Naša vozila

Novi eCitaro

Spreman za grad budućnosti.

eCitaro obogaćuje ponudu svetski poznatog modela Citaro ne samo gradskim autobusom sa potpuno električnim pogonom spremnim za serijsku proizvodnju, već u velikoj meri podiže e-mobilnost na potpuno novi nivo. Inteligentna kombinacija inovativne baterijske tehnike i tehnike punjenja, umrežavanje IT i komunikacionih sistema, te futuristički upečatljiv dizajn čine ga novim standardom za električne gradske autobuse koji je već danas spreman za grad budućnosti.

Od nabavke preko rada sve do servisiranja– električna mobilnost otvara brojna i potpuno nova pitanja. Sveobuhvatan sistem eMobility kompanije Mercedes-Benz daje odgovore na njih.

Urbana elektromobilnost živi od dobre infrastrukture punjenja 

Savetovanje i servis spadaju u koncept eCitaro vozila

Kada gradovi rastu, sa brojem stanovnika se povećava i mobilnost. To je izazov za zajednicu a istovremeno i njena šansa. Pri transformaciji i prelasku na javni prevoz putnika bez emisija štetnih gasova našim kupcima dajemo punu podršku u temama koje se odnose na kompletan sistem e-mobilnosti. Uzimajući u obzir odgovarajuće poslovne interese i izazove, na partnerskoj bazi razrađujemo odgovarajući koncept eCitaro vozila. 

eMobility Consulting kompanije Daimler Buses prati saobraćajna preduzeća u nabavci vozila i njihovoj integraciji u postojeće saobraćajne sisteme. Izbor infrastrukture punjenja u kombinaciji sa odgovarajućom tehnologijom baterije, kao i usklađivanje ukupnog sistema e-mobilnosti razrađuju se već u projektima savetovanja. Kako bi se postigla bezbednost u radu, od centralne važnosti su i teme kao što su servis i savetovanje u radionici. 

Sa autobusom eCitaro na scenu ne stupa nikakav prototip, već sofisticirani električni autobus. On je morao proći kroz mnogo više testiranja nego bilo koji drugi autobus sa zvezdom da bi dostigao istu dostupnost kao i gradski autobusi sa konvencionalnim pogonom. Zato je Mercedes-Benz testirao eCitaro u polarnom krugu, ali i na letnjoj vrelini Španije.

E-mobilnost kao serijski koncept

E-mobilnost kao serijski koncept

E-mobilnost predstavlja veliki izazov za velika saobraćajna preduzeća: Fiksna i do detalja razrađena kombinacija mreža linija, redova vožnje, cirkulacije vozila i službenih planova zahteva nova rešenja.

Saznajte više
Tehnologija i bezbednost

Tehnologija i bezbednost

Od pogonskog sistema preko baterijske tehnike do detalja koji su od značaja za bezbednost: eCitaro je savršeno pogodan za saobraćajna preduzeća kao deo voznog parka u svakodnevnoj upotrebi.

Saznajte više
Komfor i dizajn

Komfor i dizajn

Komfor i dizajn su važni stubovi ukupnog koncepta. eCitaro na harmoničan način povezuje dokazani, klasični izgled gradskog autobusa i futuristički jezik dizajna.

Saznajte više
Varijante

Varijante

Sa eCitaro G predstavljamo zglobni autobus sa potpuno električnim pogonom za veoma frekventne linije.

Saznajte više
Sve činjenice

Sve činjenice

eCitaro ubeđuje dizajnom, tehnikom i praktičnim obeležjima. Dokazani elementi konvencionalnih Citaro vozila takođe su deo koncepta, baš kao i spektakularne inovacije.

Saznajte više