eConsulting
eCitaro

eConsulting

Ekspertise for urban el-mobilitet.

Ekspertene fra eMobility Consulting støtter transportbedrifter under realiseringen av elektromobilitetskonsepter for det urbane rom.Da gjennomgås kundens ønsker og visjoner i detalj, og deretter utvikles det et nøye tilpasset konsept for realisering i fellesskap med kunden.

eMobility Consulting i korte trekk

  • Helhetlig rådgivningsprosess for el-mobilitet-totalsystemet
  • Unik know-how om busstransportsystemet gjennom ekspertnettverk fra administrasjon, teknologi og utvikling
  • Rådgivning på stedet
  • Dyptgående rådgivning vedrørende infrastruktur for el-busser

eMobility Consulting fra Daimler Buses er en omfattende konsulenttjeneste der erfarne medarbeidere først presenterer eCitaros effektivitet for transportselskapene og avdekker selskapets forventninger og ønsker. I neste trinn blir hver rute analysert individuelt og omfattende data fra rutens lengde til antall passasjerer og gjennomsnittsfart opprettes. Selv utetemperaturen spiller her en rolle. Et spesialutviklet simuleringsprogram som kartlegger eCitaros systematferd under reelle driftsforhold, beregner deretter energibehovet og simulerer forskjellige ladescenarier.

Våre eksperter vurderer de enkelte oppgavene og knytter dem sammen. Dette resulterer i forskjellige varianter – fra standardregistrering med rekkeviddeberegning via temaet ladestyring til organisering av depotet. Ekspertenes omfattende kunnskap om egne busser, den tette kontakten med utviklingsingeniørene og det profesjonelle og tillitsfulle forholdet til transportselskapene er en fordel. Dette resulterer i unik kunnskap for busstransportsystemet.

I tillegg til råd om hvordan eCitaro-flåten best skal utnyttes, inneholder sluttresultatet anbefalinger og beregninger om ladeinfrastruktur, energiforbruk, nettilkoblingseffekt i depotet og utvikling av kostnadsoptimalisert lade- og lasthåndtering.