Ekonomiczność
eCitaro

Ekonomiczność

Całkowita ekonomiczność autobusu zależy od wielu czynników, co dotyczy także całkowicie elektrycznego eCitaro. Tak jak dotychczas, zakup autobusów elektrycznych to koszt większy niż w przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym. Jednak kompensują to ewentualne preferencje finansowe, mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty napraw wynikające z rezygnacji z części zużywalnych. eMobility Consulting firmy Daimler Buses wspiera przedsiębiorstwa komunikacyjne w procesie planowania, kalkulacji i integracji autobusów eCitaro w ich flocie.

* Preferowane warunki: Średnie wymagania w zakresie prędkości, topografii i obciążenia, łagodne warunki klimatyczne.

Codziennej eksploatacji autobusu miejskiego towarzyszy nieuchronnie wiele nieprzewidywalnych przeszkód i trudności. Dlatego właśnie Mercedes-Benz opiera się w swoich informacjach o zasięgu na wynikach testów SORT2 dotyczących typowego zastosowania autobusu miejskiego. Przy uzyskiwanych obecnie zasięgach eCitaro poszczególne części sieci obejmujące dzienne pensum jednego autobusu miejskiego już dziś mogą być obsługiwane bez doładowania.

Zużycie energii samochodu ciężarowego po cyklu jazdy w mieście SORT2 (w kWh/km).