V prípade nebezpečenstva
eCitaro

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou musí vodič reagovať rýchlo, aby odvrátil nebezpečenstvo. Zvýšenú bezpečnosť pritom poskytuje podvozok vozidla Citaro s presným vedením jazdnej stopy a hladkým riadením. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave.

Skúška úderom kyvadla podľa UNECE-R 29. Vo vozidle Citaro bola osobitná pozornosť venovaná bezpečnosti vodiča. Smernica UNECE-R 29 platná pre nákladné motorové vozidlá, ktorá od roku 1975 definuje priestor na prežitie vodiča nákladného motorového vozidla pri čelnom náraze, bola vo vozidle Citaro dobrovoľne uplatnená ako štandard. Skúškou nárazom kyvadla bolo overené dodržanie smernice UNECE-R 29.

Ochrana pri čelnom náraze odvodená od normy UNECE-R 29, ktorá sa prvýkrát používa pre mestské linkové autobusy, ako aj ešte tuhšia rebrová konštrukcia zvyšuje pasívnu bezpečnosť.

Autobus Citaro je sériovo vybavený požiarnym hlásičom v motorovom priestore, ktorý meria aktuálne teploty. Ak teplota presiahne nastavenú hodnotu 160 °C, detekčné vedenie sa pod tlakom preruší a upozorní vodiča zvukovým alarmom a vizuálnym hlásením na displeji „Hlásenie požiaru, motorový priestor“ na hroziace nebezpečenstvo.

Informácia pre vodiča o poruche prevádzkyschopnosti, ako aj spustení hlásiča, napr. počas neočakávaného odstavenia autobusu, sa zobrazí aj na displeji v podobe oznamu „Výpadok, požiarny hlásič“.

Keď teplota presiahne 160 °C, na displeji vodiča sa zobrazí alarm s hlásením „Požiar, motorový priestor“. Systém okrem toho vydá výstražný tón a automaticky sa spustí hasenie.

V prípade požiaru sa detekčné vedenie (Firetrace) pod tlakom prelomí a začne sa rozstrekovať hasiaca zmes vody, ochranného prostriedku chladiča a špeciálnej prísady cez dýzy v celom motorovom priestore. Vodná hmla sa pôsobením vysokých teplôt vyparuje a vytláča kyslík. Motorový priestor sa tak výrazne ochladí, požiar sa okamžite uhasí a zabráni sa ďalšiemu vzplanutiu.

Hasiaci systém používa najčistejší typ hasiacej látky: vodu. Voda, vysoký tlak a penová prísada útočia na všetky tri podmienky reťazovej reakcie, ktoré spôsobujú požiar: teplo, kyslík a palivo. Systém ochladzuje oheň – vytváraním vodnej pary z vysokotlakovej vodnej hmly, ktorá absorbuje energiu. Okrem toho dusí oheň – vytváraním vodnej pary, ktorá vytláča kyslík. S penovou prísadou, ktorá vytvára ochranný film na horľavom materiáli, zabraňuje opätovnému vznieteniu ohňa. Hasiaci systém je certifikovaný TÜV a spĺňa zákonné požiadavky a skúšobné predpisy UN R107/06.

* Mimoriadna výbava (iba v kombinácii s fosílnym prídavným kúrením)
** Iba v kombinácii s fosílnym prídavným kúrením