Veiligheid bij een ongeval
eCitaro

Veiligheid bij een ongeval

De bus behoort tot de veiligste voertuigen – ook in het stadsverkeer. Toch kunnen ongevallen niet worden uitgesloten. Mercedes-Benz heeft er daarom voor gezorgd dat de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk tot een minimum kunnen worden beperkt. Zo is bijvoorbeeld de zijwandversterking van het voertuig een belangrijke factor voor zijn grote passieve veiligheid. Bovendien zitten in het voertuig scheidingswanden, stangen en speciale stoelen, die de energie bij een botsing of over de kop slaan absorberen. Een belangrijke bescherming voor de passagiers.

De ruwbouw is op de bewezen ringspantentechniek gebaseerd. Deze is nu nog stijver uitgevoerd, zodat de passagiers nog beter tegen aanrijdingen van opzij worden beschermd. De stijfheid van de carrosserie is een wezenlijke factor voor de passieve veiligheid van een autobus. Dankzij het weerstandsvermogen van de carrosserie kunnen de gevolgen van een ongeval worden voorkomen. De stijfheid van de busromp wordt bij autobussen gewaarborgd door speciale, doorlopende ringspanten. De mate van stijfheid wordt gedefinieerd in richtlijn ECE-R 66/02. Hierin is nauwkeurig de 'overlevingsruimte' vastgelegd die de constructie bij een ongeval dient te waarborgen.

Het bouwen van veilige voertuigen is het ultieme doel binnen het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz. Hiertoe behoren ook alle maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van een ongeval. Een belangrijk onderdeel van ons werk is dan ook de gerichte verstrekking van informatie aan hulpdiensten. Gedetailleerde kennis over onze voertuigen zorgt er immers voor dat hulpdiensten sneller toegang krijgen tot gewonden. Zodat levens kunnen worden gered.

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeval gebeuren dan is het belangrijk mogelijke gewonden zo snel mogelijk eerste hulp te verlenen. Omdat ook de chauffeur bij een ongeval gewond kan raken, zodat hij daarom niet altijd in staat is zijn passagiers te helpen, zijn in het voertuig EHBO-sets en brandblussers voor iedereen vrij toegankelijk en goed gemarkeerd. De EHBO-set is ter hoogte van de busdeur bij de chauffeur geplaatst. Zowel de chauffeur als ook de passagiers kunnen zich daarom in het geval van schade zo snel mogelijk om de verzorging van eventuele gewonden bekommeren.