Τεχνολογία φόρτισης
eCitaro

Τεχνολογία φόρτισης

Όπως και η τεχνολογία μπαταριών, έτσι και η τεχνολογία φόρτισης του eCitaro διακρίνεται για την ευελιξία της και την ασφάλειά της για το μέλλον. Χάρη στην έξυπνη, αρθρωτή σχεδίαση, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις συγκοινωνιών να προσαρμόζουν το αστικό λεωφορείο στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης ή ακόμα και στις ανάγκες κάθε δρομολογίου.

Κάθε eCitaro παραδίδεται από το εργοστάσιο με σύνδεση για βύσμα τύπου Combo 2 – ονομάζεται και CCS τύπου 2 – στη θέση του στομίου πλήρωσης ρεζερβουάρ. Μελλοντικά, το eCitaro θα μπορεί προαιρετικά να εξοπλίζεται και με δεύτερη πρίζα φόρτισης, κατ’ επιλογή στην απέναντι πλευρά ή στο πίσω καπό του οχήματος. Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα μέσω βύσματος πραγματοποιείται κατά κανόνα στον σταθμό φόρτισης στο αμαξοστάσιο. Ταυτόχρονα, είναι δυνατός ο προκλιματισμός του εσωτερικού χώρου στην επιθυμητή θερμοκρασία. Για τον σκοπό αυτόν, ο σταθμός φόρτισης και το όχημα ανταλλάσσουν σύνθετα δεδομένα απευθείας μέσω του βύσματος CCS, που αντιστοιχεί στο νέο πρότυπο ISO 15118.

Εάν απαιτούνται ενδιάμεσες φορτίσεις υψηλής ισχύος για την αύξηση της αυτονομίας, το eCitaro μπορεί να φορτίζεται μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της χρήσης ενός παντογράφου και καθ’ οδόν. Κατόπιν αιτήματος, μπορεί να τοποθετηθεί ένας παντογράφος πάνω στον μπροστινό άξονα, ενώ μελλοντικά, θα διατίθενται προαιρετικά και ράγες φόρτισης. Ενδιάμεσες φορτίσεις ενδέχεται να απαιτούνται, παραδείγματος χάριν, εάν το eCitaro, για την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, διαθέτει λιγότερες μονάδες μπαταριών. Συνεπώς, το eCitaro καλύπτει όλες τις συνηθισμένες παραλλαγές φόρτισης και προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Με την υπηρεσία eConsulting σας παρέχουμε συμβουλές για τη στρατηγική φόρτισης που σας ταιριάζει περισσότερο. Επιπλέον, είμαστε δίπλα σας στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής φόρτισης, από τη φόρτιση στο αμαξοστάσιο μέχρι τον σταθμό φόρτισης με στήλη ή πυλώνα.