Τεχνολογία μπαταρίας
eCitaro

Τεχνολογία μπαταρίας

Τόσο το απλό όσο και το αρθρωτό μοντέλο του eCitaro διαθέτουν το ίδιο σύστημα μετάδοσης κίνησης ισχύος 125 kW. Αρθρωτή είναι επίσης και η αρχιτεκτονική των μπαταριών, οι οποίες είναι ιόντων λιθίου. Στην οροφή ενός μονού λεωφορείου μπορούν να τοποθετηθούν κατ' επιλογή δύο, τέσσερις ή έξι μονάδες μπαταριών υψηλής τάσης. Στο βασικό περιλαμβάνονται τέσσερις συμπληρωματικές μονάδες μπαταριών υψηλής τάσης, οι οποίες τοποθετούνται στο πίσω μέρος. Κάθε μία από αυτές τις μονάδες αποτελείται από 15 μπλοκ κυψελών και μία μονάδα ελέγχου. Κάθε μπλοκ κυψελών περιλαμβάνει δώδεκα κυψέλες, και η συνολική χωρητικότητα των μπαταριών ανέρχεται σε 24 kWh.

Φόρτιση στο αμαξοστάσιο ή φόρτιση συλλέκτη ρεύματος: οι προηγμένες κυψέλες νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), που χρησιμοποιούνται από τη Mercedes-Benz, ενδείκνυνται εξίσου και για τα δύο είδη φόρτισης. Κατ' επιλογή μπορούν να ενσωματωθούν έξι, οκτώ, δέκα ή δώδεκα μονάδες μπαταριών, κατανεμημένες πάνω στην οροφή και στο πίσω τμήμα του eCitaro. Με τον μέγιστο αριθμό μπαταριών, το μονό λεωφορείο (συνολική χωρητικότητα 292 kWh, σε NMC στάδιο 1) επιτυγχάνει αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα και το αρθρωτό λεωφορείο (συνολική χωρητικότητα 396 kWh, σε NMC στάδιο 2) έως 180 χιλιόμετρα*.

Με λίγες μονάδες μπαταριών αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα. Για μεγαλύτερη αυτονομία, υπάρχει δυνατότητα ενδιάμεσων φορτίσεων της τάξεως των 300 kW μέσω του παντογράφου. Στο μέλλον η αυτονομία θα αυξάνεται και μέσω της φόρτισης σε ράγες φόρτισης. Με την επόμενη γενιά των μπαταριών NMC (στάδιο 2), η αυτονομία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για το μονό λεωφορείο eCitaro. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η προαιρετική αναβάθμιση των μπαταριών του eCitaro.

Μπαταρία NMC – τα πλεονεκτήματα:

  • Μεγάλη, ρεαλιστική αυτονομία.
  • Δυνατότητα αρθρωτής διαμόρφωσης της χωρητικότητας.
  • Υψηλή ισχύς φόρτισης.
  • Δυνατή η φόρτιση συλλέκτη ρεύματος με παντογράφο.

Ακόμη μια πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταριών διαφαίνεται ήδη στον ορίζοντα της Mercedes-Benz: οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης και, ειδικότερα, οι μπαταρίες στερεών πολυμερών λιθίου-μετάλλου. Διακρίνονται για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Μπορούν να τοποθετούνται έως και επτά μονάδες, με τις οποίες η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα ανέρχεται σε περίπου 441 kWh. Το μονό λεωφορείο eCitaro με μέγιστο αριθμό μπαταριών στερεάς κατάστασης επιτυγχάνει αυτονομία έως 320 χιλιόμετρα και το αρθρωτό λεωφορείο eCitaro έως 220 χιλιόμετρα.* Συνεπώς, τα αστικά λεωφορεία με μπαταρίες στερεάς κατάστασης καλύπτουν περιπτώσεις χρήσης, όπου τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα του συστήματος αποδεικνύονται χρήσιμα.

Μπαταρία στερεάς κατάστασης – τα πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα για μεγαλύτερη αυτονομία.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Δεν απαιτείται ψύξη της μπαταρίας.
  • Πρωτοποριακή τεχνολογία.

* Ευνοϊκές συνθήκες: μέσες απαιτήσεις σε ταχύτητα, τοπογραφία διαδρομής και φορτίο, ήπιες κλιματικές συνθήκες.