Bezpečné jazdenie
eCitaro

Bezpečné jazdenie

Spoločnosť Mercedes-Benz sa už roky riadi víziou jazdenia bez nehôd. Ucelená koncepcia bezpečnosti pokrýva všetky fázy automobilovej bezpečnosti – bezpečnosť počas jazdy a v nebezpečných situáciách, ochranu pri nehode a minimalizáciu následkov. Bezpečnosť je sériovo integrovaná aj v mestských autobusoch Citaro. Už samotná karoséria chráni cestujúcich pri bočnom náraze. Zosilnená predná časť v prípade čelného nárazu minimalizuje následky nehody a lepšie chráni vodiča.

Moderný systém MirrorCam poskytuje jasný a úplný pohľad na cestnú premávku. Vybavený kamerami s vysokým rozlíšením zvyšuje bezpečnosť jazdy a minimalizuje riziko nehôd. Rozšírené zorné pole umožňuje vodičovi vidieť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí. Tým sa eliminuje mŕtvy uhol pri odbočovaní vpravo.

V závislosti od vozidla sa snímky zobrazujú na 7" a 15" monitoroch. Dva displeje s vysokým rozlíšením zobrazujú rôzne zorné polia. Fotodiódy integrované v monitoroch detegujú dopadajúce svetlo a individuálne prispôsobujú jas príslušného monitora. Na uľahčenie vyhodnocovania záberov vodičovi majú 15" varianty tri rôzne vodiace čiary. Spolu s trvalo kalibrovanou koncovou čiarou vozidla pomáha vodičovi čiara vzdialenosti pri hodnotení približujúcich sa objektov. Asistent predbiehania sa aktivuje od rýchlosť 10 km/h s blikaním pre bezpečnú asistenciu pri predbiehaní alebo odbočovaní. Okrem toho je v monitore nainštalovaný displej pre asistenta mŕtveho uhla.

Inovatívny asistent dopravných značiek ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie na ceste. Vďaka podpore GPS a kamery sa rýchlosť vozidla neustále porovnáva s aktuálnymi dopravnými predpismi.

Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vyhradenú a vhodnú spätnú väzbu v prípade prekročenia povolenej rýchlosti. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému panelu dostáva vodič vizuálne aj zvukové signály, ktoré okamžite upozorňujú na rýchlosť.

Asistent dopravných značiek (TSA). eCitaro

Elektronický stabilizačný systém (ESP®) je aktívny systém pre zvýšenie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Výrazne prispieva k zníženiu rizika šmyku pri zatáčaní alebo vyhýbavých manévroch. Dosahuje sa to špecifickou reguláciou brzdných síl na každom jednotlivom kolese v situáciách, keď je dynamika jazdy kritická, napríklad ak autobus jazdí na rýchlostnom limite v zákrutách. Súčasne sa zníži výkon motora. Možnému "rozbitiu" autobusu sa tak zabráni jemne dávkovaným brzdením - v medziach fyzikálnych možností. ESP® monitoruje okrem iného aj priečne zrýchlenie autobusu. Ak sa v dlhých zákrutách – ako sú výjazdy z diaľnice – alebo pri rýchlej zmene jazdného pruhu dostane autobus do kritickej jazdnej situácie, rýchlosť vozidla sa automaticky zníži, kým sa opäť nedosiahne jazdná stabilita.

ASR zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies dvoma spôsobmi. Na jednej strane zabraňuje pretáčaniu kolesa dávkovanými zásahmi bŕzd. Na druhej strane sa prostredníctvom „elektronického plynového pedála“ reguluje krútiaci moment motora.

Aj pri plnom plyne poskytuje motor v kritických situáciách len toľko výkonu, koľko hnacie kolesá dokážu preniesť – veľká výhoda pre bezpečnosť pri rozjazde a pre jazdnú stabilitu. Pri rozjazde sa sledujú krútiace momenty pôsobiace na hnacie kolesá a otáčky kolies. Rozdeľovanie momentu sa pritom riadi tak, aby sa zabránilo pretáčaniu. Týmto spôsobom je neustále zabezpečený optimálny tok sily.

ASR pomáha vodičovi minimalizovať pretáčanie hnacích kolies pri zrýchľovaní, a tým aj nebezpečenstvo vybočenia zadnej časti vozidla (náhon na zadné kolesá). ASR tak najmä v prípade motorov s vysokým krútiacim momentom poskytuje vyšší komfort a zvýšenú bezpečnosť – najmä na vozovke s rozdielnou priľnavosťou.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jazdnú stabilitu počas kritických operácií brzdenia a zaisťuje, že vozidlo zostane ovládateľné. Brzdné sily pôsobiace na jednotlivé kolesá rozdeľuje ABS tak, že ani v prípade núdzového brzdenia sa žiadne koleso na dlhší čas nezablokuje a ovládateľnosť autobusu je do značnej miery zachovaná.

Riadiaca jednotka brzdovej elektroniky zaznamenáva aktuálnu rýchlosť kolies prostredníctvom pólových kolies a snímačov kolies. Pri brzdení systém riadi brzdový tlak na jednotlivých brzdových valcoch kolies prostredníctvom regulačných ventilov. Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Pri núdzovom brzdení a brzdení s blokovaním kolies systém vo veľmi krátkych intervaloch plne automaticky otvára a zatvára ovládacie ventily brzdových valcov kolies, čím zabraňuje zablokovaniu a udržiava vozidlo v ovládateľnosti.

Odbočovací asistent Sideguard Assist 2 je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý podporuje vodiča v kritických situáciách pri odbočovaní vpravo alebo odbočovaní vľavo, keď je viditeľnosť obmedzená. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal detegovať pohybujúce sa prekážky v rámci limitov systému a varoval vodiča, aby sa vyhol kritickým situáciám alebo znížil následky nehôd pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu.

Bočné oblasti vozidla sú neustále monitorované. V dôsledku toho sú vozidlá, chodci alebo cyklisti, ktorí sa môžu nachádzať v mŕtvom uhle, rozpoznaní na strane spolujazdca aj na strane vodiča. Radarový systém presne deteguje pohyby a varuje vodiča pred možnými kolíziami. Intuitívne používateľské rozhranie a jasné varovania umožňujú vodičovi jazdiť bezpečne a uvoľnene.

Sideguard Assist 2. eCitaro

S preventívnym brzdovým asistentom Preventive Brake Assist 2 ponúka Daimler Buses druhú generáciu aktívneho brzdového asistenta. Systém varuje pred kolíziami s pohybujúcimi sa chodcami a cyklistami, ako aj stojacimi a pohybujúcimi sa objektami. V prípade vážneho rizika kolízie je vodič upozornený vizuálnou a akustickou výstrahou a automaticky sa spustí čiastočné brzdenie.

Výstražné svetlá a brzdný zásah sú špeciálne navrhnuté pre použitie v mestskej premávke. V prípade hroziacej kolízie s chodcami alebo cyklistami, ako aj s pohybujúcimi sa alebo stojacimi predmetmi, preventívny brzdový asistent 2 vydá varovanie. Vodič je varovaný vizuálne blikajúcim červeným trojuholníkom na centrálnom displeji a akusticky a súčasne iniciuje čiastočné brzdenie. Tento brzdný zásah je zachovaný buď dovtedy, kým vodič nezasiahne, situácia už nie je kritická alebo kým autobus nezastaví.

Vďaka interakcii predného radaru, radaru krátkeho dosahu a prednej kamery je neustále snímaný priestor až 250 metrov pred autobusom. Táto asistencia je zabezpečená do rýchlosti 60 km/h. Pri snežení, daždi, hmle, silnej hmle, oslnení/oslňujúcich podmienkach, priamom slnečnom svetle alebo neustále sa meniacich svetelných podmienkach môže byť dosah systému a detekcia vozidiel a osôb narušená.

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) je zvukový generátor, ktorý generuje hluk podobný hluku spaľovacieho motora v rozsahu rýchlosti do 30 km/h pri jazde vpred a do 6 km/h pri cúvaní. Príjemný zvuk upozorní tých, ktorí sa nachádzajú v blízkosti plne elektrického autobusu.

Systém zvyšuje hlasitosť do rýchlosti 20 km/h a od tejto rýchlosti zase znižuje hlasitosť až do 30 km/h. Týmto spôsobom komunikuje rýchlosť a prípadné zrýchlenie. Pri rýchlostiach nad cca. 15 km/h, odvaľovanie pneumatík vydáva hlasnejší zvuk ako samotný systém. Keď vozidlo stojí, systém nevytvára žiadne emisie hluku a vodič ho nemôže vypnúť.

Zvukový generátor je namontovaný za predným panelom na ľavej strane vozidla. Pri AVAS je hlučnosť elektrobusu cca. 5–6 dB nad požadovaný minimálny hluk podľa EHK OSN-R 138.01.

Odbočovacie svetlo sa vďaka zlepšeným svetelným podmienkam postará o výrazne vyššiu bezpečnosť pri odbočovaní na križovatkách a v kruhových objazdoch, ako aj pri manévrovaní počas jazdy vpred aj počas cúvania.

Táto funkcia sa automaticky zapne do rýchlosti približne 35 km/h, keď sú zapnuté hlavné svetlomety, keď vodič použije prepínač ukazovateľov zmeny smeru jazdy alebo keď výrazne otočí volantom. Zapne sa pritom jeden z dvoch hmlových svetlometov a osvetlí bočnú oblasť pred vozidlom, ktorú hlavné svetlomety neosvetľujú.

Inteligentný elektronický systém tlmene zapína alebo vypína odbočovacie svetlo. Vďaka tomu sa oči môžu prispôsobiť zmeneným svetelným situáciám.

Agilné aj robustné. Elektronická stabilizácia spojovacieho kĺbu (ATC) vyvinutý spoločnosťou Mercedes-Benz je dômyselný systém ochrany proti zdvihnutiu kĺbov pre kĺbové autobusy. Tento otočný kĺb a jeho riadiaci systém tvoria jednu zo základných súčastí vozidla.

Kĺbové kĺby autobusov majú zvyčajne vysokú úroveň základného tlmenia. To vyvoláva u vodiča silný sklon k nedotáčavosti v zákrute a zvyšuje opotrebovanie pneumatík na prednej náprave. Tu prichádza na rad systém riadenia jazdnej dynamiky Elektronická stabilizácia spojovacieho kĺbu (ATC).

Riadenie ATC orientované na jazdnú dynamiku reguluje hydraulické tlmenie kĺbu rýchlo a najmä podľa potreby, okrem iného aj v závislosti od uhla natočenia kolies, uhla zalomenia, rýchlosti a zaťaženia. ATC na tento účel využíva údaje zo zbernice CAN.

Efekt: ak inak vysoké základné tlmenie kĺbu vyvoláva výraznú tendenciu k nedotáčavosti v zákrutách a vyššie opotrebovanie pneumatiky na prednej náprave, pohybuje sa kĺb vozidla pri bežnom, stabilnom jazdnom stave takmer úplne voľne a tlmí ho len trenie komponentov.

Bezdrôtové monitorovanie tlaku v pneumatikách s indikáciou na multifunkčnom displeji je elektronický bezpečnostný systém, ktorý permanentne monitoruje tlak vzduchu vo všetkých pneumatikách. Straty tlaku v pneumatikách sa zobrazujú v rámci limitov systému.

Správny tlak v pneumatikách prispieva k bezpečnosti jazdy a výrazne znižuje spotrebu paliva. Dokonca aj tlak v pneumatikách nastavený o 0,5 baru príliš nízko môže zvýšiť spotrebu paliva až o 5%. Elektronika kolesa je umiestnená na ventile na vnútornej strane ráfika. Senzory zaznamenávajú údaje týkajúce sa tlaku v pneumatikách a prenášajú ich na zobrazovací prístroj.

Tlak v pneumatikách sa zaznamenáva, keď vozidlo stojí, aj keď sa pohybuje. Pozor! Náhla strata tlaku, napríklad vniknutím cudzieho telesa, nie je okamžite signalizovaná systémom kontroly tlaku v pneumatikách. Poškodenie pneumatík, ktoré nevedie k akútnej strate tlaku, tiež monitorovací systém nezistí. Tu je a zostáva nevyhnutná vizuálna kontrola vodiča.

360° kamerový systém pozostáva zo štyroch kamier, ktoré zachytávajú bezprostredné okolie vozidla a vytvárajú nepriamy všestranný pohľad. Združená 10" obrazovka je umiestnená na A-stĺpiku nad kabínou. Tento systém umožňuje vidieť chodcov, cyklistov a prekážky aj v oblastiach, ktoré inak vodič nevidí. Týmto spôsobom systém zvyšuje bezpečnosť na cestách, keďže možno odhaliť nebezpečenstvo kolízie a v najlepšom prípade mu predísť.

Pohľady z 360° kamery sú dostupné až do rýchlosti cca. 30 km/h pri jazde vpred a vždy pri cúvaní. Poznámka: Riziko nehôd v dôsledku predmetov vyčnievajúcich do dopravného priestoru nad kamerami, napr. vyčnievajúce strechy, vonkajšie spätné zrkadlá vlastných a iných autobusov a pod. Kamery tieto objekty nedokážu rozpoznať. Najmä v 360° pohľade môže vzniknúť dojem voľného prostredia, aj keď predmety nad namontovanými kamerami vyčnievajú do priestoru otáčania.

Nainštalované monitorovacie videokamery dokážu monitorovať dianie v autobuse. Monitorovací videosystém dokáže nielen zvýšiť pocit bezpečia vodiča autobusu a cestujúcich, ale aj zaznamenať výtržníkov, ktorí sa vo vozidle dopúšťajú vandalizmu, prípadne násilia.

Údaje sa prenášajú na monitor v kabíne vodiča autobusu. Vodič môže lepšie zaznamenať a vyhodnotiť rôzne situácie a udalosti, ktoré prebiehajú v priestore pre cestujúcich, a v prípade potreby reagovať na nebezpečenstvo. Vo vozidle sa nachádzajú piktogramy, ktoré cestujúcich informujú o tom, že vozidlo je vybavené monitorovacím video systémom. Pomocou monitorovacieho video systému zvýšite pocit bezpečia vášho vodiča a cestujúcich, a tým aj atraktivitu verejných dopravných prostriedkov. Monitorovací video systém sa dodáva ako doplnková výbava.

Viac informácií o monitorovacom video systéme a ukladaní údajov vám poskytne náš poradca v oblasti predaja autobusov.

* Doplnková výbava