daimler Buses.

eCitaro je potpuno usavršeni autobus za primenu u gradskom saobraćaju. Kako bi se to obezbedilo, potpuno električni autobus podvrgnut je zahtevnim testovima. Serijska oprema je dokazala svoju zrelost kako na temperaturama ispod -15 °C u polarnom krugu tako i na temperaturama iznad 30 °C tokom leta na jugu Španije.

U zimske testove se ubrajaju između ostalog: testovi vožnje po kolovozu sa manjom trakcijom radi provere sistema za regulaciju dinamike vožnje i rekuperaciju. eCitaro je testiran tokom leta u zahtevnom gradskom saobraćaju i na strmim uzbrdicama i nizbrdicama u Sijera Nevadi.

eConsulting

eConsulting

eMobility Consulting kompanije Daimler Buses predstavlja uslugu detaljnog savetovanja, u kome iskusni saradnici prate saobraćajna preduzeća na njihovom putu ka elektromobilnosti.

Saznajte više
Služby OMNIplus

Služby OMNIplus

Servis, održavanje i popravke menjaju se sa konceptom elektromobilnosti. Iz tog razloga je Mercedes-Benz preko servisne marke OMNIplus pripremio eMobility servisni koncept napravljen po meri.

Saznajte više