V prípade nebezpečenstva
eCitaro

V prípade nebezpečenstva

Mercedes-Benz v modeli eCitaro investoval veľa do pasívnej bezpečnosti. Napríklad použitý rám je prstencového tvaru. Navyše sú bočné steny zosilnené pre dodatočnú ochranu v prípade bočného nárazu. Samozrejme, karoséria spĺňa požiadavky na vysokú stabilitu podľa smernice EHK OSN R29.3, aby poskytovala komplexnú ochranu vodiča a cestujúcich aj v prípade prevrátenia alebo nárazu autobusu. Nastúpte a cíťte sa všade bezpečne!

Batériové moduly odolné proti nárazu, ohňovzdorné batérie, chránené vysokonapäťové káble - vysokonapäťová technológia modelu eCitaro vám ponúka komplexnú bezpečnosť pri nabíjaní, ako aj počas prevádzky a servisu. Skúšobný postup Mercedes-Benz, v rámci ktorého sa článok, modul článku, akumulátor a skupina akumulátorov dôkladne testujú a certifikujú, je záťažovým testom, na ktorý sa môžete spoľahnúť. A aby aj vaši pracovníci v servise mohli pracovať bez obáv z kontaktu, je tu aj vysokonapäťový kvalifikačný program od spoločnosti OMNIplus.

Autobus Citaro je sériovo vybavený požiarnym hlásičom v motorovom priestore, ktorý meria aktuálne teploty. Ak teplota presiahne nastavenú hodnotu 160 °C, detekčné vedenie sa pod tlakom preruší a upozorní vodiča zvukovým alarmom a vizuálnym hlásením na displeji „Hlásenie požiaru, motorový priestor“ na hroziace nebezpečenstvo.

Informácia pre vodiča o poruche prevádzkyschopnosti, ako aj spustení hlásiča, napr. počas neočakávaného odstavenia autobusu, sa zobrazí aj na displeji v podobe oznamu „Výpadok, požiarny hlásič“.

Keď teplota presiahne 160 °C, na displeji vodiča sa zobrazí alarm s hlásením „Požiar, motorový priestor“. Systém okrem toho vydá výstražný tón a automaticky sa spustí hasenie.

V prípade požiaru sa detekčné vedenie (Firetrace) pod tlakom prelomí a začne sa rozstrekovať hasiaca zmes vody, ochranného prostriedku chladiča a špeciálnej prísady cez dýzy v celom motorovom priestore. Vodná hmla sa pôsobením vysokých teplôt vyparuje a vytláča kyslík. Motorový priestor sa tak výrazne ochladí, požiar sa okamžite uhasí a zabráni sa ďalšiemu vzplanutiu.

Hasiaci systém používa najčistejší typ hasiacej látky: vodu. Voda, vysoký tlak a penová prísada útočia na všetky tri podmienky reťazovej reakcie, ktoré spôsobujú požiar: teplo, kyslík a palivo. Systém ochladzuje oheň – vytváraním vodnej pary z vysokotlakovej vodnej hmly, ktorá absorbuje energiu. Okrem toho dusí oheň – vytváraním vodnej pary, ktorá vytláča kyslík. S penovou prísadou, ktorá vytvára ochranný film na horľavom materiáli, zabraňuje opätovnému vznieteniu ohňa. Hasiaci systém je certifikovaný TÜV a spĺňa zákonné požiadavky a skúšobné predpisy UN R107/06.

* Mimoriadna výbava (iba v kombinácii s fosílnym prídavným kúrením)
** Iba v kombinácii s fosílnym prídavným kúrením