U slučaju opasnosti
eCitaro

U slučaju opasnosti

Pre nezgode vozač mora brzo reagovati da bi se sprečila opasnost. Pri tome povećanu bezbednost pruža siguran donji podstroj Citaro autobusa i mirno upravljanje. Za to je zaslužno nezavisno vešanje točkova na prednjoj osovini.

U autobusu Citaro je posebna pažnja posvećena bezbednosti vozača. Smernica UNECE-R 29, koja važi za teretna vozila i koja od 1975. definiše pro,stor za preživljavanje vozača u teretnom vozilu u slučaju udarca sa prednje strane vozila, u autobusu Citaro je dobrovoljno primenjena kao standard. Testiranjem udara njihanjem je testirano uvažavanje smernice UNECE-R 29.

Zaštita od udarca sa prednje strane vozila, u skladu sa standardom UNECE-R 29, koja je jedinstvena za gradske linijske autobuse, kao i dodatno kruta struktura konstrukcije povećavaju pasivnu bezbednost.

Citaro je serijski opremljen alarmnim uređajem za požar u prostoru motora, koji vrši nadzor temperatura u tom prostoru. U slučaju prekoračenja podešene vrednosti od 160°C, aktivira se vod za prepoznavanje koji se nalazi pod pritiskom i upozorava vozača na opasnost preko akustičkog tona alarma i optičke prijave na displeju vozača uz napomenu "Prijava požara u prostoru motora".

Smetnja u pogonskoj spremnosti, kao i detektovano aktiviranje instalacije, npr. tokom faze zaustavljanja motora autobusa koja se ne nadzire, se takođe prikazuje vozaču na displeju u vidu prijave "Ispad alarmnog uređaja za požar". 

U slučaju prekoračenja temperature od oko 160°C vozač preko displeja za vozača prima alarm sa porukom "Požar u motornom prostoru". Dodatno se oglašava akustični zvuk upozorenja i postupak gašenja se automatski aktivira. 

U slučaju požara se aktivira vod za prepoznavanje (Firetrace) koji se nalazi pod pritiskom i raspršuje preko takozvanih mlaznica u celom motornom prostoru mešavinu sredstva za gašenje koja se sastoji od vode, zaštitnog sredstva za hladnjak i posebnog dodatka. Vodena magla isparava usled visokih temperatura i potiskuje kiseonik. Motorni prostor se tako znatno rashlađuje, požar se odmah gasi i sprečava se ponovno raspršivanje požara.         

Prednosti.

  • Mali opseg popravki nakon aktiviranja instalacije
  • Fina vodena magla snižava temperaturu i odmah gasi požar
  • Materije koje stvaraju zaštitni sloj otežavaju ponovno raspršivanje požara
  • Nije štetno za ljude, motore i uređaje
  • Ekološki prihvatljiva tečnost za gašenje sa zaštitom od zaleđivanja do -35°C
  • Automatsko aktiviranje na suviše visokim temperaturama (iznad 160°C ili požar)
  • Funkcija sistema je zagarantovana u svakom položaju ugradnje

* Posebna oprema (samo u vezi sa fosilnim pomoćnim grejanjem)
** samo u vezi sa fosilnim pomoćnim grejanjem