Τεχνολογία μπαταριών
eCitaro

Τεχνολογία μπαταριών

Τόσο το απλό όσο και το αρθρωτό μοντέλο του eCitaro διαθέτουν το ίδιο σύστημα μετάδοσης κίνησης ισχύος 125 kW. Αρθρωτή είναι επίσης και η αρχιτεκτονική των μπαταριών, οι οποίες είναι ιόντων λιθίου. Στην οροφή ενός μονού λεωφορείου μπορούν να τοποθετηθούν κατ' επιλογή δύο, τέσσερις ή έξι μονάδες μπαταριών υψηλής τάσης.

Φόρτιση στο αμαξοστάσιο ή φόρτιση συλλέκτη ρεύματος: οι προηγμένες κυψέλες νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), που χρησιμοποιούνται από τη Mercedes-Benz, ενδείκνυνται εξίσου και για τα δύο είδη φόρτισης. Κατ' επιλογή μπορούν να ενσωματωθούν έξι, οκτώ, δέκα ή δώδεκα μονάδες μπαταριών, κατανεμημένες πάνω στην οροφή και στο πίσω τμήμα του eCitaro.

Με τον μέγιστο αριθμό μπαταριών, το μονό λεωφορείο (συνολική χωρητικότητα 292 kWh, σε NMC στάδιο 1) επιτυγχάνει αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα και το αρθρωτό λεωφορείο (συνολική χωρητικότητα 396 kWh, σε NMC στάδιο 2) έως 180 χιλιόμετρα.

Με λίγες μονάδες μπαταριών αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα. Για μεγαλύτερη αυτονομία, υπάρχει δυνατότητα ενδιάμεσων φορτίσεων της τάξεως των 300 kW μέσω του παντογράφου. Στο μέλλον η αυτονομία θα αυξάνεται και μέσω της φόρτισης σε ράγες φόρτισης. Με την επόμενη γενιά των μπαταριών NMC (στάδιο 2), η αυτονομία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για το μονό λεωφορείο eCitaro. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η προαιρετική αναβάθμιση των μπαταριών του eCitaro.

 

Μπαταρία NMC – τα πλεονεκτήματα:

  • Μεγάλη, ρεαλιστική αυτονομία.
  • Δυνατότητα αρθρωτής διαμόρφωσης της χωρητικότητας.
  • Υψηλή ισχύς φόρτισης.
  • Δυνατή η φόρτιση συλλέκτη ρεύματος με παντογράφο.