Temperatuuri reguleerimise süsteem
eCitaro

Temperatuuri reguleerimise süsteem

Intelligents kohtub innovatsiooniga.

Suure reisijateruumi, suurte akende ja sagedase uste avamisega on linnaliinibussi sisetemperatuuri reguleerimine väga energiakulukas. Töötava elektrimootori suure efektiivsuse tõttu ei teki kasutatavat heitsoojust, mistõttu võib täiselektrilise bussi energiatarbivus olla kahekordne, eriti suvisel perioodil.

See suur lisaenergiavajadus mõjutab selgelt sõiduulatust. Seepärast minimeerib eCitaro silmapaistvalt intelligentne termojuhtimissüsteem energiakulu, tagades maksimaalse sõiduulatuse. Reisijateruumi saab soovitud temperatuurini eelkonditsioneerida juba depoos laadimise ajal. Reisijateruumi jahutab tavaline katusel asuv kliimaseade koos energiasäästliku soojuspumbaga.

eCitaro reisijateruumi soojendamine toimub veeringlusesse ühendatud energiasäästliku optimeeritud CO₂ soojuspumbaga. See vähendab külgseinasoojendi energiatarbimist ja tagab suurema sõiduulatuse talvel. Tuntud esikastil on kahekordne soojusvaheti. Soovi korral võib kasutada kütusel töötavat lisakütteseadet. Eriti uuenduslik on sisetemperatuuri automatiseerimine, mis sõltub välistemperatuurist. Võimalik on valida töörežiim Eco või Comfort. See suurendab efektiivsust kuni 40%.

Reisijateruumi temperatuuri reguleerimine põhineb Saksamaa transpordiettevõtete ühenduse (VDA) eeskirjadel. Mugavustaset reguleeritakse bussist väljaspool, kus ümbritsev temperatuur on kas väga kuum või külm. Reisijateruumile määratud kindla temperatuuri asemel kasutatakse välise temperatuuri alusel kalkuleeritud väärtuse tõstmist või langetamist. Termojuhtimine on viimse detailini optimeeritud.

See tähendab, et kõik soojust kiirgavad komponendid on võrku ühendatud, et jahutamiseks vajalikku energiat optimeerida. Reisijateruumi soojendamine ja jahutamine oleneb ka reisijate arvust, mis tehakse kindlaks silla koormusanduritega.

Kuna linnaliinibussis reisijad veedavad bussis võrdlemisi vähe aega, on see väike piirang mugavuse arvelt energiasäästu ja mõistliku sõiduulatuse nimel põhjendatud. Teisalt, kuna bussijuhid veedavad linnaliinibussis kogu oma päeva, on nõuded juhi vajaduste täitmiseks jällegi suuremad, et tagada juhile võimalikult mugavad tingimused. Seetõttu reguleeritakse juhikabiini kliimat reisijateruumist eraldi ja sõltumatult. eCitaro soojendusele, õhutamisele ja sisekliima reguleerimisele kuluv energiahulk on kokkuvõttes 40% väiksem kui sisepõlemismootoriga töötaval Citarol.

Tõhus küte

Lisajahutusseade

Kliimaseade

Aku temperatuuri reguleerimine