Ohu korral
eCitaro

Ohu korral

Juht peab ohu vältimiseks reageerima kiiresti. Parema turvalisuse tagab seejuures Citaro stabiilne vedrustus ja rahulik roolimehhanism. Selle eest vastutab esisilla sõltumatu vedrustus.

Pendlilöögikatse standardi UNECE-R 29 kohaselt. eCitaros hinnatakse erilisel viisil just juhi turvalisust. eCitaros kasutati standardina veokitele kehtivat direktiivi UNECE-R 29, mis määrab alates 1975. aastast juhi ellujäämisruumi laupkokkupõrke korral. Pendlilöögikatse puhul kontrolliti standardist UNECE 29 kinnipidamist.

Laupkokkupõrkekaitse, mis tuleneb standardist UNECE-R 29 ja on linnaliinibusside puhul haruldane, ning veelgi jäigem karkass suurendavad passiivset turvalisust.

eCitaro standardvarustusse kuulub tulekahjualarm mootoriruumis, mis kontrollib seal valitsevat temperatuuri. Seadistatud 160 °C väärtuse ületamisel murdub rõhu all olev detektortoru ning hoiatab juhti akustilise häire ja optilise teatega „Tulekahjualarm mootoriruumis“ juhiekraanil juhti ähvardava ohu eest.

Töövalmiduse tõrget ning seadme aktiveerimist, näiteks bussi järelevalveta parkimise ajal, kuvatakse juhile ekraanil samuti teavitusega „Tulekahjualarmi rike“.

Umbes 160 °C temperatuuri ületamisel saab juht juhiekraanile häire teatega „Tuli mootoriruumis“. Lisaks kostub akustiline hoiatusheli ning kustutamisprotsess algab automaatselt.

Põlengu korral murdub rõhu all olev detektortoru (Firetrace) ning pritsib otsakute (düüsid) kaudu kogu mootoriruumis välja kustutusvahendi segu veest, külmumiskaitsevahendist ja spetsiaalses lisavahendist. Veeudu aurustub kõrgete temperatuuride tõttu ja tõrjub hapniku välja. Mootoriruumi jahutatakse sellisel viisil tugevalt, põleng kustutatakse kohe ja korduvsüttimist välditakse.

Tulekustutussüsteemis kasutatakse kõige puhtamat kustutusainet: vett. Vesi, kõrge rõhk ja vahulisand ründavad kõiki kolme tulekahju põhjustavat ahelreaktsiooni tingimust: soojust, hapnikku ja kütust. Süsteem jahutab tuld – moodustades kõrgsurve veeudust veeauru, mis neelab energiat. Lisaks summutab see tule – moodustades veeauru, mis tõrjub hapnikku välja. Vahtlisandiga, mis moodustab põleva materjali peale kaitsekile, takistab see tule uuesti süttimist. Tulekustutussüsteem on sertifitseeritud TÜV poolt ja vastab ÜRO R107/06 seaduslikele nõuetele ja testimismäärustele.

* Erivarustus (ainult koos fossiilse lisaküttega)
** Ainult koos fossiilse lisaküttega