Ekonomickosť
eCitaro

Ekonomickosť

Celková hospodárnosť autobusu je závislá od mnohých faktorov, to sa týka elektrického autobusu eCitaro. Tak ako predtým sú elektrobusy pri zaobstarávaní drahšie ako autobusy so spaľovacím motorom. Proti tomu však stoja možné finančné podpory, nepatrná spotreba energie, ako aj nízka potreba opráv vďaka neprítomnosti opotrebovateľných dielov. eMobility Consulting pre autobusy Daimler podporuje dopravné podniky pri plánovaní, kalkulácii a integrácii elektrických autobusov eCitaro do vlastnej flotily.

* Ideálne podmienky: priemerné požiadavky na rýchlosť, topografiu a zaťaženie, bežné klimatické podmienky.

Všedný pracovný deň mestského autobusu sa vyznačuje mnohými nepredvídateľnými problémami. Z tohto dôvodu sa Mercedes-Benz pri udávaní informácií o dojazde v prípade štandardného využívania mestského autobusu riadi cyklom SORT2. S aktuálne dosiahnuteľnými dojazdmi autobusu eCitaro môžu pomocné siete už dnes plniť denné úlohy mestského autobusu bez nabíjania mimo plánovaných časov nabíjania.

Spotreba energie sólo vozidla podľa mestského jazdného cyklu SORT2 (v kWh/km).