Služby OMNIplus
eCitaro

Služby OMNIplus

Na míru přizpůsobená koncepce servisu.

S OMNIplus, servisní sítí společnosti Daimler Buses pro značky Mercedes-Benz a Setra, se staráme o zákazníky vlastnící autobusy eCitaro po celou dobu nasazení těchto vozidel. Odstupňovaná koncepce servisu ze vzájemně sladěných jednotlivých modulů umožňuje nejlepší možnou péči.Tato koncepce zahrnuje jak klasickou péči servisní dílny, tak i dílenské služby ve spojení se servisními smlouvami v kompetenčních střediscích OMNIplus a sahá až po řízení autobusového depa se servisními službami prováděnými zaměstnanci OMNIplus v dílně zákazníka. Osvědčená nabídka byla náležitě přizpůsobena požadavkům elektromobility, mimo jiné formou nových servisních smluv pro elektrobusy. Při zakoupení autobusu eCitaro je v ceně již standardně zahrnuta pětiletá záruka na vysokonapěťový akumulátor, stejně jako údržba a opravy resp. výměna součástí ve vysokonapěťovém systému. Se servisní smlouvou eBasic nebo ePremium získáte navíc možnost rozšířit rozsah služeb s předem známými náklady. Středisko OMNIplus v Dortmundu kromě toho nabízí vlastní vzorovou dílnu, spojenou se školicím střediskem zaměřeným na elektromobilitu. Kvalifikace střediska OMNIplus pro práci s vysokonapěťovými součástmi zahrnuje navíc celou škálu výukových kurzů od všeobecného bezpečnostního školení zaměřeného na práci s vysokonapěťovými součástmi a určeného pro všechny zaměstnance, přes odstupňovaný výcvik na pozici odborného elektrikáře až po odborný modul pro školitele.

Přehled služeb OMNIplus

  • Klasická péče servisní dílny
  • Dílenské služby ve vlastních kompetenčních střediscích
  • Servisní služby v dílně zákazníka
  • Servisní smlouvy eBasic a ePremium
  • Vzorová dílna a školicí středisko zaměřené na elektromobilitu v Dortmundu

S nástupem elektromobility se servis, údržba i opravy výrazně mění. Mercedes-Benz proto prostřednictvím své servisní značky OMNIplus připravil rozsáhlý servisní koncept eMobility, který se tvoří přímo na míru. Chtěli bychom vás co nejlépe podpořit při přechodu k elektromobilitě. Spolehněte se proto na naši osvědčenou nabídku služeb OMNIplus eService, které jsme vyladili podle potřeb elektromobility, a se zavedením akumulátorových technologií změnili na modulární koncept. Můžete si tak sestavit optimální servis pro svůj vozový park s elektrobusy, a to individuálně a v souladu se svými požadavky. Nabízené moduly: základní záruka na vysokonapěťové akumulátory, rozšířená záruka na akumulátory a smlouva eService.

Při koupi autobusu eCitaro je již standardně obsažena základní záruka na vysokonapěťový akumulátor a 2letá záruka na vysokonapěťové komponenty (až do 200 000 km). Tato základní záruka činí u akumulátorů s pevným elektrolytem až 10 let nebo až 280 MWh průchodu energie na každou skupinu vysokonapěťových akumulátorů/sadu akumulátorů (HVBB) a u akumulátorů NMC (stupeň 2) až 5 let nebo až 60 až 80 MWh průchodu energie na HVBB.* Získáte možnost rozšířit si jako doplněk rozsah plnění (údržba a opravy), a to za náklady, které znáte předem. Můžete tak s rozsáhlým zajištěním a plně elektrickým pohonem vyrazit do budoucnosti a spolehnout se na to, že vám budeme jako spolehlivý partner vždy stát po boku.

Stromtest eCitaro
eBasic

eBasic

Se servisní smlouvou eBasic si můžete svůj nový autobus eCitaro ještě lépe zabezpečit.

eBasic

eBasic

Obsah služeb**

Zabezpečeny jsou opravy vysokonapěťového systému*** nad rámec příslušné základní záruky, provozní látky mimo dobíjení akumulátorů a veškerá údržba na celém vozidle potřebná podle požadavků výrobce. Platí to pro všechny díly, které jsou na vozidle namontovány ze závodu podle popisu provedení (s výjimkou dodatečně montovaných dílů).

ePremium

ePremium

Servisní smlouva ePremium nabízí komplexní balíček pro přechod k vozovému parku elektrobusů.

ePremium

ePremium

Obsah služeb****

Zabezpečeny jsou opravy celého vozidla včetně údržby a opotřebení. Obsaženy jsou i služby balíčku eBasic.

Doplňková plnění pro případ poruchy::

- Přirážky v rámci služby 24h SERVICE pro práci mimo pravidelnou pracovní dobu

- Veškeré náklady na vozidlo v případě poruchy, sem patří: náklady na odtažení, náklady na pořízení náhradních dílů, náklady na příjezd a mzdové náklady.

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

Obě smlouvy eService je možné uzavřít kdykoli.

Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy

Obě smlouvy eService je možné uzavřít kdykoli. Dobu trvání a rozsah plnění lze stanovit individuálně. Je možné si vybrat rovněž doplňkové balíčky jako např. zákonem požadované prohlídky.

V Dortmundu zřídil OMNIplus jedinečnou vzorovou dílnu s centrálním školicím střediskem pro elektromobilitu.

Chtějí-li dopravní podniky přebírat údržbu a opravy v různém rozsahu ve vlastním servisu, patří ke službám poradenství s ohledem na celkový systém elektromobility také informace o výbavě servisu a potřebných vícestupňových školení zaměstnanců a kompletní koncepci vzdělávání.

V Dortmundu zřídil OMNIplus jedinečnou vzorovou dílnu s centrálním školicím střediskem pro elektromobilitu. Zde se vzdělávají vlastní zaměstnanci a servisní technici zákaznických dílen. Kvalifikace pro vysokonapěťové systémy zahrnuje celou škálu školení od kurzu pro úklidový personál pro bezpečnou práci s vysokonapěťovými systémy a strukturované školení elektrikářů až po odborný modul pro lektory. Zákazníci mohou navíc při návštěvě v Dortmundu zjistit, jaké požadavky existují pro zřízení dílny na opravu autobusů v souvislosti s elektromobilitou. Mercedes-Benz vychází ve své vzorové dílně z dlouholetých zkušeností s hybridními autobusy a autobusy na palivové články.

Při tom myslí i na budoucnost modelu eCitaro – a to prostřednictvím servisní nabídky OMNIplus, jež je přizpůsobena požadavkům elektromobility, založena na celistvé koncepci a na individuálních přáních dopravních podniků. Plně elektricky poháněné autobusy nabízejí dlouhodobě bezpečný, spolehlivý a předvídatelný provoz.

* Platí pro sólový autobus nebo kloubový autobus bez pantografu eCitaro, vždy nezávisle na počtu namontovaných skupin vysokonapěťových akumulátorů/sad akumulátorů (HVBB) ve vozidle.

** Vyloučeny jsou: škody způsobené nedbalostí, výbava, která není pevně spojena s vozidlem, péče o vozidlo a kosmetické úpravy, reklamní plochy, každodenní kontroly dle návodu k obsluze a potřebné materiály, které musí podnik na opravy poskytovat, pneumatiky, poškození ráfků, rozbitá okna, čalounění, potahy sedadel, podlahová krytina, příplatky a následné náklady v rámci služby 24h SERVICE a náklady na odtažení. Přesný rozsah plnění najdete ve smluvních podkladech.

*** Vysokonapěťové komponenty zahrnují u autobusu eCitaro hnací ústrojí (poháněné nápravy s motory v nábojích kol, měniče a elektrické ovládání pohonu), vzduchový kompresor a kompresor pro klimatizační zařízení, invertory. Přesný rozsah plnění najdete ve smluvních podkladech.

**** Vyloučeny jsou: škody způsobené nedbalostí, výbava, která není pevně spojena s vozidlem, péče o vozidlo a kosmetické úpravy, reklamní plochy, každodenní kontroly dle návodu k obsluze a potřebné materiály, které musí podnik na opravy poskytovat, pneumatiky, poškození ráfků, rozbitá okna, čalounění, potahy sedadel, podlahová krytina. Přesný rozsah plnění najdete ve smluvních podkladech.