Akutehnoloogia
eCitaro

Akutehnoloogia

Nii eCitaro ühe vaguniga bussidel kui liigendbussidel on identne jõuülekanne 2 x 125 kW. Nii nagu ajam on moodulipõhiselt üles ehitatud, on ka akude paigutus moodulipõhine, mille raames kasutatakse liitiumioon akusid. On võimalik valida, kas ühe vaguniga bussi katusel kasutatakse kaht, nelja või kuut akumoodulit. Neid täiustavad lisaks tagaosas paiknevad standardsed neli akumoodulit. Iga moodul koosneb 15 üldkasutatavast moodulist nagu ka kontrollüksusest. Üksikud üldkasutatavad moodulid koosnevad kaheteistkümnest akuelementidest. Aku koguvõimsus on 243 kWh.

Pole vahet, kas laete depoos või kiirlaadijaga, Mercedes-Benz kasutab mõlemale laadimismeetodile sobivaid tänapäevaseid nikkel-mangaan-koobalt-elemente (NMC). Praegu saab integreerida kuus, kaheksa, kümme või kaksteist akumoodulit, mis on jaotatud eCitaro katusele ja tagaossa. Maksimaalse akumahu ja 292 kWh koguvõimsusega (NMC tase 1) saavutab üheosaline buss sõiduulatuse kuni 200 kilomeetrit, liigendbuss aga 396 kWh koguvõimsusega (NMC tase 2) kuni 180 kilomeetrit*.

Väiksema hulga akumoodulite korral suureneb reisijate arv – suurema sõiduulatuse saavutamine on võimalik pantograafi abil tehtavate vahelaadimistega. Tulevikus on võimalik sõiduulatust induktsioonlaadimisega suurendada. NMC-akude uue põlvkonna (tase 2) puhul kasvab sõiduulatus veelgi. Nii on võimalik ka eCitaro aku valikuline uuendamine.

NMC aku – eelised:

  • Kõrged praktilised läbisõidud.
  • Modulaarselt kohandatav mahutavus.
  • Kõrge laadimisvõimsus.
  • Võimalik vooluvõtturi kaudu laadimine pantograafiga.

Mercedes-Benzil on silmapiiril veel üks tulevikule suunatud akutehnoloogia: tahkisakud ehk täpsemalt öeldes tahked liitiumpolümeerakud. Neid iseloomustab eriti pikk tööiga ning eriti suur energiatihedus. Paigaldada saab kuni seitse moodulit, võimaldades maksimaalselt 441 kWh aku võimsuse. Nii saavutab näiteks eCitaro G maksimaalse koormusega tahkisakude hulgaga sõiduulatuse kuni 320 kilomeetrit, liigendbuss kuni 220 kilomeetrit*. Sel moel katavad tahkisakudega linnaliinibussid teisi kasutusprofiile, kus tulevad esile selle süsteemi tehnoloogilised eelised.

Tahke aku – eelised:

  • Kõrge energiatihedus tagab suure jääkläbisõidu.
  • Pikk tööiga.
  • Aku jahutus ei ole vajalik.
  • Tulevikule suunatud tehnoloogia.

* Sobivad tingimused: keskmised nõuded kiirusele, maastikule ja koormusele ning lihtsad kliimatingimused.