Batteriteknik
eCitaro

Batteriteknik

Oavsett om det rör sig om en enkelbuss eller ledbuss har båda eCitaro-modellerna ett identisk drivaggregat på x 125 kW. Precis som drivaggregatet är batterierna är också moduluppbyggda, vilket innebär att litiumjonbatterier kan användas. Som tillval kan ytterligare två, fyra eller sex batterimoduler placeras på taket på en enkelbuss.

Oavsett laddning via depå eller strömavtagare: De moderna litium-nickel-mangan-koboltoxid-cellerna (NMC) som Mercedes-Benz använder lämpar sig lika väl för båda. Som tillval kan sex, åtta, tio eller tolv batterimoduler fördelas över eCitaros tak och baksida.

Vid maximalt antal batterier och en totalkapacitet på 292 kWh har enkelbussen en räckvidd på cirka 200 kilometer medan ledbuss-modellen har en räckvidd på cirka 180 kilometer med en total kapacitet på 396 kWh (NMC nivå 2).

Färre batterimoduler innebär större plats för passagerare – och önskas en längre räckvidd uppnås detta vid behov genom mellanladdningar via strömavtagare. I framtiden kommer också att vara möjligt att utöka räckvidden ytterligare genom laddningsskenor. Nästa generation NMC-batterier (nivå 2) kommer ytterligare att öka räckvidden. Så möjliggörs också den valbara batteriuppgraderingen för eCitaro.

NMC3-batteriet är konstruerat för helelektriska långdistanstillämpningar för bussar, turistbussar och lastbilar. Den har en hög nominell energidensitet på 176 Wh per kg. Nominell lagringskapacitet per enhet är 98 kWh (urladdningstakt 0,2 C). Batterisystemet lämpar sig huvudsakligen för lågprestandaladdning (LPC). Under vissa omständigheter kan den dock även användas för högprestandaladdning (HPC). 

NMC-batterier – fördelar:

  • Hög, praktisk räckvidd.
  • Modulärt utformad kapacitet.
  • Hög laddningsförmåga.
  • Laddning via strömavtagare (pantograf) möjlig.