eConsulting
Nový autobus eCitaro

eConsulting

Expertíza pre mestskú elektromobilitu.

Experti z eMobility Consulting podporujú dopravné podniky pri realizácii konceptov elektromobility pre mestský priestor. Pritom sa presne zladia želania a predstavy zákazníkov a vyvinie sa koncept na mieru na realizáciu spoločne so zákazníkom.

V úzkej spolupráci so zákazníkmi vyhodnocujú naši experti z eMobility Consulting denné obehy a vypracovávajú prevádzkový plán špecifický pre eCitaro. Pritom sa používa simulačný program vyvinutý spoločnosťou Mercedes-Benz. Tento znázorní správanie systému eCitaro za reálnych prevádzkových podmienok, potom vypočíta spotrebu energie a simuluje rôzne scenáre dobíjania. Náš tím eMobility Consulting okrem toho podporuje našich zákazníkov aj v oblasti manažmentu nabíjania a pri organizácii dvora podniku.

Okrem poradenstva, ako je možné autobus eCitaro integrovať do flotily zákazníka, zahŕňa konečný výsledok odporúčania a kalkulácie k nabíjacej infraštruktúre, k spotrebe energie, inštalovanému príkonu napájania depa energiou, ako aj k vývoju optimálneho manažmentu nabíjania a zaťaženia.

Prehľad o eMobility Consulting.

  • Jednotný proces poradenstva k celkovému systému elektromobility
  • Jedinečné know-how pre dopravný systém pre autobusy vďaka sieti expertov z oblasti manažmentu, techniky a vývoja
  • Poradenstvo na mieste
  • Rozšírené poradenstvo k infraštruktúre pre elektrobusy