Technologia ładowania
eCitaro

Technologia ładowania

Ładowanie w zajezdni czy doładowywanie na trasie? Plug-in, szyną ładującą czy pantografem? Naprzemiennie czy sekwencyjnie? Technologia ładowania eCitaro imponuje elastycznością w możliwościach adaptacji do przyszłych rozwiązań i konsekwentną praktycznością. Łącz różne techniki ładowania według własnych potrzeb. Wybierz spośród różnych opcji umiejscowienia gniazd lub szyn ładujących. Dzięki funkcji OMNIplus ON Remote Charge Control możesz wygodnie kontrolować wszystkie operacje ładowania online, niezależnie od infrastruktury ładowania.

W pełni elektryczny eCitaro może być ładowany z mocą do 150 kW za pomocą wtyczki CCS. W każdym pojeździe dostępne są po dwa gniazda zlokalizowane w różnych miejscach. Dzięki temu autobus miejski może, w zależności od potrzeb, ustawić się po lewej lub po prawej stronie stacji ładowania. Upraszcza to zarówno strategię ładowania jak i ustawianie pojazdu na stanowiskach parkingowych. Dodatkowo istnieje możliwość ładowania dwóch eCitaro na jednej ładowarce z dwoma punktami ładowania w sposób sekwencyjny, czyli jednego po drugim. Pozwala to uniknąć obciążeń szczytowych podczas ładowania i uwzględnić zazwyczaj różne godziny odjazdów Twoich autobusów elektrycznych. Jeśli preferujesz doładowywanie autobusu, na przykład na przystanku końcowym, eCitaro również się do tego dostosuje. Tę elastyczność zawdzięcza temu, że jest on również dostępny ze zintegrowanym pantografem lub alternatywnie z szynami ładującymi na dachu, które po zatrzymaniu pojazdu na trasie są podłączane do stacjonarnego pantografu stacji ładującej. Złącza do ładowania mogą być opcjonalnie wyposażane w tag RFID, aby zapewnić jednoznaczną identyfikację pojazdu podczas procesu ładowania w zajezdni. Oba rozwiązania pantografowe umożliwiają efektywne ładowanie z mocą do 300 kW. Na życzenie eCitaro jest również dostępny w kombinacjach obejmujących ładowanie metodą Plug-in i pantograf lub szyny ładujące.

Dzięki usłudze zdalnego sterowania ładowaniem (Remote Charge Control) od OMNIplus ON autobusy elektryczne mogą być ładowane z dokładnością co do minuty bez większego nakładu kosztów. Usługa cyfrowa dla flot autobusów elektrycznych działa niezależnie od infrastruktury ładowania, a Twój eCitaro lub eCitaro fuel cell będzie zawsze przygotowany do następnej trasy w sposób wydajny i optymalny dla baterii. Dzięki możliwości zdalnego sterowania procesem pojazdy mogą być również wstępnie schładzane lub wstępnie ogrzewane, co oznacza, że już podczas samej jazdy mniej energii wykorzystywane będzie przez urządzenia dodatkowe, co pozwala zwiększyć zasięg. Ponieważ bezpośrednie podłączenie do ładowarki CCS w zajezdni nie jest konieczne, ręczne wprowadzanie danych bezpośrednio w pojeździe staje się zbyteczne.