Batteriteknik
eCitaro

Batteriteknik

Oavsett om det rör sig om en enkelbuss eller ledbuss har båda eCitaro-modellerna ett identisk drivaggregat på x 125 kW. Precis som drivaggregatet är batterierna är också moduluppbyggda, vilket innebär att litiumjonbatterier kan användas. Som tillval kan ytterligare två, fyra eller sex batterimoduler placeras på taket på en enkelbuss. Dessa kompletteras som standard av fyra ytterligare batterimoduler i bakpartiet. Varje modul består av 15 cellmoduler samt en styrenhet. Varje enskild cellmodul består i sin tur av 12 battericeller. Batteriernas totala kapacitet är 24 kWh.

Oavsett laddning via depå eller strömavtagare: De moderna litium-nickel-mangan-koboltoxid-cellerna (NMC) som Mercedes-Benz använder lämpar sig lika väl för båda. Som tillval kan sex, åtta, tio eller tolv batterimoduler fördelas över eCitaros tak och baksida. Vid maximalt antal batterier och en totalkapacitet på 292 kWh har enkelbussen en räckvidd på cirka 200 kilometer medan ledbuss-modellen har en räckvidd på cirka 180 kilometer* med en total kapacitet på 396 kWh (NMC nivå 2).

Färre batterimoduler innebär större plats för passagerare – och önskas en längre räckvidd uppnås detta vid behov genom mellanladdningar via strömavtagare. I framtiden kommer också att vara möjligt att utöka räckvidden ytterligare genom laddningsskenor. Nästa generation NMC-batterier (nivå 2) kommer ytterligare att öka räckvidden. Så möjliggörs också den valbara batteriuppgraderingen för eCitaro.

NMC-batterier – fördelar:

  • Hög, praktisk räckvidd.
  • Modulärt utformad kapacitet.
  • Hög laddningsförmåga.
  • Laddning via strömavtagare (pantograf) möjlig.

Mercedes-Benz har redan siktet inställt på nästa framtidsorienterade batteriteknologi: Solid state-batterier, närmare bestämt litium-metall-polymer-solid state-batterier. De utmärker sig genom sin särskilt långa livslängd såväl som höga energitäthet. Upp till sju moduler kan monteras. Högsta möjliga kapacitet för dessa batterier ligger på ungefär 441 kWh. Till exempel har en eCitaro G med maximalt antal solid state-batterier en systemrelevant räckvidd på cirka 320 kilometer medan en eCitaro G ledbuss uppnår en systemreleant räckvidd på cirka 220 kilometer. *På så sätt kan stadsbussar med solid state-batterier även användas inom andra områden, där systemets tekniska förtjänster kommer till god användning. 

Solid state-batterier – fördelar:

  • Hög energitäthet för långa räckvidder.
  • Lång livslängd.
  • Ingen batterikylning krävs.
  • Teknik som banar väg för framtiden.

* Gynnsamma förhållanden: Medelvärden i form av fart, topografi samt last, enkla väderförhållanden.