Värmehantering
eCitaro

Värmehantering

Intelligens möter innovation.

Generösa fönsterytor är en utmaning vid utvecklingen av stadsbussar: Tillsammans med den stora kupén och dörrarna som ständigt öppnas och stängs hör det till faktorerna som gör energiförbrukningen hög vid klimatisering. I helelektriska bussar är denna förbrukning dessutom betydligt högre – på grund av elmotorns höga verkningsgrad uppstår det knappt någon spillvärme alls att ta tillvara.

Den här ökade energikonsumtionen har en tydlig påverkan på räckvidden. Det är därför som eCitarons sofistikerade klimatstyrningskoncept minimerar energikonsumtionen samtidigt som den säkerställer maximal räckvidd. Passagerarutrymmet kan redan vid laddningen på bussdepån värmas upp eller kylas ner till önskad temperatur. Passagerarutrymmet kyls av ett traditionell takklimatanläggningen med en energibesparande värmepump, vilket säkerställer en effektiv klimatisering av passagerarutrymmet.

Passagerarutrymmet i eCitaro värms upp på ett energieffektivt sätt via den förfinade CO2 värmepumpen som är ihopkopplad med vattencirkulationen. Detta minskar energikonsumtionen av den elektriska fläktuppvärmningen på de båda sidoväggarna, vilket ökar räckvidden även vintertid. Den välkända defrostern har dubbla värmeelement och dessutom kan en bränsledriven tillsatsvärmare anslutas. Den automatiskt reglerade temperaturen ombord, som är mycket innovaitv, adapterar sig efter utomhustemperaturen. Här går det att välja mellan Eco och Comfort-läget. Detta ger upphov till en ökad effektivitet på upp till cirka 40 procent.

Värme- och klimatsystemen är konfigurerade i enlighet med de föreskrifter som den tyska motsvarigheten för Motormännens Riksförbund (VDA) gett ut. Vid extrema utomhustemperaturer frångås gränsvärdena något i båda ändarna av komfortnivåskalan för att minska energiförbrukningen och därigenom öka räckvidden. Istället för att ha samma temperatur ombord året runt, anpassas den efter den aktuella situationen så att komforten för passagerarna alltid blir optimal.

Det här betyder att alla värmerelaterade komponenter är sammankopplade för att optimera den energi som krävs för själva kylningen. Prestandan för värme- och klimatsystemet beror också på hur många passagerare det är ombord. Vid klimatiseringen av passagerarutrymmet spelar axellastsensorerna en särskild roll. Som del av värmestyrningen registrerar de lasten och drar slutsatser om antalet passagerare, vilket påverkar styrningen av värmesystemet.

Eftersom passagerarna oftast bara vistas en kortare tid ombord på bussen och har en klädsel som är anpassad efter årstiden är inte detta något som överhuvudtaget inverkar negativt på passagerarnas upplevda komfort. Föraren å andra sidan spenderar hela sin arbetsdag i bussen och har därmed högre krav som behöver tillgodoses. Med tanke på detta används en intelligent värmestyrning för att reglera kupétemperaturen på förarplatsen, vilken också är separerad helt och hållet ifrån passagerarnas värmesystem. Totalt sett är energin som krävs till eCitarons uppvärmning, ventilation och luftkonditionering nästan 40 procent lägre än för en Citaro med en traditionell förbränningsmotor.

Effektiv uppvärmning

Tillsatsenhetskylning

Luftkonditionering

Batteritemperaturkontroll