Ohu korral
eCitaro

Ohu korral

Juht peab ohu vältimiseks enne õnnetust kiiresti reageerima. Parema turvalisuse tagab sealjuures eCitaro stabiilse suunaga veermik ja rahulik roolimehhanism. Selle eest vastutab esisillal olev ühe ratta kinnitus.

eCitaros hinnatakse erilisel viisil just juhi turvalisust. eCitaros kasutati standardina veokitele kehtivat direktiivi UNECE-R 29, mis määrab alates 1975. aastast juhi ellujäämisruumi laupkokkupõrke korral. Pendlilöögikatse puhul kontrolliti standardist UNECE 29 kinnipidamist.

Laupkokkupõrkekaitse, mis tuleneb standardist UNECE-R 29 ja on linnaliinibusside puhul haruldane, ning veelgi jäigem karkass suurendavad passiivset turvalisust.

eCitaro standardvarustusse kuulub tulekahjualarm mootoriruumis, mis kontrollib seal valitsevat temperatuuri. Seadistatud 160 °C väärtuse ületamisel murdub rõhu all olev detektortoru ning hoiatab juhti akustilise häire ja optilise teatega „Tulekahjualarm mootoriruumis“ juhiekraanil juhti ähvardava ohu eest.

Töövalmiduse tõrget ning seadme aktiveerimist, näiteks bussi järelevalveta parkimise ajal, kuvatakse juhile ekraanil samuti teavitusega „Tulekahjualarmi rike“.

U. 160 °C temperatuuri ületamisel saab juht juhiekraani kaudu häire teatega „Tuli mootoriruumis“. Lisaks kostub akustiline hoiatusheli ning kustutamisprotsess algab automaatselt. 

Põlengu korral murdub rõhu all olev detektortoru (Firetrace) ning pritsib otsakute (düüsid) kaudu kogu mootoriruumi kustutusvahendi segu veest, külmumiskaitsevahendist ja spetsiaalses lisavahendist. Veeudu aurustub kõrgete temperatuuride tõttu ja tõrjub hapniku välja. Mootoriruumi jahutatakse sellisel viisil tugevalt, põleng kustutatakse kohe ja korduvsüttimist välditakse.            

Eelised.

  • Väiksem remonditööde maht pärast seadme käivitumist
  • Peen veeudu vähendab temperatuure ja kustutab põlengu kohe
  • Kattekihi moodustavad ained raskendavad uuesti süttimist
  • Ei kahjusta inimesi, mootorit ja sisseseadet.
  • Keskkonnasõbralik, jäätumisvastase kaitsega kustutusvedelik kuni -35 °C
  • Automaatne vallandumine liiga kõrgete temperatuuride korral (üle 160 °C või tuleoht)
  • Süsteemide funktsioneerimine on tagatud igas paigaldusasendis

* Erivarustus (ainult koos fossiilse lisaküttega)
** Ainult koos fossiilse lisaküttega