U slučaju opasnosti
eCitaro

U slučaju opasnosti

Pre nezgode vozač mora brzo reagovati da bi se sprečila opasnost. Pri tome povećanu bezbednost pruža siguran donji podstroj Citaro autobusa i mirno upravljanje. Za to je odogovorno nezavisno vešanje točkova na prednjoj osovini.

Testiranje udara njihanjem prema UNECE-R 29. U autobusu Citaro je posebna pažnja posvećena bezbednosti vozača. Smernica UNECE-R 29, koja važi za teretna vozila i koja od 1975. definiše pro,stor za preživljavanje vozača u teretnom vozilu u slučaju udarca sa prednje strane vozila, u autobusu Citaro je dobrovoljno primenjena kao standard. Testiranjem udara njihanjem je testirano uvažavanje smernice UNECE-R 29.

Zaštita od udarca sa prednje strane vozila, u skladu sa standardom UNECE-R 29, koja je jedinstvena za gradske linijske autobuse, kao i dodatno kruta struktura konstrukcije povećavaju pasivnu bezbednost.

Citaro je serijski opremljen alarmnim uređajem za požar u prostoru motora, koji vrši nadzor temperatura u tom prostoru. U slučaju prekoračenja podešene vrednosti od 160°C, aktivira se vod za prepoznavanje koji se nalazi pod pritiskom i upozorava vozača na opasnost preko akustičkog tona alarma i optičke prijave na displeju vozača uz napomenu "Prijava požara u prostoru motora".

Smetnja u pogonskoj spremnosti, kao i detektovano aktiviranje instalacije, npr. tokom faze zaustavljanja motora autobusa koja se ne nadzire, se takođe prikazuje vozaču na displeju u vidu prijave "Ispad alarmnog uređaja za požar".

U slučaju prekoračenja temperature od 160°C, vozač na displeju dobija poruku upozorenja „Požar u prostoru motora“.Dodatno se emituje zvučni signal upozorenja i automatski se aktivira gašenje požara.

U slučaju požara prekida se vod za detekciju pod pritiskom (Firetrace) i u celom prostoru motora se preko mlaznica raspršuje smeša za gašenje požara koja se sastoji od vode, antifriza i specijalnog aditiva.Magla od sitnih kapljica se formira usled visokih temperatura i potiskuje kiseonikNa taj način se temperatura u prostoru motora snižava, požar se odmah gasi i sprečava se ponovno paljenje.

Sistem za gašenje požara koristi najčistiju vrstu sredstva za gašenje: vodu. Voda, visoki pritisak i aditiv za penu napadaju sva tri stanja lančane reakcije koja izazivaju požar: toplotu, kiseonik i gorivo. Sistem hladi vatru – formiranjem vodene pare iz vodene magle pod visokim pritiskom, koja apsorbuje energiju. Štaviše, gasi vatru – formiranjem vodene pare, koja istiskuje kiseonik. Sa dodatkom za penu koji formira zaštitni film preko zapaljivog materijala, sprečava ponovno zapaljenje vatre. Sistem za gašenje požara je sertifikovan od strane TUV-a i ispunjava zakonske zahteve i propise o ispitivanju UN R107/06.

* Posebna oprema (samo u vezi sa fosilnim pomoćnim grejanjem)
** samo u vezi sa fosilnim pomoćnim grejanjem