OMNIplus Services
eCitaro

OMNIplus Services

Op maat gemaakt serviceconcept.

Met OMNIplus, het servicemerk van Daimler Buses voor de merken Mercedes-Benz en Setra, begeleiden wij de klant van de eCitaro tijdens de inzet van het voertuig. Het progressieve serviceconcept met op elkaar afgestemde afzonderlijke bouwstenen maakt een optimale begeleiding mogelijk. Het concept omvat zowel de klassieke begeleiding van de werkplaats van de klant als ook werkplaatsdiensten in combinatie met servicecontracten in OMNIplus kenniscentra en reikt tot het BusDepot management met dienstverleningen in de werkplaats van de klant door OMNIplus medewerkers. Het beproefde aanbod is aan de eisen van de elektromobiliteit aangepast, o.a. in de vorm van nieuwe eService-contracten. Bij de koop van een eCitaro zijn reeds standaard een garantie van 5 jaar voor de hoogspanningsaccu evenals onderhoud en reparaties resp. vervanging van de componenten in het hoogspanningsboordnet inbegrepen. Met het servicecontract eBasic of het servicecontract ePremium hebt u bovendien de mogelijkheid om de omvang van de diensten tegen planbare kosten uit te breiden. Daarnaast biedt OMNIplus op locatie in Dortmund een eigen voorbeeldwerkplaats, met een scholingscentrum voor elektromobiliteit. De OMNIplus hoogspanningskwalificatie omvat bovendien een ruim aanbod leergangen, van de algemene opleiding in de veiligheid bij hoogspanning voor alle medewerkers, via een progressieve opleiding tot elektricien tot aan een vakmodule voor opleiders.

OMNIplus services in één oogopslag

  • Klassieke begeleiding van de werkplaats van de klant
  • Werkplaatsdiensten in eigen kenniscentra
  • Servicediensten in de werkplaats van de klant
  • Servicecontract eBasic en servicecontract ePremium
  • Voorbeeldwerkplaats en scholingscentrum voor elektromobiliteit in Dortmund

Elektrische mobiliteit vraagt om toegespitste service, onderhoud en reparaties. Daarom heeft Mercedes-Benz binnen het servicemerk OMNIplus een uitgebreid eMobility-serviceconcept ontwikkeld. We willen u immers optimale ondersteuning bieden bij de overschakeling op elektrische mobiliteit. Vertrouw daarom op onze bekende OMNIplus-servicecontracten, die we aan de behoeften van elektrische mobiliteit hebben aangepast en sinds de introductie van de nieuwe accutechnologieën modulair aanbieden. Zo kunt u de optimale service voor uw elektrische busvloot individueel en volgens uw wensen samenstellen uit de modules Basisgarantie hoogspanningsaccu, Uitgebreide accugarantie en eService-contract.

Bij de aanschaf van een eCitaro is standaard al een basisgarantie voor de hoogspanningsaccu en een 2-jarige garantie op de hoogspanningscomponenten (tot 200.000 km) inbegrepen. Deze basisgarantie bedraagt bij solid-state-accu's tot 10 jaar of 280 MWh energiestroom per hoogspanningsaccumodule/-celblok (HVBB) en bij lithium-ion-accu's (niveau 2) tot 5 jaar of 60 tot 80 MWh energiestroom per HVBB.* U hebt de mogelijkheid om de dekking (onderhoud en reparatie) voor planbare kosten aanvullend uit te breiden. Zo bent u compleet gedekt en volledig elektrisch klaar voor de toekomst en kunt u erop vertrouwen dat wij u als betrouwbare partner terzijde staan.

Stromtest eCitaro
eBasic

eBasic

Met het eService-contract eBasic kunt u uw nieuwe eCitaro nog beter beschermen.

eBasic

eBasic

Service-omvang**

Dit servicecontract omvat reparaties aan het hoogspanningssysteem*** die buiten de inbegrepen Basisgarantie vallen, hulpstoffen met uitzondering van acculading, en alle onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig zoals voorgeschreven door de fabrikant. Dit geldt voor alle voertuigonderdelen die in de uitvoeringsbeschrijving af fabriek staan vermeld.

ePremium

ePremium

Het eService-contract ePremium biedt een allround pakket waarmee u zorgeloos kunt overschakelen naar een elektrische busvloot.

ePremium

ePremium

Service-omvang****

Dit servicecontract omvat reparaties aan het hele voertuig, inclusief onderhoud en slijtage. De service-omvang van eBasic is eveneens inbegrepen.

In geval van pech omvat dit servicecontract bovendien:

- Toeslagen met betrekking tot de 24h SERVICE voor werkzaamheden die buiten de reguliere werkuren worden verricht

- Alle kosten die samenhangen met het voertuig in geval van pech. Hiertoe behoren: wegsleepkosten, aanschaffingskosten van reserveonderdelen, vervoerskosten en arbeidskosten.

Contract afsluiten

Contract afsluiten

Beide eService-contracten kunnen op elk gewenst moment worden afgesloten.

Contract afsluiten

Contract afsluiten

Beide eService-contracten kunnen op elk gewenst moment worden afgesloten. De looptijd en de kilometrage worden in overleg met de klant vastgesteld. Daarnaast kunnen extra pakketten zoals wettelijk verplichte inspecties worden gekozen.

In Dortmund beschikt OMNIplus over een unieke modelwerkplaats met centraal opleidingscentrum voor elektrische mobiliteit.

Vervoersbedrijven die het onderhoud en de reparaties in hun eigen werkplaats willen uitvoeren, krijgen informatie over de werkplaatsuitrusting en de noodzakelijke opleidingen voor medewerkers, inclusief een compleet opleidingsconcept rond het eMobility-totaalsysteem.

In Dortmund beschikt OMNIplus over een unieke modelwerkplaats met centraal opleidingscentrum voor elektrische mobiliteit. Hier worden de eigen medewerkers en de onderhoudsmonteurs van klanten opgeleid. De hoogspanningscertificaten bestrijken het volledige spectrum, van een bewustwordingscursus voor schoonmaakpersoneel en veiligheidsinstructies over het werken met hoogspanning tot gedifferentieerde opleidingen voor elektromonteurs en een trainingsmodule voor instructeurs. Bovendien kunnen klanten bij een bezoek in Dortmund zelf zien wat de vereisten zijn voor het inrichten van een werkplaats voor elektrische mobiliteit. Mercedes-Benz maakt in de modelwerkplaats gebruik van zijn jarenlange ervaring met hybride- en brandstofcelbussen.

Ook aan de toekomst van uw eCitaro is gedacht, met allesomvattende OMNIplus-services die aan de behoeften van elektrische mobiliteit zijn aangepast en specifiek op de wensen van de vervoersbedrijven worden afgestemd. Zo kunt u erop rekenen dat uw volledig elektrische bussen jarenlang op een veilige, betrouwbare en voorspelbare manier hun routes zullen rijden.

* Geldt voor eCitaro solobus of gelede bus zonder pantograaf, afhankelijk van de in het voertuig geïnstalleerde hoogspanningsaccu/accupack (HVBB).

** Uitgesloten zijn: Opzettelijk toegebrachte schade, apparatuur die niet permanent aan het voertuig is bevestigd, onderhoud en cosmetische reparaties, reclamevlakken, dagelijkse inspectiewerkzaamheden zoals voorgeschreven in de handleiding en de benodigde materialen voor reparaties, banden, velgschade, glasbreuk, stoelbekleding, vloerbedekking, toeslagen en kosten met betrekking tot de 24h SERVICE en wegsleepkosten. De exacte service-omvang wordt in de contractdocumentatie beschreven.

*** De hoogspanningscomponenten bestaan bij de eCitaro uit onderdelen van de aandrijflijn (aangedreven assen met wielnaafmotoren, omvormer en elektrische motorregeling), perslucht- en koelcompressor, wisselrichter. De exacte service-omvang wordt in de contractdocumentatie beschreven.

**** Uitgesloten zijn: Opzettelijk toegebrachte schade, apparatuur die niet permanent aan het voertuig is bevestigd, onderhoud en cosmetische reparaties, reclamevlakken, dagelijkse inspectiewerkzaamheden zoals voorgeschreven in de handleiding en de benodigde materialen voor reparaties, banden, velgschade, glasbreuk, stoelbekleding, vloerbedekking. De exacte service-omvang wordt in de contractdocumentatie beschreven.