V případě nebezpečí
eCitaro

V případě nebezpečí

Před blížící se nehodou musí řidič rychle reagovat, aby nebezpečí odvrátil. Zvýšenou bezpečnost mu při tom poskytne podvozek modelu Citaro držící dobře stopu a klidné řízení. Zásluhu na tom má nezávislé zavěšení kol přední nápravy.

Nárazová kyvadlová zkouška podle UNECE-R 29. U eCitara byl kladen mimořádný důraz na bezpečí řidiče. Směrnice UNECE-R 29 platná pro nákladní automobily, která od roku 1975 definuje prostor pro přežití řidiče při čelním nárazu v nákladním automobilu, byla u eCitara dobrovolně použita jako standard. Dodržení směrnice UNECE-R 29 bylo prověřeno nárazovou kyvadlovou zkouškou.

Pasivní bezpečnost zvyšuje ochrana při čelním nárazu, opírající se o normu UNECE-R 29, zcela jedinečná pro městské linkové autobusy a také ještě tužší žebrová struktura.

eCitaro je sériově vybaven hlásičem požáru v motorovém prostoru, který tam kontroluje aktuální teploty. Při překročení nastavené hodnoty 160 °C praskne natlakované detekční vedení a varuje řidiče před hrozícím nebezpečím akustickým tónem výstrahy a optickým hlášením na displeji řidiče s upozorněním "Požární poplach v motorovém prostoru".

Porucha provozní pohotovosti, stejně jako uskutečněné spuštění hlásiče, např. během nedozorované fáze odstavení autobusu, se řidiči rovněž zobrazí na displeji formou hlášení "Výpadek požárního hlásiče".

Při překročení teploty cca 160 °C se na displeji řidiče zobrazí poplach s hlášením "Oheň v motorovém prostoru". Navíc se začne ozývat akustický tón výstrahy a automaticky se spustí hašení.

V případě požáru praskne natlakované detekční vedení (Firetrace) a začne tzv. dýzami (trysky) rozprašovat v celém motorovém prostoru hasicí směs složenou z vody, prostředku na ochranu chladiče a speciální přísady. Vodní mlha se působením vysokých teplot odpaří a potlačí kyslík. Motorový prostor se tím výrazně zchladí, požár se ihned uhasí a zabrání se opětovnému vzplanutí.

Hasicí systém používá nejčistší typ hasiva: vodu. Voda, vysoký tlak a pěnová přísada napadají všechny tři podmínky řetězové reakce, které způsobují požár: teplo, kyslík a palivo. Systém ochlazuje oheň – vytvářením vodní páry z vysokotlaké vodní mlhy, která absorbuje energii. Dále dusí oheň – vytvářením vodní páry, která vytlačuje kyslík. S pěnovou přísadou, která vytváří ochranný film na hořlavém materiálu, zabraňuje opětovnému vzplanutí ohně. Hasicí systém je certifikován TÜV a splňuje zákonné požadavky a zkušební předpisy UN R107/06.

* speciální výbava (pouze ve spojení s přídavným topením na fosilní paliva)
** pouze ve spojení s přídavným topením na fosilní paliva