OMNIplus Service
eCitaro

OMNIplus Service

Skreddersydd servicekonsept.

Med OMNIplus, servicemerket til Daimler Buses for merkene Mercedes-Benz og Setra, følger vi opp eCitaro-kundene i hele kjøretøyets brukstid. Det differensierte servicekonseptet bestående av enkeltmoduler tilpasset hverandre, gir mulighet for best mulig oppfølging. Konseptet omfatter både kundeverkstedets klassiske oppfølging og verkstedtjenester knyttet til serviceavtaler på OMNIplus kompetansesentre, og strekker seg helt til BusDepot Management med servicetjenester på kundens verksted utført av OMNIplus-medarbeidere. Det velprøvde tilbudet er tilpasset elektromobilitetens behov, bl.a. i form av nye eService-avtaler. Ved kjøp av en eCitaro inngår allerede som standard fem års garanti for høyvoltbatteriet samt vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av komponentene i høyvolt-el-systemet. Med serviceavtalen eBasic eller ePremium får du dessuten muligheten til å utvide tjenesteomfanget til forutsigbare kostnader. Videre tilbyr OMNIplus i Dortmund et eget pilotverksted tilknyttet et opplæringssenter for elektromobilitet, OMNIplus høyspenningskvalifisering omfatter dessuten et vidt spekter av kurs fra generell undervisning i høyspenningssikkerhet for alle medarbeidere, differensiert opplæring for elektromedarbeidere til fagmodul for instruktører.

OMNIplus service i korte trekk

  • Klassisk oppfølging fra kundeverksted
  • Verkstedtjenester i egne kompetansesentre
  • Servicetjenester på kundeverkstedet
  • Serviceavtalene eBasic og ePremium
  • Pilotverksted og opplæringssenter for elektromobilitet i Dortmund

Service, vedlikehold og reparasjon endres ved elektrisk mobilitet. Derfor har Mercedes-Benz utarbeidet et omfattende, skreddersydd eMobility-servicekonsept gjennom servicemerket OMNIplus. Fordi vi ønsker å gi deg best mulig støtte for å mestre overgangen til elektrisk mobilitet på en sikker måte. Du kan derfor stole på vårt velprøvde utvalg av OMNIplus eServicekontrakter, som vi har tilpasset kravene til elektrisk mobilitet og som har blitt konvertert til et modulkonsept med introduksjonen av de nye batteriteknologiene. På denne måten kan du sette sammen den optimale servicen for din elektriske bussflåte individuelt og iht. dine krav fra modulene basisgaranti for høyspentbatteri, utvidet batterigaranti og eServicekontrakt.

Ved kjøp av en eCitaro, er en basisgaranti for høyspentbatterier og en 2 års garanti på høyspentkomponenter (inntil 200.000 km) inkludert. Denne basisgarantien er inntil 10 år for solid-state-batterier eller inntil 280 MWh energigjennomstrømning pr. høyspentbatterigruppe/-batteripakke (høyvoltbatterier) og for NMC-batterier (versjon 2) inntil 5 år eller inntil 60 til 80 MWh energigjennomstrømning pr. høyvoltbatteri.* Som et supplement har du muligheten til å utvide serviceomfanget (service og reparasjon) til forutsigbare kostnader. Dette betyr at du kan starte fremtiden helt elektrisk og med omfattende sikkerhet og tillit til at vi er på din side som en pålitelig partner.

Stromtest eCitaro
eBasic

eBasic

Med eService-kontrakten eBasic kan du sikre din nye eCitaro enda bedre.

eBasic

eBasic

Serviceomfang**

Reparasjoner av høyspentsystemet*** utover den inkluderte basisgarantien, driftsmidler unntatt batterilading samt alt servicearbeid på hele kjøretøyet som kreves iht. produsentens spesifikasjoner er dekket. Dette gjelder alle deler som er installert på kjøretøyet fra fabrikk i samsvar med beskrivelsen av utførelsen (med unntak av medleverte deler).

ePremium

ePremium

Den komplette pakken for bytte til elektrisk bussflåte tilbyr eServicekontrakten ePremium.

ePremium

ePremium

Serviceomfang****

Reparasjoner på hele kjøretøyet, inkludert service og slitasje er dekket. Serviceomfanget eBasic er også inkludert.

Tilleggsservice i havaritilfeller inkluderer:

- Avgifter ved 24h SERVICE for arbeid utenfor ordinær arbeidstid

- Alle kjøretøyrelaterte kostnader i havaritilfeller, inkludert: Inntauingskostnader, anskaffelseskostnader for reservedeler, reisekostnader og lønnskostnader.

Inngåelse av kontrakt

Inngåelse av kontrakt

Det er mulig å inngå de to eServicekontraktene når som helst.

Inngåelse av kontrakt

Inngåelse av kontrakt

Det er mulig å inngå de to eServicekontraktene når som helst. Varighet og omfang kan bestemmes individuelt. Tilleggspakker som f.eks. lovpålagte inspeksjoner er også tilgjengelige.

I Dortmund har OMNIplus opprettet et unikt modellverksted med et sentralt opplæringssted for elektrisk mobilitet.

Ønsker transportbedrifter å utføre vedlikehold og reparasjon i ulik grad på eget verksted, omfatter rådgivningen fra eMobility-systemet også informasjon om verkstedutstyr og nødvendig kursing av medarbeidere samt et komplett kurskonsept.

I Dortmund har OMNIplus opprettet et unikt modellverksted med et sentralt opplæringssted for elektrisk mobilitet. Her opplæres interne medarbeidere og serviceteknikere fra kundeverksteder. Høyspenningssertifiseringene omfatter hele spekteret fra bevisstgjøringskurs for rengjøringspersonell til høyspennings sikkerhetsinstruksjoner og gradert opplæring for elektrikere til opplæringsmodulen for instruktører. I tillegg kan kunder i Dortmund se kravene for å opprette et bussverksted for elektrisk mobilitet. I modellverkstedet bruker Mercedes-Benz mange års erfaring med hybrid- og drivstoffcellebusser.

Vi har også tenkt på fremtiden til din eCitaro – med et OMNIplus-servicetilbud som er tilpasset kravene som elektromobilitet medfører, både som helhetlig konsept og individuelt innrettet etter transportbedriftens ønsker. Dette legger til rette for trygg, driftssikker og planleggingsbar drift av helelektriske busser, over en lang periode.

* Gjelder eCitaro solobuss eller leddbuss uten pantograf, avhengig av antallet høyspentbatterigrupper/-batteripakker (høyvoltbatterier) installert i kjøretøyet.

** Gjelder ikke for følgende: Skader forårsaket av vold, utstyr som ikke er permanent koblet til kjøretøyet, pleie- og kosmetiske reparasjoner, reklameplass, daglig inspeksjonsarbeider iht. brukerveiledningen og nødvendige materialer som oppstår som følge av reparasjoner, dekk, felgskader, knust glass, polstring, setetrekk, gulvbelegg, tilleggs- og oppfølgingskostnader knyttet til 24h SERVICE samt inntauingskostnader. Det eksakte omfanget av tjenester finner du i kontraktsdokumentene.

*** eCitaros høyspentkomponenter omfatter drivlinjen (drevne aksler med hjulnavmotorer, omformere og elektrisk drivstyring), trykkluft- og klimaanlegg, invertere. Det eksakte omfanget av tjenester finner du i kontraktsdokumentene.

**** Gjelder ikke for følgende: Skader forårsaket av vold, utstyr som ikke er permanent koblet til kjøretøyet, pleie- og kosmetiske reparasjoner, reklameplass, daglig inspeksjonsarbeider iht. brukerveiledningen og nødvendige materialer som oppstår som følge av reparasjoner, dekk, felgskader, knust glass, polstring, setetrekk, gulvbelegg. Det eksakte omfanget av tjenester finner du i kontraktsdokumentene.